top of page

Vai pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ir jāzina visi kreditori un parādi?

kreditors

Maksātnespējas procesu var uzsākt arī tad, ja visi kreditori un precīzas parādu summas nav zināmas, tomēr reizēm visu kreditoru nenorādīšana maksātnespējas procesā var radīt problēmas. Noskaidrot savus kreditorus un parādu apmēru nav sarežģīti. 

ĪSUMĀ

  

- Likumi neparedz nekādas negatīvas sekas tam, ja parādnieks nezina, vai nenoskaidro visus savus kreditorus vai parādu summas,

  

- Tiesu praksē mēdz notikt savādāk - parādnieku var neatbrīvot no parādiem, kurus viņš apzināti nav norādījis savā maksātnespējas procesā.

  

- Kreditorus un parādu summas ir iespējams noskaidrot. 

  

- Maksātnespējas procesu var uzsākt arī tad, ja visi kreditori un precīzas parādu summas nav zināmas.

  

- Ārvalstu kreditori obligāti ir jāinformē par maksātnespējas procesu un nepieciešamību iesniegt kreditora prasījumu. 

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Likumi neparedz nekādas negatīvas sekas tam, ja parādnieks nezina vai nenoskaidro visus savus kreditorus un parādu apmēru

Saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem parādniekam fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda visi savi parādi un to apmērs. Tomēr nevienā likumā nav noteiktas sekas, kādas rodas gadījumā, ja parādnieks to neizdara.

Saskaņā ar likumu noteikumiem nevienam kreditoram nav jāsūta informācija par maksātnespējas procesa uzsākšanu, tāpēc kreditoriem pašiem ir jāseko līdzi (regulāri jāpārbauda maksātnespējas reģistrā publiski pieejamā informācija), vai viņu parādniekiem nav uzsākts maksātnespējas process. Ja process ir uzsākts, kreditoram ir jāiesniedz administratoram savs kreditora prasījums. Ja kreditors to neizdara, viņš savas tiesības prasīt parāda samaksu zaudē.

 

Tiesu praksē mēdz notikt savādāk – parādnieku var neatbrīvot no parādiem, kurus viņš apzināti nav norādījis savā maksātnespējas procesā

 

Neskatoties uz minētajiem likuma noteikumiem, tiesas reizēm rīkojas savādāk. Ja parādnieks kādu parādu apzināti nav norādījis, un ja arī attiecīgais kreditors par šo parādu nav iesniedzis kreditora prasījumu, var gadīties, ka kreditors arī pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas varēs piedzīt šo parādu.

 

Augstākā tiesa 2022.gada 3.oktobra spriedumā lietā Nr. SKC-101/2022 ir pateikusi: “Senāts pievienojas juridiskajā literatūrā paustajam viedoklim, ka situācija, kurā parādnieks pretendētu uz saistību neizpildīšanas (dzēšanas) tiesību, neuzrādot savus kreditorus, bet atsaucoties tikai uz maksātnespējas reģistrā publiski pieejamām ziņām ar maksātnespējas procesa pasludināšanu un kreditoru tiesībām pieteikt savus prasījumus, nevar tikt uzskatīta par atbilstošu labticības principam un likumam.”

 

 

Kreditorus un parādu summas ir iespējams noskaidrot

 

Kreditorus un precīzas parādu summas ir iespējams noskaidrot. To var izdarīt:

  • pārbaudot informāciju tiesu izpildītāju un tiesu mājas lapās;

  • pārbaudot informāciju kredītinformāciju birojos un Latvijas bankas kredītu reģistrā;

  • pieprasot informāciju no tiesu izpildītājiem, kredītu devējiem un parādu piedziņas uzņēmumiem.

 

Gan kreditoriem, gan parādu piedzinējiem, gan tiesu izpildītājiem ir pienākums sniegt informāciju parādniekam, tāpēc, ieguldot nedaudz darba un laika, informāciju par saviem parādiem un kreditoriem ir iespējams noskaidrot.

 

 

Maksātnespējas procesu var uzsākt arī tad, ja visi kreditori un precīzas parādu summas nav zināmas

 

Saskaņā ar tiesu praksi parādnieku neatbrīvo tikai no tiem parādiem, kurus viņš APZINĀTI nav norādījis. Tāpēc, visdrīzāk, tiesas atbrīvos parādniekus arī no tādiem parādiem, kurus parādnieks nebūs norādījis un par kuriem attiecīgie kreditori nebūs iesnieguši savus kreditora prasījumus, ja vien parādnieks varēs pierādīt, ka viņš ir izdarījis visu iespējamo, lai noskaidrotu savus parādus, piemēram, varēs pierādīt, ka viņš ir nosūtījis attiecīgajam kreditoram elektroniskā pasta vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju par parādu, bet kreditors nav atbildējis.

 

 

Ārvalstu kreditori ir obligāti jāinformē par maksātnespējas procesu un nepieciešamību iesniegt kreditora prasījumu​

Saskaņā ar Eiropas savienības regulu pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas administratoram par to rakstiski ir jāpaziņo visiem citu Eiropas savienības valstu kreditoriem. Informācija par kreditoriem var būt tikai pašam parādniekam, tāpēc parādniekam ir jāzina vai jānoskaidro savi kreditori, kuri dzīvo vai atrodas citās valstīs.

 

 

Ko darīt?

 

Neskaidrības par kreditoriem un konkrētām parādu summām nav šķērslis maksātnespējas procesa uzsākšanai, tomēr pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ir jāizdara viss iespējamais, lai noskaidrotu savus parādus. Ja jums tas neizdodas vai ir nepieciešama jurista palīdzība, rakstiet vai zvaniet.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par kreditoriem fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page