top of page

Kādām prasībām parādniekam ir jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

prasības maksātnespējas uzsākšanai

Viss šķiet vienkārši – lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu, ir vajadzīgs tikai 5000 eiro parāds. Tomēr tā tas nav, jo nepietiek tikai ar parāda esamību. Ir vēl citi apstākļi, kuriem ir jāpastāv un kurus ir jāpierāda tiesai, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu.

ĪSUMĀ:

   

- Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, parādniekam ir jābūt Latvijas Republikas nodokļu maksātājam (kas nav prasība maksāt nodokļus).

   

- Parādniekam ir jābūt parādsaistībām, kam ir iestājies izpildes termiņš, vismaz 5 000 eiro apmērā.

   

- Parādniekam ir jābūt finansiālām grūtībām un ir jābūt apstākļiem, kuru dēļ viņš nevar samaksāt parādus.

   

- Tiesai ar dokumentiem ir jāpierāda apstākļi, kas ļauj uzsākt maksātnespējas procesu.

  

- Maksātnespējas procesa uzsākšana negarantē tā sekmīgu pabeigšanu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

    

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādniekam ir jābūt Latvijas Republikas nodokļu maksātājam (kas nav prasība maksāt nodokļus)

Latvijas Republikas nodokļu maksātājs nav tikai tāda persona, kas maksā nodokļus Latvijā. Nodokļu maksātājs ir STATUSS, kuru nosaka likums “Par nodokļiem un nodevām”. Parasti visi Latvijas Republikas iedzīvotāji, pat tie, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji, un parasti ārvalstu pilsoņi, ja vien viņi nestrādā Latvijā, nav Latvijas Republikas nodokļu maksātāji.

  

  

Parādniekam ir jābūt parādsaistībām, kam ir iestājies izpildes termiņš, vismaz 5 000 eiro apmērā

 

Ne vienmēr, ja ir parāds 5 000 eiro apmērā, varēs uzsākt maksātnespējas procesu. Šim parādam ir jābūt tādam, kura izpildes termiņš jau ir iestājies. Tāpēc, piemēram, persona, kas vēl maksā bankai kredīta maksājumus, maksātnespējas procesu nevar uzsākt, lai gan parāda apmērs pārsniedz 5 000 eiro. Kredīta ņēmējam ir jāpārtrauc maksāt kredīta maksājumi, un jāgaida kamēr banka vai cits kredīta devējs saskaņā ar līguma noteikumiem izbeigs kredīta līguma darbību un pieprasīs atmaksāt visu kredīta summu, lai varētu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu.

  

  

Parādniekam ir jābūt finansiālām grūtībām un ir jābūt apstākļiem, kuru dēļ viņš nevar samaksāt parādus

 

Parasti parādniekam šķiet, ka ar to vien jau pietiek, ka viņš savus parādus nevar samaksāt, lai uzsāktu maksātnespējas procesu, taču tiesai ar to nepietiek. Parādniekam ir jāpierāda tiesai arī tas, ka parādniekam ir finansiālas grūtības un pastāv apstākļi, kuru dēļ parādnieks nevar samaksāt parādus.

Tiesai šaubas par to, vai parādnieks ir finansiālās grūtībās un viņš nevar samaksāt savus parādus, var radīt fakts, ka parādniekam pieder nekustamais īpašums. Ja īpašuma vērtība acīmredzami ir neliela, bet parāda summa vairākkārt pārsniedz īpašuma vērtību, problēmas neradīsies. Taču lielākoties gadījumos, kad parādniekam pieder zeme, māja vai dzīvoklis, ir jātaisa šī nekustamā īpašuma novērtējums, lai tiesai pierādītu, ka, īpašumu pārdodot, parādus nevarēs samaksāt.

Tiesas šaubās par parādnieka spēju samaksāt parādus arī gadījumos, kad parāda summa ir neliela, bet parādniekam ir lieli ikmēneša ienākumi. Likumā nav noteikts, kādai ir jābūt parāda summas un ienākumu attiecībai, lai uzskatītu, ka persona nevar samaksāt savus parādus. Ja parāda summa ir 50000 eiro, bet ienākumi ir 700 eiro mēnesī, nekādi papildus pierādījumi nebūs vajadzīgi, bet ja parāds ir 6000 eiro, bet mēneša ienākumi 1500 eiro, tiesa var uzskatīt, ka parādnieks nav finansiālās grūtībās un var samaksāt parādus.

Lai pierādītu, ka personai nav vērtīga manta, kuru pārdodot var segt parādus, tiesai ir jāiesniedz dokumenti, kas to pierāda.

   

   

Tiesai ar dokumentiem ir jāpierāda apstākļi, kas ļauj uzsākt maksātnespējas procesu

Apstākļus, kas atļauj uzsākt maksātnespējas procesu, tiesai ir jāpierāda ar dokumentiem. Kuri apstākļi un ar kādiem dokumentiem ir jāpierāda, nav vienmēr vienādi. Turklāt, ne visi dokumenti der kā pierādījumi, dažus apstākļus nemaz nav jāpierāda, citus apstākļus var pierādīt tikai ar konkrētiem dokumentiem.  

  

  

Maksātnespējas procesa uzsākšana negarantē tā sekmīgu pabeigšanu

Maksātnespējas procesu uzsākt nav sarežģīti. Taču tiesa, uzsākot maksātnespējas procesu, tikai pārbauda to, vai ir pierādīti visi apstākļi maksātnespējas procesa uzsākšanai. Tiesa, pasludinot maksātnespējas procesu, nepārbauda, vai nepastāv šķēršļi saistību dzēšanai maskātnespējas procesā, tāpēc tas vien, ka tiesa ir ar spriedumu pasludinājusi maksātnespējas procesa uzsākšanu, vēl nenozīmē, ka maksātnespējas process tiks veiksmīgi pabeigts - tiks dzēstas saistības (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst parādus (saistības)?).

   

   

Ko darīt?

Gan uzsākot maksātnespējas procesu, gan tā laikā ir jāvadās ne tikai no daudzu likumu noteikumiem, bet arī no tiesu prakses un pat tiesību teorijas atziņām. Tāpēc, ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process būtu veiksmīgs, lai tas gan tā uzsākšanas stadijā, gan vēlāk būtu vienkāršāks, paredzamāks un sagādātu jums mazāk problēmas un pārsteigumus, rakstiet vai zvaniet mums. 

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page