top of page
administrators nāk uz mājām.jpg

Vai administrators nāks pie parādnieka uz mājām?

Gadījumi, kad mājvietā ir jāielaiž nepazīstamu cilvēku, ir viena no nepatīkamākajām situācijām, ar kurām cilvēks var saskarties. 

Ne velti privātās dzīves un mājokļa neaizskaramība ir viena no cilvēka pamattiesībām, un ne velti likums tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos atļauj svešām personām bez atļaujas ienākt cita mājoklī. 

 

Administratoram likums nedod tiesības ienākt maksātnespējīgās fiziskās personas mājoklī, tāpēc parādnieks drīkst atteikties ielaist administratoru savā dzīvesvietā, pat ja administrators izsaka šādu vēlmi.

Taču saskaņā ar likumu administratoram ir pienākums pārdot maksātnespējīgajai fiziskajai personai piederošo mantu, tāpēc administratoram nevar liegt apskatīt maksātnespējīgās personas mantu. Vienīgais iemesls, kāpēc administrators var gribēt nākt pie maksātnespējīgās personas uz mājām, ir tas, ka administrators vēlas apskatīt vai novērtēt mantas, kuras administratoram ir jāpārdod maksātnespējas procesā (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?).

 

Praksē parasti viss notiek pavisam vienkārši un problēmas nerodas. Administratori gandrīz nekad nenāk pie parādniekiem uz mājām. Parasti administrators lūdz maksātnespējīgajai fiziskajai personai rakstiskā veidā informēt administratoru par sev piederošo mantu, un pārdod tikai nekustamo īpašumu un automašīnas. Pārējo mantu, kas atrodas mājās, administrators nepārdod un pat neapskata, ja vien šo  mantu starpā nav kādas īpaši vērtīgas lietas, piemēram, manta antikvāru vērtību, mākslas darbi vai vērtīgas dārglietas.

Jāņem vērā, ka administratora prasības nedrīkst ignorēt vai nepildīt bez ļoti pamatota iemesla, jo fiziskās personas maksātnespējas procesu var izbeigt, nedzēšot saistības, ja maksātnespējīgā persona nepilda likumā noteikots pienākumus. Tāpēc jebkurā gadījumā, kad maksātnespējīgā fiziskā persona atsakās pildīt administratora prasības, tai skaitā atsakās ielaist administratoru savā dzīvesvietā, ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka maksātnespējīgajai personai ir tiesības to darīt, un to ir jāizdara pareizi.  

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, vai jums ir citi jautājumi par fiziskās personas maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page