top of page
pienākums uzsākt maksātnespēju

Vai parādniekam ir pienākums uzsākt un turpināt maksātnespējas procesu?

Fiziskās personas maksātnespējas process ir parādnieka tiesība (iespēja), ko var arī neizmantot. Parādniekam nav pienākums uzsākt maksātnespējas procesu, un maksātnespēja nav vienīgais iespējamais risinājums, ja ir parādi, kurus nav iespējams samaksāt.

ĪSUMĀ:

  

- Parādu piedzinēji rada nepareizu priekšstatu, ka parādniekam nav iespējas nemaksāt parādus.

  

- Bieži maksātnespējas procesa uzsākšana nemaz nav nepieciešama.

  

- Parādnieks var izvēlēties izmantot vai neizmantot maksātnespējas procesu. 

  

- Parādnieks var izvēlēties, kad uzsākt maksātnespējas procesu.

  

- Parādnieks var pārtraukt maksātnespējas procesu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu piedzinēji rada nepareizu priekšstatu, ka parādniekam nav iespējas nemaksāt parādus

Parādu piedzinēji, lai panāktu parāda maksāšanu, rada parādniekiem nepareizu pārliecību, ka nepastāv iespēja nemaksāt parādu. Attiecīgi parādnieki uzskata, ka vienīgā iespēja ir uzsākt maksātnespējas procesu, ja nav naudas parādu samaksai. Tomēr tā nav taisnība.

Piemēram, parādu piedzinēji draud ar bankas kontu bloķēšanu, radot iespaidu, ka parādnieks vispār nevarēs saņemt ienākumus un veikt maksājumus, tomēr noklusē, ka tiesu izpildītājs nevarēs atņemt visu naudu un bankas kontā tiks noteikts tikai limits, virs kura pārējā nauda tiks pārskaitīta tiesu izpildītājam.

Parādus var arī nemaksāt, vienīgi ir jārēķinās ar nemaksāšanas sekām – parāda summa pieaugs, un pēc tam, kad kreditors būs ieguvis tiesas spriedumu vai lēmumu (sk. Kā notiek parādu piedziņa?), tiesu izpildītājs pārdos parādnieka nekustamos īpašumus un automašīnas, kā arī atvilks daļu no parādnieka ienākumiem, ja tie pārsniegs minimālo darba algu (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

Bieži maksātnespējas procesa uzsākšana nav nemaz nepieciešama

Parādnieki, kuriem ir mazi ienākumi un kuriem nepieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta, var ignorēt tiesu izpildītājus, parādu piedzinējus un var maksātnespējas procesa uzsākšanu atlikt vai vispār neuzsākt (sk. Kad ir piemērotākais laiks maksātnespējas procesa uzsākšanai?). Tas ir tāpēc, ka maksātnespējas process nekādu praktisku labumu nedod parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi un kam nepieder manta, jo tiesu izpildītājiem saskaņā ar likumu noteikumiem parādniekam ir jāatstāj ienākumi vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā (šobrīd 620 eiro) un uz katru parādnieka bērnu papildus vēl 93 eiro (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?). 

Piemēram, ja parādnieks, kam nepieder vērtīgi īpašumi vai manta, nopelna 700 eiro pēc nodokļu samaksas un viņam ir viens nepilngadīgs bērns, viņam parāds nav jāmaksā pat tad, ja ir tiesas lēmums vai spriedums par parāda piedziņu, jo tiesu izpildītājs nedrīkst atvilkt naudu no parādnieka ienākumiem.

   

  

Parādnieks var izvēlēties izmantot vai neizmantot maksātnespējas procesu 

Tas, ka fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesības, nevis pienākums, nozīmē, ka parādnieks šīs tiesības dzēst parādus maksātnespējas procesā var izmantot un var arī neizmantot.

Maksātnespējas procesam ir arī negatīvas sekas, tāpēc ne vienmēr maksātnespējas procesa uzsākšana ir izdevīgākais rīcības variants, ja ir parādi, kurus nevar samaksāt.

Piemēram, ja parādu kopējā summa ir 7000 eiro, parādniekam nepieder īpašumi vai cita vērtīga manta, un parādnieks pagaidām nestrādā un nesaņem ienākumus, bet viņam ir iespējas nākotnē saņemt algu 1500 eiro pēc nodokļu samaksas, lietderīgāk ir atlikt parādu samaksu, nevis dzēst parādus maksātnespējas procesā.

   

  

Parādnieks var izvēlēties, kad uzsākt maksātnespējas procesu

Ja vien ir visi maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumi, nekas neliedz uzsākt maksātnespējas procesu gan uzreiz pēc pirmā kreditora atgādinājuma par pienākumu maksāt parādu, gan vairākus desmitus gadus pēc tam, kad parādnieks ir pārtraucis maksāt parādus.

Taču jāatceras, ka uzsākt maksātnespējas procesu uzreiz pēc aizdevuma saņemšanas vai maksājumu pārtraukšanas nav vēlams, jo tas rada iespaidu, ka parādnieks nevis nevar, bet negrib maksāt parādus (sk. Kādu iemeslu tiesa var nedzēst parādus (saistības)?).

Nereti dažādu parādnieka veikto darbību dēļ (parasti tāpēc, ka parādnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju kreditoriem vai ir slēdzis kreditoriem neizdevīgus darījumus) par ātru uzsāktu maksātnespējas procesu var izbeigt, nedzēšot saistības (sk. Kad ir piemērotākais laiks maksātnespējas procesa uzsākšanai?).

   

  

Parādnieks var pārtraukt maksātnespējas procesu

Tas, ka maksātnespēja ir parādnieka tiesība, nevis pienākums, nozīmē, ka parādnieks var jebkurā brīdī pārtraukt maksātnespējas procesu. Pārtraukt nevar vienīgi bankrota procedūru, ja administrators ir cēlis prasības tiesā vai uzsācis mantas pārdošanu (sk. Kā norit bankrota procedūra?).

Pārtraucot maksātnespējas procesu, ir jārēķinās ar sekām:

   

  

Ko darīt?

Maksātnespējas process ir nopietns solis, kas nav lēts, kam ir tālejošas juridiskas sekas, un kuru tāpēc nevar spert, pirms tam rūpīgi neizvērtējot visus riskus, sekas, ieguvumus un zaudējumus. Ja gribat noskaidrot, vai maksātnespējas process ir piemērotākais parādu risinājums, kad ir īstais laiks to uzsākt, vai vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, rakstiet vai zvaniet mums.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page