top of page
fiziskās personas maksātnespēja

Likums aizstāv parādnieku.

Izmanto savas tiesības! 

Mūsu klienti un viņu problēmu risinājumi

maksātnespēja

Maksātnespējas process ļauj atkal nopelnīt un tiesa neizbeidz maksātnespējas procesu parādnieka negodprātīguma dēļ

  

Klients uzsāka maksātnespējas procesu, lai dzēstu 2008.gadā dzīvokļa iegādei ņemtā kredīta parādu, tomēr administratore prasīja tiesai izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, klienta negodrātīguma dēļ, par negoprātīgumu uzskatot to, ka klients ilgus gadus nebija veicis maksājumus kreditoriem  ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespējas process atbrīvo no galvojuma parāda

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no galvojuma

  

Klientam līdz 2010.gadam piederēja ražošanas uzņēmums, kas krīzes laikā pārtrauca savu darbību, palika parādā bankai, un tika likvidēts maksātnespējas procesā, taču klients bija devis galvojumu bankai par uzņēmuma saistībām. Banka pret viņu bija iesniegusi prasību tiesā, tiesu izpildītājs bija pārdevis klientam piederošo māju, taču joprojām viņš bija parādā bankai vairāk nekā 300 000 eiro ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāja

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāja piedziņas

  

Klients 2007.gadā bija ņēmis kredītu dzīvojamās mājas būvniecībai, taču pēc 2009.gada viņa ienākumi bija samazinājušies, un viņš nevarēja veikt ikmēneša kredīta maksājumus, tāpēc banka vienpusēji izbeidza kredīta līgumu un pārdeva kredīta nodrošināšanai ieķīlāto māju, taču no iegūtās naudas nebija iespējams segt visu parādu ..

  

Lasīt tālāk..

maksātnespējas procesā dzēš nodokļu parādu

Maksātnespējas procesā dzēš nodokļu parādu

  

Kliente bija mantojusi no radinieces dzīvokli, pēc dažiem gadiem bija to pārdevusi un visu saņemto naudu pārskaitījusi dēlam, kurš bija pārcēlies uz Krieviju. Tikai vēlāk viņa uzzināja, ka saskaņā ar likumu no pārdošanā saņemtās naudas vajadzēja maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vairāk kā 10 000 eiro apmērā ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespējas uzsākšana

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāpierāda, ka manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai

  

Klientam bija patēriņa kredīti gandrīz 14 000 eiro apmērā, viņš saņēma neto darba algu aptuveni 900 eiro mēnesī, un viņam piederēja vienistabas dzīvoklis Gulbenes rajonā, kura vērtība bija pāris simti eiro. Parādi jau bija piedzīti tiesas ceļā un pie tiesu izpildītājiem atradās divi izpildu raksti, tāpēc tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa darba ienākumiem ..

  

Lasīt tālāk..

patēriņa kredītu dzēšana

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no neapdomīgi paņemtiem patēriņa kredītiem

  

Kliente bija neapdomīgi paņēmusi tik daudz patēriņa kredītus, ka ikmēneša kredīta maksājumi sasniedza viņas darba algas apmēru – 600 eiro mēnesī. Viņai nemitīgi zvanīja un rakstīja parādu piedzinēji, draudot ierasties pie viņas uz mājām, iesniegt prasības tiesā un iesniegt iesniegumu policijā ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja atbrīvo no parādu piedzinējiem

Maksātnespējas process atbrīvo no parādu piedzinēju zvaniem

  

Kliente, kurai bija 60 gadi, bija paņēmusi vairākus patēriņa kredītus, kurus viņa nevarēja samaksāt. Viņai nepārtraukti zvanīja parādu piedzinēji, parādu piedzinēji zvanīja arī uz darba vietu, draudēja noņemt no viņas konta naudu un iesūdzēt viņu tiesā ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja, ja ir maza alga

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir maza alga

  

Kliente no Alūksnes, divu mazu bērnu māmiņa,  bija paņēmusi patēriņa kredītu, kuru nevarēja atmaksāt, un kopējais parādu apmērs kopā ar nokavējuma procentiem un līgumsodiem bija sasniedzis gandrīz 6000 eiro. Viņa bija piekritusi tiesu izpildītāja prasībai, ka viņa atļauj atvilkt no savas darba algas 100 eiro katru mēnesi, kaut gan viņa saņēma tikai minimālo darba algu ..

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja, ja ir nelieli ienākumi

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir nelieli ienākumi un nav īpašumi

  

Klients, kam bija 63 gadi, un kurš saņēma minimālo algu, vairākus gadus bija tiesājies, mēģinot pierādīt, ka viņš nav galvojis par citas personas kredītsaistībām, taču viņam tas nebija izdevies un ar tiesas spriedumu no viņa piedzina aptuveni 60 000 eiro ..

  

Lasīt tālāk..

