top of page
Maksātnespēja

Maksātnespējas process, ja parādniekam nepieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

Fiziskās personas maksātnespējas process parasti ir vienkāršāks un norit ātrāk, ja parādniekam nepieder vērtīga manta. Tomēr tāpēc pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas nevajadzētu atbrīvoties no visas vērtīgās mantas, jo tas var reizēm būt par iemeslu maksātnespējas procesa izbeigšanai bez saistību dzēšanas.

 

Lai pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas neizdarītu kaut ko nepareizi un lieki sev un administratoram nesarežģītu maksātnespējas procesu, ir vērts jau laicīgi noskaidrot, kādu mantu administrators pārdos maksātnespējas procesā, un ko darīt ar savu mantu pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas.

ĪSUMĀ:

  

- Maksātnespējas procesā tiek pārdota tikai vērtīga manta, parasti nekustamais īpašums un automašīnas, un parasti nekad netiek pārdoti sadzīves priekšmeti.

   

- Maksātnespējas process ir lētāks un vienkāršāks, ja parādniekam nepieder vērtīga manta.

   

- Maksātnespējas process norit ātrāk, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

  

Ja vēlaties noskaidrot vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Jūs vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com 

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Maksātnespējas procesā tiek pārdota tikai vērtīga manta

 

Saskaņā ar likuma noteikumiem administratoram ir jāpārdod visa maksātnespējīgajai personai piederošā manta, atstājot tikai dažas mēbeles, apģērba gabalus un traukus, kā arī mantu, ko izmanto bērni. Taču praksē notiek pavisam savādāk (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?).

Administrators parasti pārdod tikai maksātnespējīgajai personai piederošo nekustamo īpašumu un automašīnas. Lielākoties dzīvoklis, māja, zemesgabals un automašīna ir vienīgās vērtīgās fiziskajai personai piederošās mantas. 

Citu mantu, kas nekur nav reģistrēta, administratori pārdod ļoti reti. Administrators par to, ka maksātnespējīgajai personai pieder nekur nereģistrēta vērtīga manta, piemēram, dārglietas vai mākslas darbi, var uzzināt tikai no pašas maksātnespējīgas personas. Un, lai gan saskaņā ar likumu maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir jāsniedz administratoram patiesa informācija par savu mantu, tomēr, ja parādnieks to neizdara, administratoram ir gandrīz neiespējami par šādu mantu uzzināt.

Administratori reizēm pārdod arī citu mantu, kura ir reģistrēta vai par kuras esamību var uzzināt no valsts iestādēm, piemēram, kapitāla daļas vai akcijas, vērtspapīrus, ieročus, bet administratori to dara tikai tad, ja šī manta ir vērtīga un to ir iespējams pārdot.

 

Administratori uz mājām nenāk (sk. Vai administrators nāks pie parādnieka uz mājām?) un nepārdod lietotas mēbeles, apģērbus, traukus, elektrotehniku un tamlīdzīgu mantu, jo to nav lietderīgi darīt (iegūtie līdzekļi ir niecīgi salīdzinājumā ar pārdošanas izmaksām).

Maksātnespējas process ir vienkāršāks un lētāks, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

 

Mantas pārdošanas process prasa darbu un laiku – jāpublicē sludinājumi, jāmeklē pircēji, jārāda pārdodamā manta pircējiem, manta reizēm ir jāpārved un jāuzglabā. Mantas pārdošanas procesā administratori nereti iesaista arī pašu maksātnespējīgo fizisko personu, piemēram, prasa sameklēt pircēju un parādīt mantu pircējiem.  Maksātnespējīgajai personai ir jāsedz arī mantas pārdošanas izmaksas (sk. Cik izmaksā maksātnespējas process?).

Administratori pat nav ieinteresēti pārdot mantu ar nelielu vērtību, jo administratora atlīdzība ir tikai 10 % no iegūtajiem naudas līdzekļiem, bet mantas pārdošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% no iegūtajiem līdzekļiem, tāpēc nereti saņemtā atlīdzība neatsver pārdošanā ieguldītās pūles un laiku. Piemēram, ja administrators pārdod parādniekam piederošo automašīnu par 500 eiro, administratora atlīdzība ir tikai 50 eiro, bet pārdošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 eiro.

 

Maksātnespējas process norit ātrāk, ja parādniekam nav pārdodama manta

 

Ja maksātnespējas procesā nav pārdodama manta, maksātnespējas procesa pirmā daļa – bankrota procedūra – norit aptuveni trīs mēnešus. Turpretī, ja ir pārdodama manta, bankrota procedūra gandrīz nekad nenorit trīs mēnešus, bet reizēm var ievilkties daudz ilgāk par likumā mantas pārdošanai paredzēto sešu mēnešu termiņu (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?).

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties noskaidrot, kādu mantu pārdos maksātnespējas procesā, apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page