top of page
ko darīt ja nav naudas maksātnespējas pr

Ko darīt, ja nav naudas maksātnespējas procesa uzsākšanai? 

Cilvēkiem, kuriem ir parādi, bieži nav nepieciešamā nauda maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksu segšanai, un šo naudu ir grūti arī sakrāt, jo lielu daļu algas ir jāatdod parādu samaksai, bet, ja parādus jau piedzen tiesu izpildītājs, viņš atstāj parādniekam tikai daļu no nopelnītajiem ienākumiem. Tomēr tā nav bezizejas situācija. Ja vēlaties uzzināt, ko darīt šādā gadījumā, lasiet tālāk. 

ĪSUMĀ:

   

- Likums neparedz iespējas atbrīvot parādnieku no maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksām.

   

- Parādnieks var nesteigties ar maksātnespējas procesa uzsākšanu, pat ja ir pārtraucis maksāt parādus vai parādus jau piedzen tiesu izpildītājs. 

   

- Parādnieks var pārtraukt maksājumu veikšanu kreditoriem, bet ietaupīto naudu sakrāt maksātnespējas procesa uzsākšanai.

   

- Parādnieka vietā maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas var samaksāt cita persona.

  

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par parādu dzēšanu  fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit par telefona sarunu. 

Likums neparedz iespējas atbrīvot parādnieku no maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksām

Diemžēl likums neparedz nekādus izņēmumus attiecībā uz maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksām (sk. Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?). Depozītu tūkstoš eiro apmērā ir jāmaksā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām, un arī tiesa ar savu lēmumu nevar atbrīvot  parādnieku no šo maksājumu veikšanas.  

 

Parādnieks var nesteigties ar maksātnespējas procesa uzsākšanu, pat ja ir pārtraucis maksāt parādus vai parādus jau piedzen tiesu izpildītājs

Ļoti bieži, it īpaši patēriņa un ātro kredītu ņēmējiem šķiet, ka situācijā, kad vairs nav naudas kredīta maksājumu veikšanai, nekavējoties šī situācija ir jāatrisina un vienīgais risinājums ir uzreiz uzsākt maksātnespējas procesu. Tomēr šāds uzskats nav pareizs.

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir parādnieka tiesība, nevis pienākums, tāpēc parādniekam maksātnespējas uzsākšanu nav jāsteidzas, un procesu var uzsākt tad, kad ir sakrāta nepieciešamā nauda (sk. Vai parādniekam ir pienākums uzsākt un turpināt maksātnespējas procesu?).

Bieži kādu laiku vai pat gadiem ar parādiem var ļoti veiksmīgi “sadzīvot”, neveicot nevienu maksājumu. Un neviens nepārmetīs parādniekam, ka viņš nav laicīgi uzsācis maksātnespējas procesu. Ir tieši pretēji - uzsākt maksātnespējas procesu uzreiz pēc tam, kad parādnieks ir pārtraucis maksājumu veikšanu kreditoriem, pat nedrīkst, ka tas rada iespaidu, ka parādnieks savus parādus nevis nevar samaksāt, bet nevēlas maksāt (sk. Kad ir piemērotākais laiks maksātnespējas procesa uzsākšanai?).

Tomēr jāņem vērā, ka reizēm maksātnespējas procesa atlikšana ir finansiāli neizdevīga, piemēram, ja parāds jau ir piedzīts ar tiesas spriedumu un parādniekam ir ienākumi, no kuriem tiesu izpildītājs katru mēnesi atvelk lielu summu (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

 

Parādnieks var pārtraukt maksājumu veikšanu kreditoriem, bet ietaupīto naudu sakrāt maksātnespējas procesa uzsākšanai

Maksāt savus parādus cik vien ilgi ir iespējams un cik vien lielā apmērā iespējams, protams, ir godprātīga rīcība, taču no juridiskā viedokļa šādai rīcībai nav nekādas nozīmes un neviens to nenovērtēs. Tāpēc, ja tāpat ir skaidrs, ka maksātnespējas procesa uzsākšana ir vienīgais risinājums, kredīta ņēmējs var pārtraukt veikt maksājumus kreditoriem, bet tā vietā sakrāt naudu maksātnespējas procesa uzsākšanai.

Tomēr jāņem vērā, ka pēc kāda laika (parasti pēc 6 līdz 12 mēnešiem) kreditori vai parādu piedzinēji iesniegs pieteikumu tiesā par parāda piedziņu, tiesa pieņems lēmumu par parāda piedziņu, kuru varēs nodot piespiedu izpildei, tāpēc tiesu izpildītājs no konta varēs noņems parādnieka naudas uzkrājumus un atvilkt daļu no ienākumiem (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?). Šī iemesla dēļ parādnieks nedrīkst krāt naudu savā bankas kontā.

 

Parādnieka vietā maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas var samaksāt cita persona.

Likums neaizliedz citām personām samaksāt maksātnespējas procesa izmaksas parādnieka vietā, un praksē tā arī bieži notiek. Parādnieka radinieki vai laulātais bieži apmaksā šos izdevumus arī praktisku iemeslu dēļ – tāpēc, ka parādnieks pats no sava konta naudu nevar pārskaitīt, jo šo naudu no konta uzreiz noņemtu tiesu izpildītājs.    

 

Ko darīt?

Maksātnespējas process ir izdevīgs, jo ļauj atbrīvoties no parādiem desmitu un pat simtu tūkstošu eiro apmērā, samaksājot vien pāris tūkstošus eiro, tāpēc, neskatoties ne uz ko, ir vērts atrast risinājumu, kā iegūt nepieciešamo naudu maksātnespējas procesa uzsākšanai, kaut vai daudzu mēnešu garumā atliekot naudu no saviem ienākumiem.    

Tomēr pirms parādnieks pieņem lēmumu par maksātnespēju, ir vērts noskaidrot, vai maksātnespējas process ir piemērotākais parādu risinājums (sk. Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?)

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par parādu dzēšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page