top of page
2008.gada krīze.png

Bankas sākušas dzēst pirms 2008.gada krīzes izdoto aizdevumu (kredītu) parādus

2020.gada 23.oktobris

 

Šī gada jūlijā apstiprinātie grozījumi Kredītiestāžu likumā bija labas ziņas daudziem 2008.gada krīzes skartiem kredītņēmējiem, kuri līdz šim nebija atraduši risinājumu hipotekārā kredīta parādiem. 

Šie likuma grozījumi dod iespēju bankām vienpusēji dzēst vecos, pirms krīzes izdoto kredītu parādus.

Šeit jūs uzzināsiet:

   

- Kādas saistības Kredītiestāžu likums ļauj bankām vienpusēji dzēst.

   

- Kādus aizdevumu (kredītu) parādu dzēšanas noteikumus šobrīd piedāvā bankas.

   

- Ko darīt parādniekiem, kuriem ir līdz 2008.gada beigām ņemto hipotekāro kredītu parādi.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un neziniet, kā pareizi rīkoties?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Kādas saistības Kredītiestāžu likums ļauj bankām vienpusēji dzēst?

Bankas nevar vienpusēji dzēst jebkurus parādus, bet tikai tos, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

  • aizdevuma (kredīta) līgums ir noslēgts ar fizisko personu,

  • aizdevuma (kredīta) līgums ir noslēgts un stājies spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim,

  • aizdevuma (kredīta) nodrošināšanai ir ieķīlāts nekustamais īpašums, t.i. tas ir hipotekārais kredīts),

  • ieķīlātais nekustamais īpašums parādsaistību dēļ ir pārdots līdz 2018.gada 31.decembrim,

  • parādniekam nav uzsākts maksātnespējas process.

 

Bankas var dzēst ne tikai pašus aizdevuma (kredīta parādus), bet arī parādus, kas izriet no galvojuma līgumiem par šiem kredītiem.

 

Kādus aizdevumu (kredītu) parādu dzēšanas noteikumus šobrīd piedāvā bankas?

Kredītiestāžu likuma grozījumos ir paredzēts, ka bankām ir jāizstrādā uz objektīviem un pamatotiem kritērijiem balstītu politiku un procedūru aizdevumu (kredīta) saistību vienpusējai dzēšanai un jāpublicē to kredītiestādes mājaslapā internetā.

Līdz šim tikai AS “Swedbank” ir publicējusi informāciju par aizdevuma (kredītu) saistību dzēšanu, kurā ir norādīts, ka:

  • saistības tiks dzēstas 90% apmērā;

  • saistības 100 % apmērā tiks dzēstas sociāli jūtīgām personām (daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām personām, un tml.);

  • saistības 100% apmērā tiks dzēstas personām, kas līdz 2022.gada 31.decembrim būs sasniegušas pensijas vecumu;

  • saistību dzēšana vai samazināšana tiks izvērtēta individuāli lietās, kurās notiek tiesvedības process, kurās ir noslēgt izlīgums, kā arī gadījumos, ja parādnieks ir rīkojies negodprātīgi.

Pārējās bankas šobrīd savus noteikumus, kā tiks vienpusēji dzēstas parādsaistības, vēl nav izstrādājušas un publicējušas, tāpēc pagaidām citas bankas tikai piedāvā slēgt izlīgumu parastajā kārtībā (sk. Maksātnespējas alternatīva – vienošanās (izlīgums) ar kreditoru).

 

Ko darīt parādniekiem, kuriem ir līdz 2008.gada beigām ņemto hipotekāro kredītu parādi?

 

2008.gada krīzes skartajiem kredīta ņēmējiem pašiem ir ieteicams izvērtēt, vai viņu saistības (parāds) atbilst visiem nosacījumiem, lai banka šo parādu varētu vienpusēji dzēst (Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88.-97.punkts). Ja atbilst, ir vērts sniegt bankai visu tās pieprasīto informāciju (parasti bankas atsūta anketu), un sagaidīt tās lēmumu.

Taču jāatceras, ka ne visiem parādniekiem bankas kredīta dzēšana vai samazināšana atrisinās visas parādu problēmas. Ja ir vēl citi parādi, tos var dzēst tikai maksātnespējas procesā. Šādā gadījumā parāda bankai dzēšana vai samazināšana var tikai atvieglot maksātnespējas procesu, piemēram samazināt saistību dzēšanas termiņu no diviem vai trim gadiem uz vienu gadu (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?)

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA PARĀDNIEKIEM

Ja jums ir parādi, ko nevarat samaksāt, un nezināt kā pareizi rīkoties, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzu@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page