top of page

Saimnieciskās darbības veicēju, individuālo komersantu, individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību maksātnespēja

saimnieciskās darbības veicēju maksātnespēja.jpg

Saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātajām personām), individuāliem komersantiem, individuāliem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām un zvejnieku saimniecībām maksātnespējas process norit saskaņā ar fizisko personu maksātnespējas procesa noteikumiem, tomēr uz šo procesu attiecas daži izņēmumi.

 

ĪSUMĀ:

  

- Maksātnespējas procesā vienlaicīgi tiek dzēsti gan saimnieciskās darbības parādi, gan personīgie parādi.

  

- Atsevišķos gadījumos ir PIENĀKUMS, ne tikai tiesības iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu.

   

- Maksātnespējas procesu var uzsākt arī kreditors.

  

- Maksātnespējas alternatīva ir tiesiskās aizsardzības process.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Jūs vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com 

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Maksātnespējas procesā vienlaicīgi tiek dzēsti gan saimnieciskās darbības parādi, gan personīgie parādi

 

Saimnieciskās darbības veicēju, individuālo komersantu, individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašnieku maksātnespējas process notiek saskaņā ar fizisko personu maksātnespējas procesa noteikumiem un maksātnespējas procesā tiek pārdota visa parādnieka manta, ne tikai saimnieciskajā darbībā izmantotā manta (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?), un tiek dzēsti vienlaicīgi gan saimnieciskās darbības parādi, gan personīgie parādi (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?).

 

Piemēram, ja parādniekam ir no individuālā komersanta darbības izrietošs nodokļu parāds, gan dzīvokļa iegādei ņemts kredīts, kuru parādnieks savlaicīgi maksā saskaņā ar līguma noteikumiem, maksātnespējas procesā tiks pārdots dzīvoklis, un tiks dzēsts gan nodokļu parāds, gan dzīvokļa iegādei ņemtā kredīta parāds.

 

 

Atsevišķos gadījumos ir PIENĀKUMS, ne tikai tiesības iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu

 

Fiziskās personas var izvēlēties, vai iesniegt un kad iesniegt maksātnespējas pieteikumu par saviem personīgajiem parādiem (sk. Vai parādniekam ir pienākums uzsākt un turpināt maksātnespējas procesu?). Tomēr saimnieciskās darbības veicējam, individuālajam komersantam, individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem atsevišķos gadījumos ir pienākums (ne tikai tiesības) iesniegt maksātnespējas pieteikumu.

Pienākums iesniegt maksātnespējas ieteikumu ir šādos gadījumos:

  • ja saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants, uzņēmums vai saimniecība vairāk kā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kas izriet no saimnieciskās darbības un kurām iestājies izpildes termiņš;

  • ja, likvidējot uzņēmumu vai saimniecību, atklājas, ka nepietiek aktīvu, lai samaksātu visus parādus,

  • ja uzņēmumam, saimniecībai vai individuālajam komersantam ir bijis pasludināts tiesiskās aizsardzības process, bet nav iespējams turpināt tiesiskās aizsardzības procesu tāpēc, ka nav naudas visu parādu samaksai.

 

Piemēram, ja saimnieciskās darbības veicējs divus mēnešus ir kavējis nodokļu, kas izriet no saimnieciskās darbības, samaksu, viņam ir pienākums uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu.

 

 

Maksātnespējas procesu var uzsākt arī kreditors

 

Kreditoram parasti nav tiesības uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu (sk. Vai parādniekam ir pienākums uzsākt un turpināt maksātnespējas procesu?). Tomēr saimnieciskās darbības veicēju, individuālo komersantu, individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību maksātnespējas procesu var prasīt uzsākt arī kreditori.

Kreditors maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt gadījumā, ja:

  • parādu nevar piedzīt tiesu izpildītājs;

  • nav samaksāts parāds vismaz EUR 2134 apmērā;

  • divus mēnešus nav samaksāta darba algu vai divu mēnešu laikā no samaksas dienas nav samaksātas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

  • 30 dienas netiek pildīts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns un nav iesniegti tiesai šī plāna grozījumi.

 

Kreditors pieteikumu var iesniegt tikai par tiem parādiem, kas izriet no saimnieciskās darbības, nevis par personīgajiem parādiem.

 

Piemēram, fiziskai personai, kam ir EUR 50 000 dzīvojamās mājas iegādei ņemta kredīta parāds, kreditors nevar uzsākt maksātnespējas procesu, bet šai pašai fiziskai personai kreditors var uzsākt maksātnespējas procesu par saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās tehnikas iegādei ņemta kredīta parādu EUR 2500 apmērā.  

 

 

Maksātnespējas alternatīva ir tiesiskās aizsardzības process

 

Ja individuālajam komersantam, individuālajam (ģimenes) uzņēmumam, zemnieku saimniecībai vai zvejnieku saimniecībai ir pienākums uzsākt maksātnespējas procesu, to var neuzsākt, vai maksātnespējas process ir jau uzsākts (par to ir pieņemts tiesas spriedums),  to var apturēt, uzsākot tiesiskās aizsardzības procesu.

 

Tiesiskās aizsardzības procesu nevar uzsākt saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātā persona).

 

Tiesiskās aizsardzības process ir sarežģīts pasākumu kopums, kas ietver dažādu tiesas lēmumu iegūšanu, parādu samaksas plāna sastādīšanu un saskaņošanu ar kreditoriem un pakāpenisku parāda samaksu. Bet tas ir vienīgais veids kā izvairīties no mantas pārdošanas maksātnespējas procesā, ja individuālajam komersantam, individuālajam (ģimenes) uzņēmumam, zemnieku saimniecībai vai zvejnieku saimniecībai ir parādi, ko nav iespējams samaksāt.

 

 

Ko darīt?

 

Ja jums ir pienākums uzsākt maksātnespējas procesu vai kreditors draud iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, un jūs nevarat samaksāt parādu, rakstiet vai zvaniet, jo jūs esat sarežģītā situācijā, ko pats vai pati nevarēsiet veiksmīgi bez pieredzējuša jurista palīdzības atrisināt.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, vai jums ir nepieciešama jurista palīdzība, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page