top of page

Patēriņa kredītu parādu dzēšana fiziskās personas maksātnespējas procesā

patēriņa kredītu parādu dzēšana

Ja parādniekam ir kopā parādi vismaz 5000 eiro, var uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, lai atbrīvotos no šiem parādiem, tai skaitā no patēriņa un ātrajiem kredītiem. Tomēr parasti tieši patēriņa kredītu ņēmēji kreditoru vai parādu piedzinēju spiediena ietekmē visneapdomīgāk uzsāk maksātnespējas procesus.

Īsumā: 

  

- Parādu problēmas ir jārisina saprātīgi, bez liekas steigas un bez emocijām.

   

- Maksātnespējas procesā pārdod parādnieka un reizēm arī parādnieka laulātā nekustamo īpašumu.

   

- Patēriņa kredītu lielākā priekšrocība ir īss maksātnespējas process.

   

- Lielākais risks ir par ātru uzsākts maksātnespējas process.

   

- Patēriņa kredītu nemaksātājus reizēm uzskata par negodprātīgiem un nelabticīgiem.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jūs vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com 

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādu problēmas ir jārisina saprātīgi, bez liekas steigas un bez emocijām

Brīdī, kad nav iespējams samaksāt kredītus un nepārtraukti zvana kreditori vai parādu piedzinēji un draud ar tiesām, tiesu izpildītājiem, kontu bloķēšanu u.tml., gribas ātri šo problēmu atrisināt. Tomēr maksātnespējas procesu nedrīkst uzsākt vadoties no emocijām un steigā (sk. Kad ir piemērotākais laiks maksātnespējas procesa uzsākšanai?). Maksātnespējas process nav ātrs risinājums finansiālajām problēmām, un maksātnespējas procesu nav obligāti jāuzsāk, ja nav naudas kredītu samaksai (sk. Vai parādniekam ir pienākums uzsākt un turpināt maksātnespējas procesu?).   

Otrkārt, nedrīkst TICĒT patēriņa kredīta devēju un parādu piedzinēju solījumiem, draudiem vai ieteikumiem, un uz viņu teiktā pamata pieņemt lēmumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu vai neuzsākšanu. Lielākoties tas, ko viņi saka, nav taisnība, ir tukši draudi, puspatiesības vai meli un nepatīkamas psiholoģiskas manipulācijas, kuru mērķis ir tikai viens - atgūt no parādnieka pēc iespējas vairāk naudu (sk. Kā parādu piedzinēji piedzen parādus?).

Treškārt, nedrīkst paļauties uz maksātnespējas procesa uzsākšanas garantijām, jo maksātnespējas uzsākšana pati par sevi vēl negarantē veiksmīgu procesa pabeigšanu un parādu dzēšanu (sk. Maksātnespējas procesa uzsākšana).

      

Maksātnespējas procesā pārdod parādnieka un reizēm arī parādnieka laulātā nekustamo īpašumu

 

Nereti cilvēki, kas ir paņēmuši patēriņa un ātros kredītus un nevar tos samaksāt, nepamatoti cer, ka šo parādu piedziņai nepārdos viņu māju vai dzīvokli, vai cer, ka nekustamo īpašumu nepārdos tāpēc, ka tas ir pirkts kredītā (ir ieķīlāts par labu bankai), tāpēc, ka tas ir parādnieka vai viņa ģimenes vienīgais mājoklis, vai tāpēc, ka kredīta maksājumus bankai parādnieks veic savlaicīgi. 

Gan tiesu izpildītājs, piedzenot patēriņa un ātro kredītu parādus, gan administrators maksātnespējas procesā pārdod parādnieka nekustamo īpašumu (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?). Administrators var līdzīgi kā tiesu izpildītājs pārdot arī pusi no parādnieka laulātajam piederošā nekustamā īpašuma (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?)

