top of page
maksātnspējas procesa pabeigšana

Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

Ne mazāk svarīga par maksātnespējas procesa uzsākšanu ir arī tā pabeigšana. Lai veiksmīgi pabeigtu maksātnespējas procesu un sasniegtu tā mērķi – saistību dzēšanu, parādniekam ir jāievēro vairāki noteikumi un pašam jāveic noteiktas darbības.

 

ĪSUMĀ:

   

- Maksātnespējas process nebeidzas pats no sevis, parādniekam ir jāiesniedz tiesai pieteikums par procesa pabeigšanu.

   

- Maksātnespējas procesu pabeidz tiesa ar lēmumu.

   

- Maksātnespējas procesa pabeigšanas rezultāts parasti ir saistību (parādu) dzēšana.

   

- Reizēm maksātnespējas process var beigties neveiksmīgi – nedzēšot saistības (parādus).

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Jums ir jāpabeidz maksātnespējas process un un nezināt, ko to izdarīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Maksātnespējas process nebeidzas pats no sevis, parādniekam ir jāiesniedz tiesai pieteikums par procesa pabeigšanu

 

Maksātnespējas process nebeidzas pats no sevis pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām (sk. Kā norit maksātnespējas process?). Maksātnespējas procesu nepabeidz arī administrators vai tiesa pēc savas iniciatīvas.

 

Lai pabeigtu maksātnespējas procesu, parādniekam pašam pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām ir jāiesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu. Ar šo pieteikumu un citiem dokumentiem parādniekam ir jāpierāda tiesai, ka viņš ir izpildījis savus pienākumus – visu saistību dzēšanas procedūras laiku katru mēnesi kreditoriem ir samaksājis saistību dzēšanas plānā paredzētos maksājumus, bet ne mazāk kā 1/3 no saviem ienākumiem un ne mazāk kā 1/3 no minimālās mēneša darba algas mēnesī (sk. Cik izmaksā maksātnespējas process?).

Tomēr jāņem vērā, ka parādniekam pieteikumā tiesai var būt jānorāda arī citi apstākļi un jāiesniedz tiesai arī citi dokumenti (sk. Pieteikums par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu), it īpaši gadījumos, ja parādnieks nav ievērojis visus ierobežojumus vai nav pildījis visus maksātnespējas procesā paredzētos pienākumus, pretējā gadījumā tiesa var izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst saistības (parādus)?).

Piemēram, ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā kādu laiku nav strādājis, parādniekam ir jāpaskaidro tiesai, kādu iemeslu dēļ viņš nav strādājis, kāpēc uzreiz nav varējis atrast darbu, un kur parādnieks dabūja naudu, lai veiktu maksājumus kreditoriem laikā, kamēr viņš nestrādāja, kā arī nepieciešamības gadījumā jāpievieno pieteikumam attiecīgi pierādījumi.

 

 

Maksātnespējas procesu pabeidz tiesa ar lēmumu

 

Līdzīgi kā par maksātnespējas procesa uzsākšanu arī par tā pabeigšanu lemj tikai tiesa, pieņemot attiecīgu lēmumu.

 

Tiesa, pieņemot lēmumu, pārbauda parādnieka iesniegtos dokumentus un pārliecinās, vai parādnieks ir izpildījis savus pienākumus saistību dzēšanas procedūras laikā – ir veicis maksājumus kreditoriem atbilstoši likuma un saistību dzēšanas plāna noteikumiem (sk. Kas parādniekam jādara maksātnespējas procesa laikā?). Gadījumā, ja administrators vai kreditors ir iesniedzis tiesai iebildumus pret saistību dzēšanu (kas notiek ļoti reti), tiesa pārbauda arī to, vai šie iebildumi ir pamatoti (sk. arī Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst saistības (parādus)?).

 

Parasti tiesa pieņem lēmumu par procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu balstoties tikai uz parādnieka iesniegtajiem dokumentiem, tiesas sēdi nerīko un nevienu uz tiesu neaicina.

 

Tiesas lēmumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu nevar pārsūdzēt, tāpēc pat tādos gadījumos, kad tiesas lēmums ir nepareizs vai nepamatots, parādnieks neko citu nevar izdarīt kā tikai pēc gada uzsākt maksātnespējas procesu no jauna (sk. (sk. Fiziskās personas maksātnespējas procesa atkārtota uzsākšana). Tikai atsevišķos gadījumos var mēģināt panākt tiesas lēmuma atcelšanu, iesniedzot sūdzību prokuratūrai.

 

 

Maksātnespējas procesa pabeigšanas rezultāts parasti ir saistību (parādu) dzēšana

 

Tiesa lēmumā par maksātnespējas procesa pabeigšanu norāda, ka tā dzēš parādnieka saistības (sk. Kas ir fiziskās personas maksātnespēja?).

 

Tiesas lēmums par saistību (parādu) dzēšanu nozīmē, ka parādniekam visi atlikušie parādi, kas nav samaksāti līdz procesa pabeigšanai, vairs nav jāmaksā. Tas nozīmē, ka:

  • kreditori vairs nevarēs prasīt šo parādu samaksu,

  • tiesas vairs nevarēs pieņemt lēmumus par šo parādu piedziņu;

  • tie tiesas lēmumi par parādu piedziņu, kas tika pieņemti līdz saistību dzēšanai, vairs nebūs izpildāmi;

  • parādus nevarēs piedzīt arī tie kreditori, kuri maksātnespējas procesā neiesniedza savus kreditora prasījumus.

 

Pabeidzot maksātnespējas procesu, tiesa nedzēš parādus, kurus likums aizliedz dzēst (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?), un kreditori šos parādus pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas var piedzīt parastajā kārtībā (sk. Kā notiek parādu piedziņa?).

 

 

Reizēm maksātnespējas process var beigties neveiksmīgi - nedzēšot saistības (parādus)  

Retos gadījumos, kad parādnieks ir pieļāvis kļūdas maksātnespējas procesā vai pastāv šķēršļi saistību (parādu) dzēšanai, maksātnespējas process var beigties neveiksmīgi – tiesa procesu var pabeigt, bet parādus nedzēst (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst saistības (parādus)?).

 

Maksātnespējas procesa pabeigšana, nedzēšot saistības, neliedz parādniekam pēc gada uzsākt maksātnespējas procesu no jauna (sk. Fiziskās personas maksātnespējas procesa atkārtota uzsākšana).

 

 

Ko darīt?

Ne vienmēr maksātnespējas procesā viss norit bez problēmām, nereti rodas dažādi iepriekš neparedzēti apstākļi, un parādnieki pieļauj kļūdas. Daudzas no kļūdām un problēmām ir iespējams novērst vai izskaidrot tiesai, tāpēc, ja vēlaties veiksmīgi pabeigt maksātnespējas procesu rakstiet vai zvaniet. Jūs saņemsiet ieteikumus kā novērst pieļautās kļūdas, kādus dokumentus nepieciešams iesniegt tiesai, kā arī jums tiks sagatavots kvalitatīvs pieteikumu tiesai par maksātnespējas procesa pabeigšanu.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesa pabeigšanā vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page