top of page
maksātnespējas atkārtota uzsākšana

Fiziskās personas maksātnespējas atkārtota uzsākšana

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir dārga, un ne vienmēr maksātnespējas uzsākšana un maksātnespējas procesa norise ir veiksmīga, tāpēc loģiski rodas jautājums, kādas ir neveiksmīga maksātnespējas procesa sekas un vai maksātnespējas procesu varēs uzsākt vēlreiz.

Šeit jūs uzzināsiet: 

   

- par maksātnespējas pieteikuma atkārtotu iesniegšanu, ja tiesa nav pieņēmusi iepriekšējo maksātnespējas pieteikumu,

   

- par maksātnespējas procesa atkārtotu uzsākšanu, ja tiesa ar spriedumu ir noraidījusi maksātnespējas procesa pieteikumu,

   

- par maksātnespējas procesa atkārtotu uzsākšanu, ja iepriekšējais maksātnespējas process ir izbeigts, nedzēšot saistības,

  

- par maksātnespējas procesa atkārtotu uzsākšanu, ja iepriekšējā maksātnespējas procesā ir dzēstas saistības.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Vēlaties uzsākt vai pabeigt fiziskās personas maksātnespējas procesu un jums ir nepieciešama jurista palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Maksātnespējas pieteikuma atkārtota iesniegšana, ja tiesa nav pieņēmusi iepriekšējo maksātnespējas pieteikumu

Pēc maksātnespējas pieteikuma saņemšanas tiesa pārbauda, vai pieteikums atbilst visām likuma prasībām un vai tam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. Ja pieteikumā ir trūkumi vai nav iesniegti visi vajadzīgie dokumenti, tiesa atliek lēmuma pieņemšanu par lietas ierosināšanu un dod parādniekam laiku novērst trūkumus. Ja parādnieks trūkumus nenovērš, tiesa lietu neierosina, bet pieteikumu un tam pievienotos dokumentus nosūta atpakaļ parādniekam.

Šādā gadījumā parādniekam ir tiesības jebkurā brīdī atkārtoti iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu.

Iemaksāto depozītu un valsts nodevu parādnieks nepazaudē, un to var izmantot, iesniedzot atkārtotu pieteikumu.

 

Maksātnespējas procesa atkārtota uzsākšana, ja tiesa ar spriedumu ir noraidījusi maksātnespējas procesa pieteikumu

Ļoti retos gadījumos tiesa var noraidīt maksātnespējas procesa pieteikumu, ar spriedumu lietā izlemjot, ka maksātnespējas procesa pieteikums nav pamatots un ka nav pamata uzsākt maksātnespējas procesu.

Šādā gadījuma atkārtotu maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada pēc sprieduma pieņemšanas iepriekšējā maksātnespējas procesā.

Taču jāņem vērā, ka atkārtotu pieteikumu ir vērts iesniegt tiesai tikai tad, ja ir mainījušies apstākļi, kuru dēļ iepriekšējais maksātnespējas procesa pieteikums tika noraidīts, pretējā gadījumā tiesa vai nu nepieņems pieteikumu vai to atkal noraidīs.

Parādnieks pazaudē iemaksāto valsts nodevu, bet parādniekam ir tiesības saņemt atpakaļ depozītu vai izmantot to, iesniedzot atkārtotu pieteikumu.

 

Maksātnespējas procesa atkārtota uzsākšana, ja iepriekšējais maksātnespējas process ir izbeigts, nedzēšot saistības

Ja maksātnespējas process ir izbeigts, nedzēšot saistības, atkārtotu maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā gadu pēc iepriekšējā procesa izbeigšanas.

Tomēr, ja maksātnespējas process ir izbeigts tāpēc, ka pastāvēja šķēršļi maksātnespējas procesam un saistību dzēšanai maksātnespējas procesā (nevis tāpēc, ka parādnieks iepriekšējā maksātnespējas procesā nepildīja likuma prasības), ar atkārtotu pieteikuma iesniegšanu nedrīkst steigties. Pirms atkārtota maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas ir jāpārliecinās, vai ir pagājis nepieciešamais laiks, pēc kura attiecīgo šķēršļu dēļ vairs nevar izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības.

Ja maksātnespējas process ir izbeigts, nedzēšot saistības, iemaksāto depozītu un valsts nodevu nav iespējams saņemt atpakaļ.

 

Maksātnespējas procesa atkārtota uzsākšana, ja iepriekšējā maksātnespējas procesā ir dzēstas saistības

Ja parādniekam jau ir bijis viens maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas saistības (maksātnespējas process ir bijis sekmīgs), otru reizi maksātnespējas procesu var uzsākt tikai tad, ja ir pagājuši vairāk kā 10 gadi kopš iepriekšējā maksātnespējas procesa pabeigšanas.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page