Patēriņa kredītu lielākā priekšrocība – īss maksātnespējas process

Maksātnespējas procesa norises ilgums ir atkarīgs no pamatparādu (parāda bez procentiem, līgumsodiem un citiem papildu maksājumiem) kopējās summas. Ja pamatparādu kopējā summa ir līdz 30 000 eiro, maksātnespējas procesa otrā daļa (saistību dzēšanas procedūra), kuras laikā parādniekam ir jāmaksā kreditoriem viena trešā daļa no saviem ienākumiem, ir tikai gads vai pusotrs gads.

 

Patēriņa un ātro kredītu parādu summas parasti nav lielas (no 5 000 līdz 15 000 eiro), tāpēc patēriņu kredīta parādu dzēšanai maksātnespējas procesa ilgums visbiežāk ir tikai nedaudz vairāk kā viens gads (bankrota procedūra aptuveni 3 mēneši un saistību dzēšanas procedūra 12 mēneši) un attiecīgi mazāk ir jāsamaksā kreditoriem.

 

Piemēram, ja parādnieks saņem 800 eiro pēc nodokļu samaksas, viņam saistību dzēšanas procedūras laikā 12 mēnešus katru mēnesi kreditoriem ir jāmaksā 266,67 eiro, kas kopā 12 mēnešos būs 3200,04 eiro.

  

   

Lielākais risks – par ātru uzsākts maksātnespējas process

Brīdī, kad kredīta ņēmējs saprot, ka viņš nevarēs samaksāt kredītu, šķiet, ka kaut kas ir steidzami jādara. Par to pārliecina arī kredītu devēji un parādu piedzinēji, nepārtraukti atgādinot, ka likumā ir noteikts pienākums atdot parādu. Taču ne vienmēr visi izpilda likumu un līgumu noteikumus un ne vienmēr tos var izpildīt. Nereti ar parādiem un parādu nemaksāšanas sekām ilgu laiku var sadzīvot, atsevišķos gadījumos pat visu mūžu (sk. Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?).

Visbiežākie iemesli (bet ne vienīgie), kāpēc nedrīkst steigties ar maksātnespējas procesa uzsākšanu, ir Maksātnespējas likuma noteikumi, kas nosaka, ka maksātnespējas process ir izbeidzams, nedzēšot parādus, ja parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju kreditoriem (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst parādus (saistības)?) vai ir slēdzis darījumus, ar kuriem ir nodarījis zaudējumus kreditoriem vai kuru rezultātā parādnieks ir kļuvis maksātnespējīgs (sk. Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem fiziskās personas maksātnespējas procesā).  

 

Visdrošākais (bet ne vienmēr un ne vienmēr finansiāli izdevīgākais) risinājums ir maksātnespējas procesu uzsākt ne ātrāk kā trīs gadus pēc pēdējā kredīta ņemšanas (sk. Kad ir piemērotākais laiks maksātnespējas procesa uzsākšanai?).

  

Patēriņa kredītu nemaksātājus reizēm uzskata par negoprātīgiem vai nelabticīgiem

Maksātnespējas likumā nav noteikts, ka maksātnespējas procesā parādus nevar dzēst neapdomīgiem, negodprātīgiem vai nelabticīgiem parādniekiem. Tomēr praksē administratori reizēm prasa izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot parādus, tāpēc, ka parādnieks ir bijis negodprātīgs, nav pietiekoši daudz maksājis kreditoriem, ir paņēmis neapdomīgi daudz vai lielus patēriņa kredītus u.tml.   

 

Tāpēc parādniekam ir jābūt gatavam izskaidrot, kādu iemeslu dēļ viņš nevarēja samaksāt kredīta maksājumus. Vislabāk, ja tam ir objektīvi iemesli, piemēram, ienākumu samazināšanās, izdevumu palielināšanās, saslimšana u.tml. problēmas.

  

  

Ko darīt?

Maksātnespējas process ir dārgs un nopietns solis, un katra parādnieka situācija ir atšķirīga. Tādēļ, ja vēlaties, lai maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un tā rezultātā tiktu dzēsti patēriņa un ātro kredītu parādi, zvaniet vai rakstiet, jo bez maksātnespējas jomā pieredzējuša jurista palīdzības to ir grūti izdarīt.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi juristam par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page