top of page
kā tiek iecelts administrators

Kā tiek iecelts administrators?

Parādniekiem, uzsākot maksātnespējas procesu, būtisks ir jautājums, kāds administrators tiks iecelts, un vai parādniekam nav iespēja izvēlēties administratoru. 

Šeit jūs uzzināsiet: 

   

- kāpēc parādnieks nevar izvēlēties administratoru,

   

- ka administratoru ieceļ tiesa ar spriedumu, ar kuru tiek pasludināts maksātnespējas process,

  

- ka retos gadījumos var būt šķēršļi administratora iecelšanai,

  

- kāda nozīme ir tam, kāds administrators tiek iecelts.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk

 

Parādnieks nevar izvēlēties administratoru

Parādniekam pašam nav iespējas izvēlēties administratoru. 

Administratoru nejaušības kārtībā izvēlas Maksātnespējas kontroles dienests un iesaka tiesai iecelt attiecīgajā maksātnespējas procesā.

 

 

Administratoru ieceļ tiesa ar spriedumu

Administratoru pēc Maksātnespējas kontroles dienesta ieteikuma ieceļ tiesa ar to pašu spriedumu, ar kuru tiek pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process (sk. arī Maksātnespējas procesa uzsākšana).

Parādnieks uzzina, kas būs viņa administrators, saņemot tiesas spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.

 

Šķēršļi administratora iecelšanai

Retos gadījumos administratoram var būt šķēršļi kļūt par attiecīgā fiziskās personas maksātnespējas procesa administratoru. Parasti tie ir gadījumi, kad administrators ir kaut kādā veidā ir ieinteresēts vai ir saistīts ar maksātnespējīgo fizisko personu (Maksātnespējas likuma 20.pants).

Ja administratoram ir šķēršļi pildīt administratora pienākumus attiecīgajā maksātnespējas procesā, administratoram pašam ir par to jāpaziņo tiesai.

 

Kāda ir nozīme tam, kāds administrators tiek iecelts maksātnespējas procesā?

Administratoram nav iespējas daudz ietekmēt maksātnespējas procesu, jo:

  • maksātnespējas process ir stingri regulēts, tāpēc administratoram ir jārīkojas likuma ietvaros nevis pēc saviem ieskatiem,

  • visus galvenos lēmumus maksātnespējas procesā pieņem tiesa,

  • par administratora nepareizu rīcību ir iespējams iesniegt sūdzību Maksātnespējas kontroles dienestā vai tiesā. 

Taču administratoru attieksme pret maksātnespējīgo fizisko personu un maksātnespējas procesu var būt krasi atšķirīga.

Lielākā daļa administratoru procesa laikā bez papildus maksas sniedz visu nepieciešamo palīdzību, dod padomus un savlaicīgi pasaka, kas un kad parādniekam būs jādara, lai gan likums administratoram nenosaka šādu pienākumu, kā arī par papildus maksu sagatavo dokumentus, kurus sagatavot ir parādnieka pienākums (sk. arī Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?)

Taču daļa administratoru var būt ļoti nelaipni pret parādnieku, atteikties sniegt jebkādus padomus un papildus informāciju, pat nepamatoti draudēt ar maksātnespējas procesa izbeigšanu, nedzēšot saistības. Šāda administratora rīcība parasti nav likuma pārkāpums, taču parādniekam sagādā daudz nepatīkamus brīžus.

 

Ko darīt?

Lai gan maksātnespējas process nav sarežģīts, tomēr, lai tas būtu veiksmīgs, parādniekam tā laikā ir jāpilda vairāki pienākumi un jāizdara noteiktas darbības, turklāt noteiktos termiņos. Pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas nav zināms, cik pretimnākošs būs administrators, tāpēc parādniekam jau laicīgi ir vēlams noskaidrot, kas un kādos termiņos viņam būs jādara maksātnespējas procesā, kādas ir administratora tiesības un pienākumi, bet sarežģītākos gadījumos procesa laikā ir jāprasa palīdzība juristam, kam ir pieredze maksātnespējas procesos.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai Jums ir nepieciešama palīzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page