top of page
Maksātnespējas likumā izdarīti grozījumi

Maksātnespējas likumā ir izdarīti būtiski grozījumi

15.septembrī stāsies spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas ievieš būtiskas izmaiņas fizisko personu maksātnespējas regulējumā. Grozījumi precizē likumu noteikumus par procesa norisi un arī ievieš nozīmīgus jaunus noteikumus, piemēram, paredz iespēju atcelt atbrīvošanu no parādiem pēc procesa pabeigšanas.

ĪSUMĀ:

  

- Grozījumi attieksies tikai uz tiem maksātnespējas procesiem, kuri tiks uzsākti pēc 2023.gada 15.septembra.

  

- Ar grozījumiem tiek ieviests jauns noteikums - iespēja vēl gadu pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas atcelt atbrīvošanu no parādsaistībām.

   

- Grozījumi precizē likuma noteikumus par maksātnespējas procesa izbeigšanu, nedzēšot parādus, gadījumos, kad parādnieks ir slēdzis darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem.

   

- Fiziskās personas maksātnespējas procesā parādus varēs dzēst arī individuālie komeranti, individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības.

   

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu vai jums ir nepieciešama jurista palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Grozījumi attieksies tikai uz tiem maksātnespējas procesiem, kuri tiks uzsākti pēc 2023.gada 15.septembra

Grozījumi Maksātnespējas likumā attieksies tikai uz tiem maksātnespējas procesiem, kas tiks uzsākti pēc 15.septembra, tāpēc grozījumos paredzētās priekšrocības nevarēs izmantot parādnieki, kam jau šobrīd norit maksātnespējas process. Uz šiem parādniekiem neattieksies arī ar grozījumiem ieviestie papildus ierobežojumi.

 

Ar grozījumiem tiek ieviests jauns noteikums – iespēja vēl gadu pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas atcelt atbrīvošanu no parādsaistībām 

 

Maksātnespējas procesa sekas – saistību dzēšanu – šobrīd nav iespējams atcelt (sk. Kā tiek dzēsti parādi fiziskās personas maksātnespējas procesā?).

Saskaņā ar grozījumiem tiesa varēs atcelt atbrīvošanu no parādiem vēl gadu pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas šādos gadījumos:

  • ja parādnieka rīcībā nonāks finanšu līdzekļi dzēsto saistību apmērā (piemēram, laimēti loterijā, saņemti mantojumā vai dāvinājumā);

  • būs stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā, ar kuru ir konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas;

  • ja parādnieks būs sniedzis apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli vai slēpis savus patiesos ienākumus, un to objektīvi nevarēja konstatēt maksātnespējas procesa laikā (sk. Ko parādnieks nedrīkst darīt maksātnespējas procesa laikā?);

  • ja parādnieks pēdējo triju gadu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas vai maksātnespējas procesa laikā būs slēdzis darījumus, kuru rezultātā ir kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, un to objektīvi nevarēja konstatēt maksātnespējas procesa laikā (sk. Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem fiziskās peronas maksātnespējas procesā).

 

Grozījumi precizē likuma noteikumus par maksātnespējas procesa izbeigšanu, nedzēšot parādus, gadījumos, kad parādnieks ir slēdzis darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem

Šobrīd Maksātnespējas likums nosaka, ka maksātnespējas process ir izbeidzams, nedzēšot parādus, ja parādnieks pēdējo triju gadu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas vai maksātnespējas procesa laikā ir slēdzis darījumus, kuru rezultātā ir radījis zaudējumus kreditoriem (sk. Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem fiziskās peronas maksātnespējas procesā). Grozījumi paredz, ka šādos gadījumos maksātnespējas process būs nevis obligāti izbeidzams, bet to VARĒS izbeigt, kas nozīmē, ka tiesas varēs vērtēt, cik nozīmīgi ir šie darījumi.

Faktiski šāda darījumu vērtēšana tiesās notiek jau šobrīd. Daudzi administratori prasa izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, pat dažādu ikdienišķu darījumu vai maksājumu dēļ. Reizēm administratoru pamatojumi procesu izbeigšanai ir pat kuriozi, piemēram, administratori prasa izbeigt maksātnespējas procesu tādēļ, ka parādnieks ir pircis degvielu, ir iegādājies mājas remonta materiālus, pārskaitījis sievai naudu vai samaksājis pāris desmitus eiro Latloto. Šādos gadījumos parādniekam ir attiecīgi jāskaidro tiesai, ka viņš uz darbu vai veikalu var nokļūt tikai ar mašīnu, ka māja bez remonta kļūtu neapdzīvojama, ka sieva iepērkas veikalā arī vīra vajadzībām un ka dažu loterijas biļešu iegāde ir nebūtisks darījums.

 

Fiziskās personas maksātnespējas procesā parādus varēs dzēst arī individuālie komersanti, individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības

Maksātnespējīgajiem individuālajiem komersantiem, individuāliem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām un zvejnieku saimniecībām šobrīd vispirms ir jāpabeidz juridiskās personas maksātnespējas process, un tikai pēc tam atlikušos parādus var dzēst fiziskās personas maksātnespējas procesā.  

Grozījumi vienkāršo šo kārtību, jo nosaka, ka individuālie komersanti, individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku saimniecības un zvejnieku saimniecības parādus uzreiz varēs dzēst saskaņā ar fiziskās personas maksātnespējas procesa noteikumiem. Uz šiem parādniekiem attieksies tikai daži izņēmuma noteikumi, kas raksturīgi juridisko personu maksātnespējas procesam, piemēram, maksātnespējas procesu varēs uzsākt arī pēc kreditora iniciatīvas, būs iespējams izmantot tiesiskās aizsardzības procesu u.tml.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, vai jums ir nepieciešama jurista palīdzība, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page