top of page

Cik izmaksā maksātnespējas process?

cik izmaksā maksātnespēja

Maksātnespējas process ir veids, kā atbrīvoties no nesamaksājamiem parādiem (sk. Kas ir maksātnespēja?), tomēr tas nav par brīvu. Gan uzsākot maksātnespējas procesu, gan tā laikā parādniekam ir jāveic dažādi maksājumi. Šie maksājumi ir iepriekš paredzami vai aprēķināmi, būtiski var atšķirties var tikai dažādu juristu pakalpojumu izmaksas.

Šeit jūs uzzināsiet: 

 

- par maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksām, 

   

- par to, kam un cik daudz būs jāmaksā maksātnespējas procesa sākumā (bankrota procedūras laikā),

   

- par izmaksām saistību dzēšanas procedūras laikā,

   

- par maksātnespējas procesa pabeigšanas izmaksām.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas

Maksātnespējas procesa uzsākšanai ir nepieciešami EUR 1470 obligāto (likumos noteikto) maksājumu veikšanai:

  • depozīts EUR 1400,

  • valsts nodeva EUR 70.

Šie divi maksājumi ir jāsamaksā pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas tiesā

 

Ja vairākas personas vienlaicīgi uzsāk tā saukto ģimenes maksātnespēju, ir jāmaksā tikai viens depozīts un valsts nodeva, kas ģimenes maksātnespējas procesa uzsākšanu padara lētāku.

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāsavāc tiesai iesniedzamās izziņas un citi dokumenti, un par daļu no šiem dokumentiem ir jāmaksā, piemēram, daļa parādu piedziņas uzņēmumi par izziņām prasa samaksu EUR 10 līdz 15 par katru parādu, tāpēc reizēm par izziņām var nākties maksāt vairākus desmitus eiro.

Maksātnespējas pieteikums tiesai ir juridisks dokuments, kas jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem un tam ir jāpievieno visi nepieciešamie pierādījumi. To kvalitatīvi var izdarīt tikai jurists, tāpēc parādniekam ir jārēķinās arī ar papildus izdevumiem juristam par maksātnespējas pieteikuma sagatavošanu (sk. Cik izmaksā mūsu palīdzība?).

    

   

Kam un cik daudz būs jāmaksā maksātnespējas procesa sākumā (bankrota procedūras laikā)?

Maksātnespējas procesa administratoram atlīdzība par viņa darbu nav jāmaksā (izņemot par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu, ja to dara administrators), jo administrators kā atlīdzību par savu darbu saņem parādnieka samaksāto depozītu EUR 1400.

Parādniekam ir jāsedz visas maksātnespējas procesa izmaksas, kas radušās administratoram, un šo izmaksu apmērs ir atkarīgs no tā, vai parādniekam ir pārdodama manta vai nav (sk. Kādu mantu pārdos maksātnespējas procesā un kādu nepārdos?):

  • ja parādniekam nav manta, ko pārdot, parasti administratoram nerodas maksātnespējas procesa izmaksas vai tās ir pāris eiro;

  • ja parādniekam ir pārdodama manta, izmaksas ir daudz lielākas, sākot no pāris desmit eiro līdz pat vairākiem simtiem eiro, tomēr daļu no šīm izmaksām sedz no ieņēmumiem no mantas pārdošanas, tāpēc administrators visus vai daļu no šiem izdevumiem vai nu nemaz neprasa maksāt parādniekam vai arī pēc pārdošanas pabeigšanas atmaksā parādniekam atpakaļ.

Piemēram, ar nekustamā īpašuma pārdošanu saistītie izdevumi parasti ir maksa par nekustamā īpašuma vērtēšanu, maksa par elektroniskās izsoles organizēšanu u.tml.. 

Bankrota procedūras laikā pirms saistību dzēšanas procedūras uzsākšanas parādniekam ir jāsagatavo saistību dzēšanas plāns un pieteikums tiesai par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu. Tie ir juridiski dokumenti, kurus ir jāiesniedz tiesai un kurus kvalitatīvi sagatavot var tikai jurists, tāpēc ir jārēķinās, ka maksātnespējas procesa sākumā būs jāmaksā administratoram vai citam juristam par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu (sk. Cik izmaksā mūsu palīdzība?)

