top of page

Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Parasti fiziskās personas maksātnespējas procesā dzēš kredīta parādus, taču maksātnespējas procesā var dzēst arī citus parādus, bet NE VISUS. Ir atsevišķas saistības, kuras maksātnespējas procesā nav iespējams dzēst.

citu parādu dzēšana

ĪSUMĀ:

  

- Atsevišķa veida parādus fiziskās personas maksātnespējas procesā nevar dzēst.

   

- Visus pārējos parādus fiziskās personas maksātnespējas procesā var dzēst, tai skaitā nodokļu parādus.

   

- Maksātnespējas procesā nevar atbrīvoties no saistībām, kas nav naudas parādi, piemēram, pienākuma atbrīvot telpas vai atdot mantu

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jūs vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com 

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Atsevišķa veida parādus maksātnespējas procesā nedzēš

 

Maksātnespējas procesā nedzēš šādus parādus:

  • prasījumus par uzturlīdzekļu samaksu,

  • administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās uzliktos sodus un piedzītos zaudējumus,

  • prasījumus no neatļautas darbības.

 

Vislielākās neskaidrības parasti rodas saistībā ar prasījumiem no neatļautas darbības. Vienkārši izsakoties, netiek dzēstas saistības, kuras ir radušās tādēļ, ka parādnieks ir izdarījis kaut ko, kas ir aizliegts ar likumu, bet tiek dzēstas saistības, kas izriet no līguma pārkāpuma. Piemēram, netiek dzēsti parādi, kuri ir radušies tādēļ, ka parādnieks, būdams uzņēmuma valdes loceklis, nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, vai parādi, kas jāmaksā satiksmes negadījumā radīto zaudējumu kompensācijai.

   

  

Visi pārējie parādi maksātnespējas procesā tiek dzēsti

Attiecībā uz parādu dzēšanu maksātnespējas procesā darbojas princips – dzēst var visus parādus, izņemot tos, kurus likums neļauj dzēst.

Tāpēc tiek dzēsti visi pārējie parādi, tai skaitā:

  • nodokļu parādi (bet ne administratīvie sodi vai kriminālsodi par izvairīšanos no nodokļu samaksas, un ar spriedumu kriminālprocesā valstij piedzītie zaudējumi - nesamaksātie nodokļi), tai skaitā nokavējuma naudas,

  • valsts nodevas, tai skaitā valsts nodevas, kas piedzītas ar tiesas spriedumu,

  • studiju kredīti,

  • komunālo maksājumu un īres maksas parādi (kas tomēr neliedz izīrētājam izbeigt īres līgumu parādu dēļ vai komunālo pakalpojumu sniedzējam pārtraukt sniegt komunālos pakalpojumus),

  • sakaru pakalpojumu parādi (piemēram, maksa par internetu, telefonu, televīziju, kabeļtelevīziju, un tml.)

  • no dažādiem līgumiem izrietošie parādi (piemēram, pirkuma, līzinga, nomas, īres līgumi).

    

   

Maksātnespējas process neatbrīvo no saistībām, kas nav naudas saistības (parādi)

 

Maksātnespējas process atbrīvo tikai no naudas saistībām (parādiem) un tikai to personu, kam norit maksātnespējas process, tāpēc citas saistības un citas personas maksātnespējas process neietekmē, piemēram, pienākumu atdot mantu, atstāt telpas, izpildīt darbu.

"Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu pieņemtais tiesas lēmums neizbeidz saistību tiesību, uz kuras pamata parādsaistības ir radušās, līdz ar to šāds lēmums nenovērš nepilnīgi atdotā parāda esību, bet gan piešķir privilēģiju parādniekam nepildīt saistību parāda neatmaksātajā daļā, vienīgi viņam nodrošinot tiesisko aizsardzību pret kreditoru nākotnes prasījumiem." (LR Augstākās tiesas 2021.gada 25.februāra spriedums lietā Nr. C33525715, SKC-32/2021)

 

Piemēram, maksātnespējas procesā var dzēst īres maksas parādu, taču tas nenozīmē, ka parāda dēļ izīrētājs nevar izbeigt īres līgumu un prasīt īrniekam atstāt īrēto dzīvokli vai māju.  

    

   

Ko darīt?

 

Parādi ir līdzīgi tajā ziņā, ka tie visi ir naudas prasījumi, taču to rašanās pamati ir dažādi. Lai  pareizi izvērtētu, kāds ir parāda rašanās pamats un vai attiecīgais parāds tiks dzēsts maksātnespējas procesā, ir nepieciešamas juridiskās zināšanas, tāpēc, ja jums rodas šaubas par to, vai kādu no jūsu parādiem ir iespējams dzēst maksātnespējas procesā, zvaniet vai rakstiet mums.  

 

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Jūs vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com 

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page