top of page

Ģimenes maksātnespēja

ģimenes maksātnespēja

Ģimenes maksātnespēja ir tāds pats fiziskās personas maksātnespējas process kā jebkurš cits, taču izņēmums no parastās kārtības ir, ka procesu vienlaicīgi par vienu samaksu uzsāk divi vai vairāk parādnieki, un to var uzsākt tikai tad, ja pastāv vairāki papildus nosacījumi.

ĪSUMĀ:

  

- Ģimenes maksātnespējas procesa vienīgā priekšrocība ir lētāka maksātnespējas procesa uzsākšana. 

   

- Lai uzsāktu ģimenes maksātnespējas procesu, parādniekiem ir jābūt laulātajiem, tuviem radiniekiem vai svaiņiem, viņiem ir jābūt vienam kopīgam parādam un šī kopīgā parāda summai ir jābūt vismaz 5000 eiro.

   

- Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas process katram parādniekam norit atsevišķi, izņemot to, ka visiem parādniekiem ir viens un tas pats administrators

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Jūs vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com 

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Vienīgā priekšrocība – lētāka maksātnespējas procesa uzsākšana

 

Parasti, uzsākot maksātnespējas procesu, ir jāsamaksā depozīts 1240 eiro un valsts nodeva 70 eiro (sk. Cik izmaksā maksātnespējas process?).

 

Uzsākot ģimenes maksātnespējas procesu, ir jāmaksā tikai viens depozīts un viena valsts nodeva, lai gan maksātnespējas procesu uzsāk divi vai vairāk parādnieki. Piemēram, ja ģimenes maksātnespējas pieteikumu iesniedz divi parādnieki, var ietaupīt aptuveni 1310 eiro.

Galvenā prasība – visiem parādniekiem ir jābūt tuviem radiniekiem vai svaiņiem

Ģimenes maksātnespējas pieteikumu var iesniegt tikai kopā ar:

  • laulāto (vīru vai sievu),

  • vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām,

  • vīra vai sievas vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām.

Ģimenes maksātnespējas pieteikumu var iesniegt kopīgi arī ar bijušo laulāto un bijušā laulātā radiniekiem, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc laulības šķiršanas.

Parasti kopīgu ģimenes maksātnespējas pieteikumu iesniedz divi parādnieki, taču likums atļauj iesniegt vienu pieteikumu arī vairākiem parādniekiem.

Otra prasība – ir jābūt vienam kopīgam parādam

 

Parādniekiem, kas iesniedz kopīgu maksātnespējas pieteikumu, ir jābūt vismaz vienam kopīgam parādam – blakus saistībai vai solidārai saistībai, t.i. gan vienam, gan otram parādniekam ir pienākums samaksāt vienu un to pašu parādu.

Parasti blakus saistība rodas, ja ir noslēgts galvojuma līgums (sk. Galvojumu parādu dzēšana maksātnespējas procesā), bet solidāra saistība rodas, ja aizdevumu ir ņēmuši kopīgi divi aizņēmēji (līdzaizņēmēji).

Trešā prasība - kopīgajam parādam jābūt vismaz 5000 eiro

 

Lai uzsāktu ģimenes maksātnespējas procesu nepietiek tikai ar to, ka katram parādniekam ir parāds vismaz 5000 eiro apmērā (sk. arī Kādām prasībām parādniekam ir jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?). Ģimenes maksātnespējas procesa uzsākšanai ir nepieciešams, lai arī kopīgā parāda apmērs būtu vismaz 5000 eiro.

 

Maksātnespējas process katram parādniekam norit atsevišķi

 

Nosaukums “ģimenes maksātnespēja” ir nedaudz maldinošs. Ģimenes maksātnespēja nozīmē tikai to, ka divas vai vairāk personas par vienu maksu vienlaicīgi var uzsākt maksātnespējas procesu.

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pasludināšanas) maksātnespējas process katram parādniekam norit neatkarīgi vienam no otra tāpat kā jebkurš cits maksātnespējas process (sk. Kā norit maksātnespējas process?), tai skaitā katram parādniekam saistību dzēšanas procedūras laikā ir jāmaksā kreditoriem vienu trešdaļu no saviem ienākumiem.

Ko darīt?

 

Ja vēlaties uzsākt ģimenes maksātnespējas procesu un nezināt, vai tas ir piemērotākais parādu risinājums, vai vēlaties nodrošināties, ka maksātnespējas process ir veiksmīgs,  un nodrošināties, ka tas ir veiksmīgs, rakstiet vai zvaniet mums.

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page