Administratora pienākums nav palīdzēt un sniegt juridiskas konsultācijas parādniekam (sk. Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?). Tāpēc bankrota procedūras laikā ir jārēķinās arī ar papildus izmaksām juristam (sk. Cik izmaksā mūsu palīdzība?). It īpaši bez jurista palīdzības nevar iztikt gadījumos, kad administrators prasa tiesai izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, kreditori iesniedz administratoram lūgumu izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, vai administrators ceļ prasības tiesā par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem.    

Izmaksas saistību dzēšanas procedūras laikā

Saistību dzēšanas procedūras laikā, kas ilgst no 1 līdz 3 gadiem (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?), parādniekam katru mēnesi ir jāmaksā kreditoriem 1/3 no saviem ienākumiem pēc nodokļu samaksas, bet ne mazāk kā 1/3 no minimālās mēneša bruto darba algas (šobrīd EUR 233,34) un ne mazāk kā ir paredzēts saistību dzēšanas plānā.

 

Piemēram:

  • ja parādnieka kopējais pamatparādu apmērs ir EUR 200000 un parādnieka ienākumi mēnesī pēc nodokļu samaksas ir EUR 1500, saistību dzēšanas procedūras termiņš būs 3 gadi (36 mēneši) un parādniekam katru mēnesi būs jāmaksā kreditoriem EUR 500, tādejādi kopā saistību dzēšanas procedūras laikā samaksājot kreditoriem EUR 18000;

  • ja parādnieka kopējais pamatparādu apmērs ir EUR 14000 un parādnieka ienākumi pēc nodokļu samaksas ir EUR 550 mēnesī, saistību dzēšanas procedūras termiņš būs 1 gads (12 mēneši) un parādniekam katru mēnesi būs jāmaksā kreditoriem EUR 233,34, tādejādi kopā saistību dzēšanas procedūras laikā samaksājot kreditoriem EUR 2800,08.

   

Maksātnespējas procesa pabeigšanas izmaksas

Lai pabeigtu maksātnespējas procesu un dzēstu parādus, parādniekam pēc saistību dzēšanas procedūras beigām ir jāiesniedz tiesai pieteikumu par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu kopā ar pierādījumiem par to, ka saistību dzēšanas plāns ir izpildīts un parādnieks katru mēnesi ir maksājis kreditoriem vienu trešo daļu no saviem ienākumiem. 

Pieteikums tiesai ir juridisks dokuments, kas ir jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma prasībām, tāpēc parasti to dara jurists, kuram ir jāmaksā par šī dokumenta sagatavošanu. Tādēļ, pabeidzot maksātnespējas procesu, ir jārēķinās ar izmaksām juristam par pieteikuma sagatavošu tiesai par maksātnespējas procesa pabeigšanu (sk. Cik izmaksā mūsu palīdzība?).

 

 

Ko darīt?

Maksātnespējas procesa izmaksas ir atkarīgas no dažādiem apstākļiem - parādu apmēra, parādnieka ienākumiem u.tml., tāpēc, ja vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, noskaidrot, vai jums ir izdevīgi dzēst parādus maksātnespējas procesā, vai uzzināt, cik izmaksās tieši jūsu maksātnespējas process, zvaniet vai rakstiet mums. 

Samaksājiet mums 30 eiro par konsultāciju par maksātnespējas procesu

Savāciet maksātnespējas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus

Samaksājiet mums 100 eiro par maksātnespējas pieteikumu un  1470 eiro maksājumus valstij

Iesniedziet tiesā pieteikumu un uzsāciet maksātnespējas procesu

Samaksājiet mums vai administratoram 70 eiro par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu

Iesniedziet saistību dzēšanas plānu apstiprināšanai tiesā

Maksājiet kreditoriem 1/3 no ienākumiem, bet ne mazāk kā 233,34 eiro mēnesī vienu līdz trīs gadus

Savāciet  procesa pabeigšanai nepieciešamos dokumentus

Samaksājiet mums  70 eiro par pieteikumu par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu

Iesniedziet tiesā pieteikumu un pabeidziet maksātnespējas procesu

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURISTA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ

Ja vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu un jums ir nepieciešama jurista palīdzība, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page