top of page
tiesu izpildītāji/parādu piedzinēji

Ko dara tiesu izpildītāji un parādu piedzinēji pēc maksātnespējas uzsākšanas?

Tiesu izpildītājiem un parādu piedzinējiem pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas nekavējoties ir jāpārtrauc visas parādu piedziņas darbības. Tas ir lielākais tūlītējais ieguvums no maksātnespējas procesa.

ĪSUMĀ:

 

- Tiesu izpildītāji pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas aptur piedziņas darbības.

  

- Parādu piedzinēji pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas vairs nedrīkst traucēt parādnieku.

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

   

  

Tiesu izpildītāji aptur piedziņas darbības

Civilprocesa likums, kas regulē tiesu izpildītāju darbību, nosaka, ka tiesu izpildītājam ir jāaptur izpildu lietvedība, ja parādniekam ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process.

Tas nozīmē, ka ar to dienu, kad tiesa ir pieņēmusi spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, tiesu izpildītājiem ir jāatsauc darba devējiem un bankām dotie rīkojumi par naudas līdzekļu ieturēšanu un jāpārtrauc jebkuras citas piedziņas darbības attiecībā uz parādnieku. Parādniekam atkal ir iespējas lietot bankas kontu, kredītkarti un nav jābaidās, ka tiesu izpildītājs no konta noskaitīs naudu.

Lai tiesu izpildītājs neturpinātu piedziņas darbības, pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas ir vēlams viņu informēt par maksātnespējas procesa uzsākšanu. 

 

Vienīgais izņēmums ir izsoles, kuras tiesu izpildītājs jau ir izsludinājis. Ja tiesu izpildītājs jau ir publicējis Latvijas Vēstnesī sludinājumu par izsoli, viņam ir tiesības pabeigt mantas pārdošanu. Saņemtā nauda viņam ir jāatdod administratoram.

Tiesu izpildītājam pilnībā ir jāizbeidz izpildu lietvedība tikai pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas un saistību dzēšanas

  

   

Parādu piedzinēji nedrīkst vairs traucēt parādnieku

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas parādu piedzinēji nedrīkst vairs veikt piedziņas darbības. Vienīgais, ko kreditori drīkst darīt, ir iesniegt administratoram kreditora prasījumu.

Tas nav tieši paredzēts likumā, taču izriet no Maksātnespējas likumā noteiktajiem kreditoru vienlīdzības un patvaļas aizlieguma principiem. Šie principi paredz, ka pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas kreditoriem ir vienlīdzīgas tiesības, un ne parādnieks, ne kreditors nedrīkst veikt individuālas darbības, kas kaitē kreditoru kopuma interesēm.

Pat, ja parādu piedzinēji zvana vai sūta brīdinājumus vai atgādinājumus, pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas parādnieks vairs nedrīkst maksāt kreditoriem naudu parādu dzēšanai.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page