top of page
piemērotākais laiks maksātnespējas uzsākšanai

Kad ir piemērotākais laiks maksātnespējas procesa uzsākšanai?

Fiziskās personas maksātnespējas process nav obligāts un tā uzsākšanai nav noteikti nekādi termiņi, tāpēc parādnieks to var uzsākt jebkurā laikā. Tomēr bieži izdevīgāk un drošāk ir maksātnespējas procesa uzsākšanu atlikt, un tikpat bieži maksātnespējas procesa atlikšana ir finansiāli neizdevīga.

 

Šeit jūs uzzināsiet:

  

- ka bieži maksātnespējas procesa atlikšana ir finansiāli neizdevīga,

  

- ka maksātnespējas procesu nevar uzsākt drīz pēc pēdējā kredīta ņemšanas vai kredītu maksājumu pārtraukšanas,

  

- ka maksātnespējas procesu bieži nevar uzsākt trīs gadus pēc pēdējā kredīta ņemšanas, ja parādnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju kreditoram,

   

- ka maksātnespējas procesa uzsākšanu reizēm ir jāatliek arī dažādu citu iemeslu dēļ,

  

- ka maksātnespējas procesa uzsākšana ir savlaicīgi jāplāno.

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

    

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Bieži maksātnespējas procesa atlikšana ir finansiāli neizdevīga

Maksātnespējas procesa tūlītēja uzsākšana ir izdevīga tajos gadījumos, kad parādu jau piedzen tiesu izpildītājs un parādnieka ienākumi ir tik lieli, ka tiesu izpildītājam ir tiesības atvilkt daļu no algas.

Piemēram, ja parādnieks saņem mēnesī algu 900 eiro pēc nodokļu samaksas un viņam ir viens bērns, tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam katru mēnesi 713 eiro (620 eiro uz pašu parādnieku un 93 eiro uz bērnu), tāpēc katru mēnesi tiesu izpildītājs no algas atvelk 187 eiro. Šādā veidā parādnieks, atliekot maksātnespējas procesa uzsākšanu, katru mēnesi pazaudē 187 eiro, bet katru gadu 2244 eiro.

 

Maksātnespējas procesu nevar uzsākt drīz pēc pēdējā kredīta ņemšanas vai kredītu maksājumu pārtraukšanas

Neviens likums konkrēti nenosaka, ka maksātnespējas procesu nevar uzsākt drīz pēc kredīta ņemšanas vai uzreiz pēc tam, kad kredīta ņēmējs ir pārtraucis veikt ikmēneša maksājumus, tomēr likumos paredzētās tiesības dzēst parādus tāpat kā jebkuras citas tiesības ir jāizmanto labā ticībā.  Maksātnespējas process ir paredzēts cilvēkiem, kas nevar samaksāt parādus, nevis negrib samaksāt. Maksātnespējas procesa uzsākšana uzreiz pēc kredīta saņemšanas vai ikmēneša maksājumu pārtraukšanas rada iespaidu, ka parādnieks nevis nevar samaksāt parādus, bet nelabticīgi un negodprātīgi izmanto savas tiesības atbrīvoties no parādiem maksātnespējas procesā, un tā dēļ maksātnespējas procesu var neuzsākt vai pārtraukt.  

Maksātnespēja nav alternatīva parādu maksāšanai, tāpēc maksātnespējas procesa tūlītēja uzsākšana nav vienīgais risinājums, ja parādnieks pārtrauc veikt maksājumus (sk. Vai parādniekam ir pienākums uzsākt un turpināt maksātnespējas procesu? un Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?).

 

Maksātnespējas procesu bieži nevar uzsākt trīs gadus pēc pēdējā kredīta ņemšanas tādēļ, ka parādnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju kreditoriem

Maksātnespējas likumā ir noteikts, ka uzsākto maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju kreditoriem (sk. arī Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst parādus (saistības)?).

Visos gadījumos, kad patēriņa un ātro kredītu ņēmējs pirms kredīta ņemšanas kreditoriem ir norādījis nepareizu informāciju par sevi, saviem parādiem, ienākumiem, izdevumiem u.tml., maksātnespējas procesu nav vērts uzsākt, jo visdrīzāk to izbeigs, nedzēšot saistības. Tādā veidā parādnieks pazaudēs arī samaksāto depozītu un valsts nodevu (sk. Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?).  

Maksātnespējas procesa izbeigšana, nedzēšot saistības, neliedz parādniekam pēc trīs gadu termiņa beigām uzsākt maksātnespējas procesu no jauna (sk. Maksātnespējas procesa atkārtota uzsākšana).

 

Maksātnespējas procesa uzsākšanu reizēm ir jāatliek arī dažādu citu iemeslu dēļ

Maksātnespējas procesa uzsākšana reizēm ir jāatliek arī dažu citu iemeslu dēļ, piemēram, parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir slēdzis kādus darījumus vai veicis citas darbības, ar kurām ir nodarīti zaudējumi kreditoriem, ir spēlējis azartspēles, ir atteicies no mantojuma, šķirot laulību ir atteicies no sev pienākošās mantas daļas par labu otram laulātajam, ir atdāvinājis savu nekustamo īpašumu vai pārdevis to par pazeminātu cenu, parādnieks maksātnespējas procesa laikā nevarēs gūt ienākumus u.tml. (sk. arī Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst parādus (saistības)?).

Šādi apstākļi ir daudz, tie nav precīzi aprakstīti ne likumos, ne arī kur citur, tāpēc vienīgais veids kā noskaidrot, vai nav kādi iemesli, kuru dēļ ir jāatliek maksātnespējas procesa uzsākšana, ir pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas lūgt palīdzību juristam, kam ir pieredze maksātnespējas jomā.

 

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir savlaicīgi jāplāno

Reizēm pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas var veikt dažādus pasākumus, kas samazina parādnieka izdevumus, pasargā mantu no pārdošanas un novērš šķēršļus veiksmīgam maksātnespējas procesam, un bieži to ir jādara jau ilgu laiku pirms maksātnespējas uzsākšanas. Ir arī tādas darbības, kuras parādnieks pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas nedrīkst darīt, piemēram, spēlēt azartspēles, vai kuras nav vēlams darīt. Šīs darbības un pasākumi nav aprakstīti ne likumos, ne internetā, un tos zina un par tiem pareizus un konkrētajai situācijai piemērotus padomus var dot tikai juristi, kam ir pieredze maksātnespējas jomā.

 

Ko darīt?

Katra parādnieka situācija ir atšķirīga, un maksātnespējas procesā izšķirošas var būt mazas nianses un tiesu prakses atziņas, ko likumos nevar atrast,  tāpēc, ja vēlaties noskaidrot, kad jums ir piemērotākais laiks uzsākt maksātnespējas procesu un vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, zvaniet vai rakstiet mums.

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page