top of page

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāju piedziņas

maksātnespēja ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāja

Klients 2007.gadā bija ņēmis kredītu dzīvojamās mājas būvniecībai, taču pēc 2009.gada viņa ienākumi bija samazinājušies, un viņam nepietika naudas ikmēneša kredīta maksājumu veikšanai, tāpēc banka vienpusēji izbeidza kredīta līgumu un pārdeva kredīta nodrošināšanai ieķīlāto māju, taču no iegūtās naudas nebija iespējams segt visu parādu. Banka iesniedza prasību tiesā par parāda atlikuma – aptuveni 130 000 eiro - piedziņu.

Klients bija šķīris laulību un vienojies ar bijušo sievu par uzturlīdzekļiem bērnam 500 eiro mēnesī, tāpēc tiesu izpildītājs piedzina no viņa uzturlīdzekļus kā pirmās kārtas parādu, un bankas parāda segšanai nauda līdz šim netika novirzīta.

 

Taču klienta bērns bija sasniedzis 18 gadu vecumu un gatavojās strādāt, tāpēc uzturlīdzekļus klientam drīz vairs nevajadzēja maksāt. Klients samaksāja 1035 eiro par maksātnespējas procesa uzsākšanu un iesniedza fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, kas neļāva tiesu izpildītājam vērst piedziņu uz klienta darba algu, lai segtu parādu bankai.

 

Klients divus gadus maksāja kreditoriem katru mēnesi vienu trešdaļu no savas darba algas, kopumā samaksājot gandrīz 5 000 eiro, un pēc maksātnespējas procesa, kas kopā ilga nedaudz vairāk kā divus gadus, visas klienta saistības tika dzēstas, un tiesu izpildītājs izbeidza piedziņas lietu.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page