top of page

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāpierāda, ka manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai

maksātnespējas uzsākšana

Klientam bija patēriņa kredīti gandrīz 14 000 eiro apmērā, viņš saņēma neto darba algu aptuveni 900 eiro mēnesī, un viņam piederēja vienistabas dzīvoklis pamestā mājā Gulbenes rajonā, kura vērtība bija pāris simti eiro. Parādi jau bija piedzīti tiesas ceļā un pie tiesu izpildītājiem atradās divi izpildu raksti, tāpēc tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa darba ienākumiem

Klients trīs reizes bija iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu, taču tiesas viņa pieteikumu bija noraidījušas, pamatojoties uz to, ka viņš nav pierādījis, ka viņš nevar segt savas saistības.

 

Ceturto reizi, iesniedzot fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, klients norādīja iemeslus, kāpēc viņš nevar segt savas saistības (nepieciešamība īrēt dzīvokli, lai varētu strādāt Rīgā, nepilngadīgā bērna uzturēšanas izdevumi, izdevumi degvielai, lai nokļūtu līdz darba vietai), iesniedza par to pierādījumus, iesniedza tiesai arī dzīvokļa vērtējumu, kā arī norādīja pieteikumā, ka ar ienākumiem, kas viņam atliek pēc atskaitījumiem tiesu izpildītājiem – 500 eiro, viņam nav iespēju segt visas savas izmaksas, kas ir saistītas ar dzīvošanu un strādāšanu Rīgā.

 

Tiesa uzsāka viņa maksātnespējas procesu, viņš 12 mēnešus maksāja kreditoriem aptuveni 300 eiro mēnesī, kopā samaksājot aptuveni 3600 eiro, un pēc nedaudz vairāk kā gada atlikušos parādus tiesa dzēsa.

 

Šobrīd klients atkal saņem visu savu darba algu.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page