top of page

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir nelieli ienākumi un nav īpašumi

maksātnespēja ja ir nelieli ienākumi

Klients, kam bija 63 gadi, un kurš saņēma minimālo algu, vairākus gadus bija tiesājies, mēģinot pierādīt, ka viņš nav galvojis par citas personas kredītsaistībām, taču viņam tas nebija izdevies un ar tiesas spriedumu no viņa piedzina aptuveni 60 000 eiro.

Konsultācijā viņš noskaidroja, ka tiesu izpildītājs nevarēs no viņa algas izdarīt ieturējumus, jo viņa alga “uz rokas” nepārsniedza minimālās darba algas apmēru.

 

Klients arī noskaidroja, ka nepastāv iespēja, ka tiesu izpildītājs jebkad varēs no viņa piedzīt parādu, jo māja piederēja sievai un tā nebija uzskatāma par laulāto kopīgo mantu, jo sieva bija to mantojusi no vecākiem, klientam nebija vecāki vai citi radinieki, no kuriem varētu mantot īpašumus, un nebija arī nekādi citi plāni vai iespējas iegādāties vai kā citādi iegūt nekustamo īpašumu, automašīnu vai citu vērtīgu mantu, uz ko tiesu izpildītājs varētu vērst piedziņu, un viņš arī zināja, ka viņa pensija, ko viņš saņems pēc dažiem gadiem, nepārsniegs minimālās darba algas apmēru.

 

Klients sākumā bija pārliecināts, ka viņam nav citas iespējas kā vien uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, un viņam nešķita pieņemama situācija, ka viņam visu turpmāko mūžu būs parāds, tomēr finansiālu apsvērumu dēļ (maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas aptuveni 1370 eiro un saistību dzēšanas procedūras laikā ik mēnesi divus gadus maksājamā summa 206,67 eiro) viņš izlēma maksātnespējas procesu neuzsākt.  

Izpildu raksts ir iesniegts tiesu izpildītājam piedziņas veikšanai, taču no klienta algas tiesu izpildītājs naudu nevar atvilkt.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page