top of page

Maksātnespējas procesa uzsākšana

maksātnespējas procesa uzsākšana .jpg

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir pirmais un vienkāršākais posms fiziskās personas maksātnespējas procesā, un tiesas gandrīz nekad neatsaka tā uzsākšanu. Tomēr procesa uzsākšana pati par sevi negarantē tā veiksmīgu pabeigšanu (parādu dzēšanu). 

ĪSUMĀ:

  

- Maksātnespējas procesa uzsākšana notiek, iesniedzot tiesā pieteikumu.

  

- Lēmumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu pieņem tiesa uz iesniegto dokumentu pamata, nerīkojot tiesas sēdi.

  

- Maksātnespējas procesa uzsākšana ir garantēta, bet procesa uzsākšana negarantē  tā sekmīgu pabeigšanu (saistību dzēšanu).

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Maksātnespējas procesa uzsākšana notiek, iesniedzot tiesā pieteikumu

Maksātnespējas procesu pasludina tiesa ar spriedumu, tāpēc, lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir:

Pierādījumus var savākt pats parādnieks, bet pieteikumu tiesai pareizi mācēs sagatavot tikai jurists, jo to ir jānoformē stingri atbilstoši likumu prasībām.

Pieteikumu var iesniegt tiesā personīgi pats parādnieks vai viņa pilnvarota persona. Pieteikumu var nosūtīt uz tiesu arī elektroniskā veidā (ar drošu elektronisko parakstu).

 

Lēmumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu pieņem tiesa uz iesniegto dokumentu pamata, nerīkojot tiesas sēdi

Par maksātnespējas procesa uzsākšanu lemj tiesa, pieņemot par to spriedumu. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un maksātnespējas pieteikums ir pareizi noformēts, tiesa nevar atteikties uzsākt procesu.

 

Tiesas sēdes netiek rīkotas, parādniekam uz tiesu nav jāiet, un tiesa pieņem spriedumu aptuveni 8 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

 

Tiesa ar spriedumu arī ieceļ maksātnespējas procesa administratoru (sk. Kā tiek iecelts administrators?).

 

 ​

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir garantēta, bet procesa uzsākšana negarantē tā veiksmīgu pabeigšanu (saistību dzēšanu)

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir vienkārša un tiesas gandrīz nekad neatsaka maksātnespējas procesa uzsākšanu.

Tomēr svarīgi ir ņemt vērā, ka, uzsākot maksātnespējas procesu, tiesa nepārbauda, vai nepastāv tādi apstākļi, kuru dēļ maksātnespējas procesu var izbeigt, nedzēšot saistības (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst saistības (parādus)?). Šos apstākļus pārbauda vēlāk - administrators maksātnespējas procesa laikā un tiesa, pabeidzot maksātnespējas procesu. Arī kreditori maksātnespējas procesa laikā var prasīt izbeigt maksātnespējas procesu bez parādu dzēšanas.

Tāpēc sekmīga maksātnespējas procesa uzsākšana pati par sevi negarantē sekmīgu tā pabeigšanu un saistību dzēšanu. Maksātnespējas procesu var arī izbeigt, nedzēšot saistības. Lai tā nenotiktu, daudz svarīgāk par procesa uzsākšanu ir iepriekš noskaidrot, vai nepastāv tādi apstākļi, kas var būt šķēršļi veiksmīgam maksātnespējas procesam, kad ir piemērotākais laiks procesa uzsākšanai, vai attiecīgā veida parādus var dzēst maksātnespējas procesā (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?), kādas ir maksātnespējas negatīvās sekas, vai parādnieks varēs izpildīt visus savus pienākumus maksātnespējas procesa laikā (sk. Kas parādniekam jādara maksātnespējas procesa laikā?) u.tml.

Likumos un internetā nav (un arī nevar būt) aprakstītas visas maksātnespējas procesā iespējamās problēmas un to risinājumi. Minēto iemeslu dēļ veiksmīgs maksātnespējas process nav iespējams bez rūpīgas sagatavošanās (sk. Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?).

 

 

Ko darīt?

 

Ja apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu un vēlaties nodrošināties, lai maksātnespējas process ne tikai tiktu uzsākts, bet arī noritētu bez starpgadījumiem un tā noslēgumā tiktu dzēstas saistības, zvaniet vai rakstiet, jo bez maksātnespējas procesos pieredzējuša jurista palīdzības to nevar izdarīt.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page