top of page
pieteikums par maksātnespējas pabeigšanu

Pieteikums tiesai par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu

Par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu lemj tiesa, maksātnespējas process nebeidzas automātiski.

Pieteikums tiesai par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu ir dokuments, ar kuru parādnieks lūdz tiesai pieņemt lēmumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu.

Šeit jūs uzzināsiet:

  

- kas ir jānorāda pieteikumā par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu,

  

- kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam,

- kad pieteikumu ir jāiesniedz tiesai;

  

- kā tiesa izskata pieteikumu.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Jums ir jāpabeidz maksātnespējas process un un neziniet, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Kas ir jānorāda pieteikumā?

Ar pieteikumu tiesai par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu parādniekam ir jāpierāda, ka maksātnespējīgā fiziskā persona ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu – ir samaksājusi visus saistību dzēšanas plānā paredzētos maksājumus kreditoriem, bet ne mazāk kā 1/3 no saviem ienākumiem. Tāpēc pieteikumā ir jānorāda parādnieka ienākumi saistību dzēšanas procedūras laikā un cik daudz parādnieks šajā laikā ir samaksājis kreditoriem.

Tomēr katra situācija ir savādāka, tāpēc iepriekš minētie var nebūt vienīgie apstākļi, kas ir jānorāda pieteikumā.

   

  

Kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Pieteikumam ir jāpievieno dokumenti (pierādījumi), kas pierāda pieteikumā minētos apstākļus – maksātnespējīgās fiziskās personas ienākumu apmēru un maksājumu veikšanu kreditoriem, piemēram, bankas konta izrakstus, izziņas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta.

Atkarībā no apstākļiem, pieteikumam var būt jāpievieno arī citi dokumenti.

   

  

Kad pieteikumu ir jāiesniedz tiesai?

Likumā nav noteikts konkrēts termiņš, kādā maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir jāiesniedz pieteikumu tiesai par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu.

Tas nozīmē, ka pieteikumu tiesai ir jāiesniedz saprātīgā laikā pēc tam, kad ir beidzies saistību dzēšanas procedūras termiņš un parādnieks ir samaksājis kreditoriem pēdējo maksājumu.

   

  

Kā tiesa izskata pieteikumu?

Pieteikumu par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu tiesa izskata tikai pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un tiesas sēdi nerīko.

Tiesa var nepieciešamības gadījumā rīkot tiesas sēdi un aicināt parādnieku uz tiesu sniegt paskaidrojumus, bet tiesas to dara ļoti retos gadījumos.

Ja tiesa uzskata, ka tiesā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai pieteikumā nav norādīti visi apstākļi, tiesa parasti atliek lietas izskatīšanu un dod termiņu novērst trūkumus – precizēt pieteikumu vai iesniegt papildus dokumentus.

   

  

Ko darīt? ​

  

Sagatavojot pieteikumu, ir jāievēro vairāku likumu noteikumi, tai skaitā Civilprocesa likuma prasības, tāpēc parādnieks pats, ja viņam nav juridiskās zināšanas, nevar vienkārši izlasīt likuma noteikumus un saprast, kā ir jāsastāda pieteikums.  Civillietās konsultācijas vai padomus nedod arī tiesa, tāpēc pabeigt fiziskās personas maksātnespējas procesu bez pieredzējuša jurista palīdzības lielākajā daļā gadījumu nav iespējams.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir nepieciešams pieteikums tiesai par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page