top of page
saistību dzēšanas plāna pārkāpumi

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka nebūtiski saistību dzēšanas plāna pārkāpumi nevar būt iemesls, lai parādnieku neatbrīvotu no saistībām

2020.gada 4. jūlijs

Saistību dzēšanas procedūra norit ilgi – līdz pat 3 gadiem, un parādniekam šajā laikā ir jāveic maksājumi kreditoriem. Ir tikai saprotami, ka šādā ilgā laika periodā dažādu iemeslu dēļ, parasti likumu noteikumu nezināšanas dēļ vai vienkārši kļūdas dēļ, parādnieki šo pienākumu maksāt kreditoriem neizpilda atbilstoši likumu un saistību dzēšanas plāna noteikumiem. Tāpēc tas, vai saistības tiks dzēstas maksātnespējas procesa beigās, līdz šim faktiski ir bijis pilnībā atkarīgs no tiesas labvēlības.

Šobrīd daļēji šo nenoteiktību Augstākā tiesa ir novērsusi. 2020.gada 26.maijā Augstākā tiesa ir pieņēmusi lēmumu Lietā Nr. C21041616, SPC-5/2020, kurā tā pasaka, ka, lai gan likums paredz, ka parādnieku nevar atbrīvot no saistībām, ja viņš nav veicis saistību dzēšanas plānā paredzētās darbības (veicis maksājumus kreditoriem atbilstoši plānam un likumu noteikumiem), tomēr nebūtiski pārkāpumi nevar būt iemesls, lai neatbrīvotu parādnieku no saistībām:

“Lai piepildītos Maksātnespējas likuma 164.panta otrās daļas sastāvs, parādnieka pārkāpumam ir jābūt būtiskam, t.i., tādam, kas radījis kreditoru interešu aizskārumu un būtiski ietekmē kreditora apstiprināta prasījuma apmierināšanas iespēju. Pārkāpuma būtiskuma jēdziens ir piepildāms katrā lietā individuāli, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus.”

Konkrētajā lietā, par ko Augstākā tiesa bija pieņēmusi lēmumu, parādniece ar kavējumiem bija veikusi saistību dzēšanas plānā norādītos maksājumus, un acīmredzami bija pieļāvusi kļūdu – vienam kreditoram bija aizmirsusi samaksāt 25,23 EUR (no kopumā kreditoriem divu gadu laikā samaksātās summas 3040,08 EUR). Šo maksājumu viņa bija attiecīgajam kreditoram samaksājusi tikai pēc saistību dzēšanas procedūras beigām un pēc tam, kad kreditors bija parādniecei nosūtījis vēstuli ar norādi par nesamaksāto summu. Tiesa bija dzēsusi visas saistības, izņemot saistību pret šo vienu kreditoru, kam parādniece iztrūkstošo summu bija samaksājusi vēlāk.

No šī tiesas lēmuma var secināt, ka:

  • parādniekam vairs nav jābaidās, ka maksātnespējas process būs bijis veltīgs (netiks dzēstas saistības) mazu un nenozīmīgu kļūdu dēļ,

  • tomēr tas nenozīmē, ka parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā var neveikt maksājumus kreditoriem atbilstoši saistību dzēšanas plānam un likumu prasībām, jo tiesām katrā konkrētajā gadījumā būs jāizvērtē, cik būtiska ir pieļautā kļūda vai pārkāpums.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespēju vai jums ir citi jautājumi par maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page