top of page
saistību dzēšanas plāns

Saistību dzēšanas plāns

fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāns ir dokuments, kurā ir aprakstīts, cik un cik ilgi parādnieks maksās kreditoriem maksātnespējas procesa otrajā daļā – saistību dzēšanas procedūrā.

Šeit jūs uzzināsiet: 

 

- kas ir jānorāda saistību dzēšanas plānā;

- kas sagatavo saistību dzēšanas plānu;

- kas un kā apstiprina saistību dzēšanas plānu;

- kā un kad var izdarīt grozījumus saistību dzēšanas plānā.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Nepieciešams saistību dzēšanas plāns un pieteikums tiesai par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Kas ir jānorāda saistību dzēšanas plānā?

Saistību dzēšanas plānā ir jānorāda:

 • kreditoru parādu atlikums pēc bankrota procedūras beigām,

 • maksātnespējīgās fiziskās personas plānotie ienākumi saistību dēšanas procedūras laikā,

 • saistību dzēšanas plāna termiņš (sk. Cik ilgi norit fiziskās personas maksātnespējas process?)

 • plāno katru mēnesi kreditoriem maksājamo summu (1/3 no saviem ienākumiem, bet ne mazāk kā 1/3 no minimālās mēneša darba algas),

 • plānoto katru mēnesi katram atsevišķam kreditoram izmaksājamo summu (izmaksu grafiks),

 • nodrošinātajam kreditoram maksājamās īres maksas un procentu apmērs, ja parādnieks ir vienojies par mājokļa saglabāšanu īpašumā.

  ​

 

Kas sagatavo saistību dzēšanas plānu?

Saistību dzēšanas plāna sagatavošana nav administratora pienākums. Parādniekam pašam ir jāsagatavo plāns vai jāvienojas ar administratoru vai kādu citu juristu par plāna sagatavošanu par atsevišķu samaksu (sk. Izmaksas).

Parādniekam tiesā ir jāiesniedz arī pieteikums par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu un saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu.

Saistību dzēšanas plāns un pieteikums tiesai ir juridiski dokumenti, kas jāsagatavo atbilstoši vairāku likumu prasībām, tāpēc labāk ir uzticēt to sagatavošanu administratoram vai citam juristam.  

   

  

Kas un kā apstiprina saistību dzēšanas plānu?

Saistību dzēšanas plānu ir:

 • jāsaskaņo ar kreditoriem,

 • jāapstiprina tiesā.

 

Ja saistību dzēšanas plānu negatavo administrators, praksē plānu parasti saskaņo arī ar administratoru, jo saskaņā ar Maksātnespējas likuma noteikumiem administratoram ir jānosūta plānu gan kreditoriem, gan tiesai un ir arī jāinformē tiesa, vai administrators uzskata plānu par atbilstošu likumu noteikumiem.

Maksātnespējas likumā ir noteikta kārtība un termiņi kā ir jāizstrādā un jāapstiprina saistību dzēšanas plāns:

 • saistību dzēšanas plānu ir jāizstrādā bankrota procedūras laikā, bet praktisku iemeslu dēļ to var izdarīt tikai bankrota procedūras beigās,

 • saistību dzēšanas plānu administrators nosūta kreditoriem un parādniekam vienlaicīgi ar citiem dokumentiem par bankrota procedūras pabeigšanu,

 • ne ātrāk kā trīs nedēļas un ne vēlāk kā mēnesi pēc tam, kad administrators ir nosūtījis kreditoriem paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu, parādniekam ir jāiesniedz tiesā saistību dzēšanas plāns kopā ar pieteikumu tiesai,

 • pamatojoties gan uz administratora, gan parādnieka pieteikumiem un citiem iesniegtajiem dokumentiem, tiesa, pieņemot par to lēmumu, lemj par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu, saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu un bankrota procedūras pabeigšanu.

  ​

   

Kā un kad var izdarīt grozījumus saistību dzēšanas plānā?

Saistību dzēšanas plānā grozījumus ir nepieciešams izdarīt tikai tad, ja parādnieka ienākumi ir samazinājušies un ja parādnieks vēlas maksāt mazāku maksājumu kreditoriem nekā ir paredzēts saistību dzēšanas plānā.

Ja parādnieka ienākumi ir lielāki nekā paredzēts plānā, parādnieks var maksāt kreditoriem attiecīgi vairāk, nemainot saistību dzēšanas plānu.

Saistību dzēšanas plāna grozījumi ir jāsaskaņo un jāapstiprina tāpat kā pirmais saistību dzēšanas plāns - to ir jānosūta kreditoriem un pēc tam ne ātrāk kā trīs nedēļas un ne vēlāk kā mēnesi pēc nosūtīšanas kreditoriem plānu ir jāiesniedz apstiprināšanai tiesā.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jums ir nepieciešams saistību dzēšanas plāns fiziskās personas maskātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page