top of page

Mūsu klienti un viņu problēmu risinājumi

maksātnespēja ļauj nopelnīt

Maksātnespēspējas process ļauj atkal nopelnīt

    

Klients, kas strādā apsardzes uzņēmumā, 2008.gadā bija paņēmis patēriņa kredītu automašīnas iegādei. Krīzes laikā 2009.gadā viņa ienākumi samazinājās un viņam nepietika naudas ikmēneša maksājumu veikšanai. Lai varētu samaksāt kredīta maksājumu, viņš paņēma vēl vairākus patēriņa kredītus, un nonāca situācijā, ka lielu daļu algas viņam vajadzēja atdot kredīta maksājumos ... 

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no galvojuma parāda

Maksātnespēspējas process ļauj atbrīvoties no galvojuma

    

Klientam līdz 2010.gadam piederēja ražošanas uzņēmums, kas krīzes laikā pārtrauca savu darbību, palika parādā bankai, un tika likvidēts maksātnespējas procesā, taču klients bija devis galvojumu bankai par uzņēmuma saistībām. Banka pret viņu bija iesniegusi prasību tiesā, tiesu izpildītājs bija pārdevis klientam piederošo māju, taču joprojām viņš bija parādā bankai vairāk nekā 300 000 eiro ...

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespēja ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāja

Maksātnespēspējas process ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāju piedziņas

    

Klients 2007.gadā bija ņēmis kredītu dzīvojamās mājas būvniecībai, taču pēc 2009.gada viņa ienākumi bija samazinājušies, un viņš nevarēja veikt ikmēneša kredīta maksājumus, tāpēc banka vienpusēji izbeidza kredīta līgumu un pārdeva kredīta nodrošināšanai ieķīlāto māju, taču no iegūtās naudas nebija iespējams segt visu parādu ...

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespējas procesā dzēš nodokļu parādu

Maksātnespēspējas procesā dzēš nodokļu parādu

    

Kliente bija mantojusi no radinieces dzīvokli, pēc dažiem gadiem bija to pārdevusi un visu saņemto naudu pārskaitījusi dēlam, kurš bija pārcēlies uz Krieviju. Tikai vēlāk viņa uzzināja, ka saskaņā ar likumu no pārdošanā saņemtās naudas vajadzēja maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vairāk kā 10 000 eiro apmērā ...

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespējas procesa uzsākšana

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāpierāda, ka manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai

    

Klientam bija patēriņa kredīti gandrīz 14 000 eiro apmērā, viņš saņēma neto darba algu aptuveni 900 eiro mēnesī, un viņam piederēja vienistabas dzīvoklis Gulbenes rajonā, kura vērtība bija pāris simti eiro. Parādi jau bija piedzīti tiesas ceļā un pie tiesu izpildītājiem atradās divi izpildu raksti, tāpēc tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa darba ienākumiem ...

  

Lasīt tālāk ...

patēriņa kredīta parādu dzēšana

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no neapdomīgi paņemtiem patēriņa kredītiem

    

Kliente bija neapdomīgi paņēmusi tik daudz patēriņa kredītus, ka ikmēneša kredīta maksājumi sasniedza viņas darba algas apmēru – 600 eiro mēnesī. Viņai nemitīgi zvanīja un rakstīja parādu piedzinēji, draudot ierasties pie viņas uz mājām, iesniegt prasības tiesā un iesniegt iesniegumu policijā ...

  

Lasīt tālāk ...

old woman.jpg

Maksātnespējas process atbrīvo no parādu piedzinēju zvaniem

    

Kliente, kurai bija 63 gadi, bija paņēmusi vairākus patēriņa kredītus, kurus viņa nevarēja samaksāt. Viņai nepārtraukti zvanīja parādu piedzinēji, parādu piedzinēji zvanīja arī uz darba vietu, draudēja noņemt no viņas konta naudu un iesūdzēt viņu tiesā ...

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespēja ja ir maza alga

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir maza alga

    

Kliente no Alūksnes, divu mazu bērnu māmiņa,  bija paņēmusi patēriņa kredītu, kuru nevarēja atmaksāt, un kopējais parādu apmērs kopā ar nokavējuma procentiem un līgumsodiem bija sasniedzis gandrīz 6000 eiro. Viņa bija piekritusi tiesu izpildītāja prasībai, ka viņa atļauj atvilkt no savas darba algas 100 eiro katru mēnesi, kaut gan viņa saņēma tikai minimālo darba algu ...

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespēja ja ir nelieli ienākumi

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir nelieli ienākumi un nav īpašumi

    

Klients, kam bija 63 gadi, un kurš saņēma minimālo algu, vairākus gadus bija tiesājies, mēģinot pierādīt, ka viņš nav galvojis par citas personas kredītsaistībām, taču viņam tas nebija izdevies un ar tiesas spriedumu no viņa piedzina aptuveni 60 000 eiro ...

  

Lasīt tālāk ...

uzturlīdzekļu piedziņa neļauj piedzīt citus parādus

Uzturlīdzekļu piedziņa liedz tiesu izpildītājam piedzīt citus parādus

    

Klients bija paņēmis daudzus patēriņa kredītus, kurus nevarēja samaksāt, un daļu no tiem jau piedzina tiesu izpildītājs. Viņam bija izveidojies arī uzturlīdzekļu maksājumu parāds, jo tiesu izpildītāju piedziņas dēļ viņam nepietika naudas uzturlīdzekļu samaksai ...

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespējas atkārtota uzsākšana

Maksātnespējas pieteikumu var iesniegt atkārtoti, ja tiesa nav pieņēmusi iepriekšējo pieteikumu

    

Klientei, kura pati bija sagatavojusi maksātnespējas pieteikumu, tiesa noteikusi termiņu trūkumu novēršanai pieteikumā un papildus pierādījumu iesniegšanai. Tomēr viņa tiesas lēmumu nebija sapratusi, tāpēc pieteikumu nebija pareizi izlabojusi ... 

  

Lasīt tālāk ...

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

bottom of page