top of page
maksātnespējas procesa pabeigšana

Tiesa maksātnespējas procesa noslēgumā dzēš parādus, neskatoties uz parādnieka pieļautajām kļūdām

Klientam bija aptuveni 12 000 eiro ātro un patēriņa kredītu parādi, ko viņš nevarēja samaksāt, tāpēc bija uzsācis maksātnespējas procesu, un viņam bija pasludināta saistību dzēšanas procedūra, kuras laikā viņš katru mēnesi maksāja kreditoriem 1/3 no savas darba algas.

Pieteikumu tiesai par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu viņam bija sagatavojusi advokāte, un viņš šo pieteikumu kopā ar savu bankas konta izrakstu bija iesniedzis tiesā. Tiesa atlika lietas izskatīšanu un lūdza novērst trūkumus – izskaidrot, kāpēc viņš saistību dzēšanas procedūras laikā regulāri ar karti savā bankas kontā ir ieskaitījis lielas naudas summas, kopā vairākus tūkstošus eiro. Viņš vērsās pie advokātes, bet advokāte ieteica viņam pašam uzrakstīt paskaidrojumus tiesai.

Klients griezās pie manis ar lūgumu palīdzēt sagatavot tiesai paskaidrojumus. Pārbaudot konta izrakstus, noskaidrojās, ka klients bija ieskaitījis kontā lielas naudas summas, par kurām tiesai nebija iesniegts nekāds skaidrojums, un tāpēc izskatījās, ka klients ir vai nu noslēpis no administratora informāciju par saviem skaidras naudas uzkrājumiem, vai aizņēmies naudu, vai arī ir saņēmis papildus ienākumus, par kuriem netika maksāti nodokļi, kas visi bija apstākļi, kuru dēļ tiesa varēja arī nedzēst parādus (sk. Ko parādnieks nedrīkst darīt maksātnespējas procesa laikā?).

Noskaidrojās arī tas, ka viņš nebija samaksājis 1/3 no visiem saviem ienākumiem – nebija samaksājis kreditoriem 1/3 no Valsts ieņēmumu dienesta atmaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa, jo viņš nezināja, ka šī nauda arī ir uzskatāma par ienākumiem, no kuriem ir jāveic maksājumi kreditoriem (sk. Kas parādniekam ir jādara maksātnespējas procesa laikā?).

Klients paskaidrojumos tiesai norādīja, ka naudu viņš skaidrā naudā ir saņēmis no sava bērnības drauga, kurš dzīvo viņa īrētajā dzīvoklī tāpēc, ka viņam ir veselības problēmas un viņam nav neviena radinieka, kas viņam varētu palīdzēt. Paskaidrojumos tiesai tika norādīts, ka tie ir savstarpējie norēķini, kas nav uzskatāmi par ienākumiem, proti, tā ir nauda, ko draugs viņam samaksāja par dzīvokli, pārtiku un citām precēm, ka arī tiesai tika iesniegti pierādījumi (dokumenti), kas apliecināja paskaidrojumos norādītos faktus – drauga bankas konta izraksts, kurā bija redzams, ka draugs skaidrā naudā no sava konta bija noņēmis naudu, dokumenti par drauga veselības stāvokli un ienākumiem, kā arī izziņa par drauga deklarētās dzīvesvietas adresi.

Klients arī veica papildus maksājumu kreditoriem 1/3 apmērā no atmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un par to iesniedza tiesai pierādījumus – konta izrakstu.

Tiesa lēmumā par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu norādīja, ka parādnieks ir samaksājis kreditoriem 1/3 no visiem saviem ienākumiem, un ka nav iemesla neticēt parādnieka paskaidrojumiem par kontā skaidrā naudā ieskaitīto naudu, jo to apliecina pierādījumi, tāpēc pabeidza maksātnespējas procesu, dzēšot saistības (sk. Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana).

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page