top of page
kā tiek dzēsti parādi

Kā tiek dzēsti parādi fiziskās personas maksātnespējas procesā ?

Saistību (parādu) dzēšana ir fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis. Lai dzēstu parādus, parādniekam ir jāuzsāk maksātnespējas process, šī procesa laikā ir jāizpilda visas likumā paredzētās darbības un pienākumus, kā arī veiksmīgi process jāpabeidz. Šajā rakstā ir īsumā aprakstīts, kā tas notiek. 

 

ĪSUMĀ: 

  

- Lai parādi tiktu dzēsti, ir jāuzsāk un veiksmīgi jāpabeidz maksātnespējas process.

  

- Parādi tiek dzēsti tikai veiksmīga maksātnespējas procesa beigās.

  

- Parādi tiek dzēsti ar tiesas lēmumu. 

  

- Parādniekam pašam maksātnespējas procesa beigās ir jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

     

Lai parādi tiktu dzēsti, ir jāuzsāk un veiksmīgi jāpabeidz maksātnespējas process

Lai parādi tiktu dzēsti, parādniekam ir:

 

Tomēr maksātnespējas procesa uzsākšana un likuma prasību pildīšana vien negarantē, ka parādi tiks dzēsti, jo:

  

   

Parādi tiek dzēsti tikai veiksmīga maksātnespējas procesa beigās

Ar maksātnespējas procesa uzsākšanas brīdi kreditori vairs nedrīkst veikt parādu piedziņas darbības (sk. Ko dara tiesu izpildītāji un parādu piedzinēji pēc maksātnespējas uzsākšanas?), tomēr tiesa galīgo lēmumu par saistību dzēšanu pieņem tikai maksātnespējas procesa beigās vienlaicīgi ar lēmumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu, un tikai tad, ja nav pamata izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības (sk. Vai visus parādus var dzēst maksātnespējas procesā un kurus nevar dzēst?). 

  

  

Parādi tiek dzēsti ar tiesas lēmumu

 

Parādi netiek dzēsti automātiski.

Par parādu (saistību) dzēšanu tiesa pieņem lēmumu. Vienlaicīgi ar šo lēmumu tiesa arī izlemj par maksātnespējas procesa pabeigšanu.

Pieņemot lēmumu par parādu dzēšanu, tiesa pārbauda:

  • vai maksātnespējīgā fiziskā persona ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu (veikusi maksājumus kreditoriem saskaņā ar saistību dzēšanas plānu) un ir izpildījusi likumā paredzēto pienākumu saistību dzēšanas procedūras laikā maksāt 1/3 no saviem ienākumiem kreditoriem;

  • vai nepastāv kādi citi iemesli, kuru dēļ var nedzēst saistības, piemēram, vai nepastāv apstākļi, kas liecina, ka parādnieks ir slēpis savus patiesos ienākumus, vai parādnieks maksātnespējas procesa laikā nav ņēmis jaunus aizdevumus u.tml.

   

  

Parādniekam pašam ir jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu

Lai saistības tiktu dzēstas, pašai maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu, ievērojot šādus noteikumus:

  • pieteikumu ir jāiesniedz pašam parādniekam, negaidot ne tiesas, ne administratora uzaicinājumu,

  • pieteikumu ir jāiesniedz tiesā pēc tam, kad ir beidzies saistību dzēšanas procedūras termiņš, un parādnieks ir samaksājis pēdējo maksājumu kreditoriem,

  • pieteikuma sagatavošanu ir vēlams uzticēt juristam, kam ir pieredze maksātnespējas procesos,

  • pieteikumam ir jāpievieno pierādījumi, kas apliecina saistību dzēšanas plāna izpildi – dokumentus, kas pierāda maksājumu veikšanu kreditoriem un apliecina parādnieka ienākumu apmēru saistību dzēšanas procedūras laikā, kā arī citus dokumentus. 

Ko darīt?

Maksātnespējas process ir juridisks process, kurā ir ļoti svarīgi nepieļaut kļūdas, sagatavot pareizus dokumentus un savlaicīgi un pareizi izpildīt visus likumos noteiktos pienākumus. Tāpēc, ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritēti veiksmīgi un tā rezultātā tiktu dzēsti parādi, rakstiet vai zvaniet mums.

pabeigšanas pieteikums

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Vēlaties uzsākt vai pabeigt fiziskās personas maksātnespējas procesu un jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page