top of page

Maksātnespējas process ļauj atkal nopelnīt

maksātnespēja ļauj nopelnīt

Klients, 2008.gadā bija paņēmis patēriņa kredītu automašīnas iegādei. Krīzes laikā 2009.gadā viņa ienākumi samazinājās un viņam nepietika naudas ikmēneša kredīta maksājumu veikšanai. 

Lai varētu samaksāt kredīta maksājumu, viņš paņēma vēl vairākus patēriņa kredītus, un nonāca situācijā, ka lielu daļu algas viņam vajadzēja atdot kredīta maksājumos. Viņam nepietika naudas ikmēneša kredīta maksākumu veikšanai, kredītu devēji izbeidza kredīta līgumus, bet parāda summa līgumsodu un procentu dēļ divkāršojās, sasniedzot 12000 eiro.

 

Daudzus gadus klients ignorēja parādu piedzinējus, taču pret viņu tika iesniegtas prasības tiesā. Klients strādāja divās darba vietās, un tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa ienākumiem, atstājot viņam tikai 620 eiro mēnesī. Klients atteicās no otras darba vietas, saņēma minimālo darba algu, no kuras tiesu izpildītājs ieturējumus nevarēja veikt, un neredzēja iespēju, kā jebkad varētu palielināt savus ienākumus.

Pēc konsultācijas par maksātnespējas procesu klients aizņēmās no darbavietas 1300 eiro maksātnespējas procesa uzsākšanai un iesniedza tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

 

Administrators, pabeidzot bankrota procedūru, prasīja izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, un neuzsākt saistību dzēšanas procedūru, to pamatojot ar to, ka klients nav bijis godprātīgs (nav veicis maksājumus kreditoriem un veicis nevajadzīgus pirkumus). Klients rakstiski tiesai paskaidroja, kāpēc administratora lūgums nav pamatots, kā arī iesniedza tiesai papildus pierādījumus. Tiesa administratora lūgumu noraidīja, apstiprināja saistību dzēšanas plānu un uzsāka saistību dzēšanas procedūru.

 

Klients divpadsmit mēnešus ik mēnesi kreditoriem maksātnespējas procesa ietvaros maksāja 206,67 eiro mēnesī, un pēc gada un trīs mēnešiem viņa maksātnespējas process tika pabeigts, dzēšot visas saistības.

Šobrīd klients atkal strādā divās darba vietās, saņem aptuveni 1200 eiro mēnesī, un tiesu izpildītāji piedziņas lietas ir izbeiguši.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu un vēlaties, lai maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page