Jums ir parādi, ko nevarat samaksāt? 

Jūs nepārtraukti traucē parādu piedzinēji?

 Tiesu izpildītājs katru mēnesi paņem daļu no jūsu algas?

Jūs lielāko daļu no saviem ienākumiem maksājat parādu vai kredīta samaksai un maksāsiet vēl daudzus gadus?

Fiziskās personas maksātnespējas process var palīdzēt. 

Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Veiksmīgs maksātnespējas process

ar mūsu palīdzību

Jūs saņemsiet kvalitatīvu juridisko palīdzību jebkurā maksātnespējas procesa posmā - no uzsākšanas līdz veiksmīgam nobeigumam. Daudzu gadu pieredze kā maksātnespējas administratoriem un juristiem ļauj mums pārzināt visas fizisko personu maksātnespējas procesa nianses, tādēļ spēsim veiksmīgi risināt jebkuru situāciju, kurā esat nonācis vai nonākusi

Patēriņa kredītu parādi 

  

Ja ir 5000 eiro parāds, var uzsākt maksātnespējas procesu. Tomēr viss nav tik vienkārši, ja parādi ir patēriņa kredītu parādi ..

  

Lasīt tālāk ..

Galvojuma parādi

  

Galvojums nav vienkāršs parāds, tāpēc uz to attiecas dažas būtiskas juridiskas nianses, kam ir nozīme maksātnespējas procesā ..

  

Lasīt tālāk ..

Nekustamā īpašuma kredītu parādi

  

Maksātnespējas process parasti ir vienkāršs, to ir viegli uzsākt, ja parādi ir nekustamā īpašuma kredīta parādi, it īpaši, ja kredīts ir ņemts pirms 2009.gada ..

  

Lasīt tālāk ..

Citi parādi

  

Parasti maksātnespējas procesā dzēš kredīta parādus, taču maksātnespējas procesā var dzēst arī citas saistības, bet ne visas ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespēja, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

  

Maksātnespējas process parādniekam, kuram pieder vērtīga manta, norit līdzīgi kā jebkurš maksātnespējas process, taču tam ir dažas atšķirības ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespēja, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

  

Maksātnespējas process parasti ir vienkāršāks un norit ātrāk, ja parādniekam nepieder vērtīga manta. Lai lieki sev un administratoram nesarežģītu maksātnespējas procesu ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespējas process ārzemniekam Latvijā

  

Dzēst parādus maksātnespējas procesā Latvijā var arī ārzemnieki, taču citas valsts pilsonim maksātnespējas process un tā uzsākšana ir sarežģītāka, procesam ir daudzas juridiskas nianses ..

  

Lasīt tālāk ..

Ģimenes maksātnespēja

  

Ģimenes maksātnespēja ir tāds pats maksātnespējas process kā jebkurš cits, taču izņēmums no parastās kārtības ir tas, ka to vienlaicīgi  par vienu samaksu uzsāk divi vai vairāk parādnieki, un ..

  

Lasīt tālāk ..

piedziņa no ienākumiem

Tiesu izpildītāji piedzīs parādus arī no maziem ienākumiem, bet atstās vairāk naudu uzturlīdzekļu parādniekiem

 

2023.gada 25.oktobris

 

Saeimā ir iesniegts grozījumu projekts Civilprocesa likumā, kas būtīski mainīs noteikumus par tiesu izpildītāju veiktajiem ieturējumiem no parādnieka ienākumiem. Šie grozījumi ļaus tiesu izpildītājiem veikt ieturējumus arī no ļoti maziem ienākumiem, bet vairāk naudu atstās uzturlīdzekļu parādniekiem ..

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespēja

Maksātnespējas likumā ir izdarīti būtiski grozījumi

 

2023.gada 15.jūlijs

 

15.septembrī stāsies spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas ievieš būtiskas izmaiņas fizisko personu maksātnespējas regulējumā. Grozījumi precizē likumu noteikumus par procesa norisi un arī ievieš nozīmīgus jaunus noteikumus, piemēram, paredz iespēju atcelt atbrīvošanu no parādiem pēc procesa pabeigšanas ..

  

Lasīt tālāk ...

maksātnespēja, kreditora prasījums

Augstākā tiesa ir mainījusi viedokli par kreditora prasījuma neiesniegšanas sekām

 

2022.gada 20.decembris

 

Līdz šim Augstākā tiesa vienmēr ir viennozīmīgi atzinusi, ka tie kreditori, kuri nepiesaka kreditoru prasījumus maksātnespējas procesā, zaudē savas tiesības prasīt parāda samaksu. Tomēr nesen tiesa mainīja savu viedokli un atzina, ka maksātnesējīgā fiziskā persona nevar tikt atbrīvota no tiem maksātnespējas procesā nepieteiktajiem parādiem, kurus tā pati nav norādījusi...

  

Lasīt tālāk ...

bottom of page