top of page
šķēršļi saistību dzēšanai

Šķēršļi saistību dzēšanai maksātnespējas procesā

Maksātnespējas procesa uzsākšana ne vienmēr nozīmē, ka parādi maksātnespējas procesā tiks dzēsti. Likumā ir noteiktas ne tikai saistības (parādi), kuri netiek dzēstas maksātnespējas procesā, bet ir noteikti arī apstākļi, kuru dēļ noteiktu laiku maksātnespējas procesā saistības nevar dzēst.

Lai cik liela ir vēlme pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no parādiem, tomēr, ja pastāv šķēršļi saistību dzēšanai, maksātnespējas procesu nav lietderīgi uzsākt.

ĪSUMĀ:

   

- Maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, izbeidz parādniekam, kas pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis nepatiesu informāciju kreditoriem.

   

- Maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju maksātnespējas procesa laikā.

  

- Maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir slēdzis darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem.

  

- Maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks nepilda Maksātnespējas likumā paredzētos pienākumus.

   

- Maksātnespējas procesu izbeidz, ja parādnieks pēdējo piecu gadu laikā ir sodīts kriminālprocesā par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Ja vēlatiesu uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un neziniet, vai maksātnespēja ir piemērotākais risinājums? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, izbeidz parādniekam, kas pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis nepatiesu informāciju kreditoriem

Maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks pēdējo trīs gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.

 

Gadījumi, kad parādnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju kreditoram ir bieži. Parasti kredīta ņēmēji nepatiesu informāciju ir norādījuši kredīta pieteikumā. Kreditori parasti gan paši pārbauda, vai parādnieks nav sniedzis nepatiesu informāciju, gan lūdz to darīt administratoram.  

 

Par nepatiesas informācijas sniegšanu, lai saņemtu kredītu, draud arī kriminālatbildība (sk. Kriminālatbildība par parādu nemaksāšanu), tāpēc pret jautājumu par nepatiesas informācijas sniegšanu kreditoriem ir jāizturas ļoti nopietni.

 

 

Maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju maksātnespējas procesa laikā

 

Maksātnespējas procesu var izbeigt, nedzēšot saistības, ja maksātnespējas procesa laikā:

 • parādnieks ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli,

 • ja parādnieks ir slēpis savus patiesos ienākumus.

 

Gadījumi, kad maksātnespējas process tiek izbeigts tādēļ, ka parādnieks maksātnespējas procesā ir sniedzis nepatiesu informāciju, ir retāki, parasti procesu izbeidz tad, ja parādnieks:

 • strādā ārzemēs un ir slēpis informāciju par saviem ienākumiem ārzemēs,

 • ir kādi apstākļi, kas liecina, ka parādnieks ir slēpis savus ienākumus, piemēram, ir devies dārgos ceļojumos, un tml.

 

 

Maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir slēdzis darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem

 

Maksātnespējas likums nosaka, ka maksātnespējas procesu ir jāizbeidz, nedzēšot saistības, ja:

 • parādnieks ir slēdzis darījumus, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, un

 • parādnieks apzinājās vai viņam vajadzēja apzināties, ka šādu darījumu slēgšana var novest līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšanai kreditoriem, un

 • šie darījumi ir slēgti pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas.

 

Parasti par darījumiem, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem, tiek atzīti šādi darījumi:

 • vērtīgas mantas dāvinājuma līgumi vai mantas pārdošana par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu,

 • dažādu apgrūtinājumu ierakstīšana zemesgrāmtā parādniekam piederošajam nekustamajam īpašumam,

 • daudzu kredītu ņemšana, kurus parādnieks nespēj samaksāt no saviem ienākumiem.

 

Turklāt, administratoram maksātnespējas procesa laikā ir pienākums prasīt atzīt par spēkā neesošiem atsevišķus darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem.

 

 

Maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks nepilda Maksātnespējas likumā paredzētos pienākumus

 

Maksātnespējas procesu var izbeigt, nedzēšot saistības, ja:

 • parādnieks nepilda bankrota vai saistību dzēšanas procedūrā paredzētos pienākumus, un

 • šo pienākumu nepildīšana būtiski apgrūtina maksātnespējas procesa efektīvu norisi.

 

Lai gan administratori bieži “piedraud” parādniekam izbeigt maksātnespējas procesu, gadījumi, kad procesu izbeidz tādēļ, ka parādnieks nepilda likumā noteiktos pienākumus, ir ļoti reti. Tas var notikt tikai tad, ja parādnieks bez iemesla ignorē administratora pieprasījumus sniegt informāciju, nodot dokumentus vai nodot administratoram savu mantu.

 

 

Maksātnespējas procesu izbeidz, ja parādnieks pēdējo piecu gadu laikā ir sodīts kriminālprocesā par izvairīšanos no nodokļu samaksas

 

Maksātnespējas procesu var izbeigt, nedzēšot saistības, ja:

 • parādnieks kriminālprocesā ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu samaksas, un

 • nav pagājuši pieci gadi kopš attiecīgā sprieduma vai nolēmuma pieņemšanas kriminālprocesā.

 

Tomēr jāatceras, ka ar spriedumu vai lēmumu kriminālprocesā noteikto zaudējumu kompensāciju nevarēs dzēst maksātnesējas procesā (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?) , pat ja būs pagājuši pieci gadi no attiecīgā nolēmuma pieņemšanas (bet varēs dzēst pārējos parādus).

 

 

Ko darīt?

 

Lai maksātnespējas procesa uzsākšana nebūtu veltīga un to neizbeigtu, nedzēšot parādus:

 • pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas noteikti ir rūpīgi jāizvērtē, vai nepastāv šķēršļi saistību (parādu) dzēšanai maksātnespējas procesa laikā,

 • ja pastāv šķēršļi saistību dzēšanai maksātnespējas procesā, ir jāizvērtē, uz cik ilgu laiku atlikt maksātnespējas procesa uzsākšanu, un jānoskaidro, ko darīt līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai (sk. Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?),

 • ja ir parādi, kurus nevar samaksāt, nedrīkst neapdomīgi slēgt darījumus vai veikt citas darbības, lai paglābtu savu mantu vai naudu, nekonsultējoties ar juristu,

 • maksātnespējas procesa laikā ir jāpilda administratora prasības un nedrīkst slēpt savus ienākumus.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page