top of page
pexels-cottonbro-3661356_edited_edited.j

Tiesu izpildītāji vairs neatstās uzturlīdzekļu parādniekus pavisam bez iztikas līdzekļiem

2024.gada 4.jūlijs

 

Saeima ir pieņēmusi grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem tā ir izslēgusi no likuma noteikumus, kas paredz, ka uzturlīdzekļu parādniekiem no ienākumiem ir atstājama tikai puse no minimālās mēneša darba algas (šobrīd tas ir 350 eiro).  Šie likuma grozījumi stāsies spēkā 2024.gada 1.oktobrī un tie paredz, ka turpmāk uzturlīdzekļus piedzīs tāpat kā citus parādus, atstājot uzturlīdzekļu parādniekiem daudz lielāku ienākumu daļu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURISTA PALĪDZĪBA PARĀDNIEKIEM

Jums ir parādi un nezināt, kā pareizi rīkoties un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Pašlaik Civilprocesa likuma noteikumi nosaka, ka tiesu izpildītājs, piedzenot uzturlīdzekļu parādu, parādniekam atstāj tikai pusi no minimālās mēneša darba algas, kas šobrīd ir 350 eiro, neatkarīgi no algas apmēra. Tā rezultātā daudzi parādnieki, kuriem ir uzkrājies uzturlīdzekļu parāds, šobrīd ir spiesti iztikt ar 350 eiro mēnesī (sk. Uzturlīdzekļi un uzturlīdzekļu parādi).

Piemēram, parādniekam, kuram ir uzturlīdzekļu parāds 10 000 eiro apmērā, kura ienākumi ir 500 eiro mēnesī pēc nodokļu samaksas un kura apgādībā nav citi nepilngadīgi bērni, tiesu izpildītājs katru mēnesi no algas  piedzen 150 eiro, atstājot parādniekam 350 eiro.

Ja parādniekam ir uzturlīdzekļu parāds 10000 eiro apmērā, viņam nav citi nepilngadīgi bērni, un viņš saņem algu 2000 eiro pēc nodokļu samaksas, viņam tiesu izpildītājs katru mēnesi no ienākumiem ietur 1650 eiro, atstājot parādniekam 350 eiro.

Ja parādnieka apgādībā ir arī citi nepilngadīgi bērni, tiesu izpildītājs atstāj parādniekam papildus 105 eiro uz katru bērnu.

Piemēram, ja parādniekam ir uzturlīdzekļu parāds 10000 eiro, viņš saņem algu 800 eiro pēc nodokļu samaksas un viņam ir vēl divi nepilngadīgi bērni, kas ir viņa apgādībā, pašlaik no šāda parādnieka tiesu izpildītājs šobrīd piedzen 240 eiro (800-350-105-105), atstājot parādniekam 560 eiro.

Ja tiesu izpildītājs piedzen tikai kārtējos (ikmēneša) uzturlīdzekļus, un nav izveidojies uzturlīdzekļu parāds, tiesu izpildītājs atvelk no parādnieka ienākumiem tikai tik daudz, lai varētu pārskaitīt otram vecākam ikmēneša uzturlīdzekļus un saņemt savu atlīdzību.

Piemēram, ja parādnieks saņem algu 1000 eiro pēc nodokļu samaksas, un viņam katru mēnesi ir jāmaksā uzturlīdzekļi 300 eiro apmērā, tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem katru mēnesi piedzen nedaudz vairāk par 300 eiro.

Sākot ar 2024.gada 1.oktobri uzturlīdzekļu parādus un ikmēneša (kārtējos) uzturlīdzekļus tiesu izpildītāji piedzīs tāpat kā jebkurus citus parādus.

Ienākumi, no kuriem vispār nevarēs veikt piedziņu (neaizskaramais minimums), būs puse no minimālās mēneša darba algas (šobrīd tas ir 350 eiro). Uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru apgādībā būs vēl citi nepilngadīgi bērni, šis neaizskaramais minimums būs lielāks – papildus par katru apgādībā esošo bērnu 15 % no minimālās mēneša darba algas (šobrīd 105 eiro), bet kopā ne vairāk kā 50 % no minimālās mēneša darba algas.

Piemēram, parādniekam, kura apgādībā ir divi bērni, neaizskaramais minimums būs 560 eiro, bet parādniekam, kura apgādībā ir četri bērni, neaizskaramais minimums būs 700 eiro.

Piedzenamo summu aprēķinās procentos no tās ienākumu daļas, kas pārsniedz likumā noteiktos ienākumus, no kuriem vispār nevar veikt piedziņu (neaizskaramo minimumu). Ja no parādnieka piedzīs vienu parādu, tiesu izpildītāji ieturēs 30 % no tās ienākumu daļas, kas pārsniedz parādnieka neaizskaramo minimumu, bet, ja no parādnieka piedzīs divus vai vairākus parādus, nedaudz vairāk -  40 %.

1.piemērs

Parādnieks pēc nodokļu samaksas saņem 400 eiro, no viņa piedzen vienu uzturlīdzekļu parādu un viņam apgādībā nav citi nepilngadīgi bērni.

Šobrīd tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem ietur 50 eiro (400-350).

Pēc 1.oktobra tiesu izpildītājs no šāda parādnieka piedzīs 15 eiro (30% no 400-350).

2.piemērs

Parādnieks saņem 600 eiro pēc nodokļu samaksas, viņa apgādībā ir viens nepilngadīgs bērns un no viņa piedzen 2 parādus - uzturlīdzekļu parādu un kredītu parādu.

Šobrīd tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem piedzen 145 eiro (600-350-105).

Pēc 1.oktobra no šāda parādnieka ienākumiem tiesu izpildītājs ieturēs 58 eiro (40% no 600-350-105).

No uzturlīdzekļu maksāšanas nevar izvairīties (sk. Uzturlīdzekļi un uzturlīdzekļu parādi), tos nevar dzēst arī maksātnespējas procesā. Tomēr, ja parādniekam ir arī citi parādi, parādnieks var uzsākt maksātnespējas procesu, kurā uzturlīdzekļu parādi netiks dzēsti, bet tiks dzēsti citi parādi (sk. Kādus parādus dzēš maksātnespējas procesā un kādus nedzēš?).

Pat, ja maksātnespējas procesu pagaidām nevar uzsākt, vai uzturlīdzekļu parāds ir vienīgais parāds, tāpēc maksātnespējas process nav piemērots risinājums, parasti parādniekam ir iespējas samazināt katru mēnesi maksājamo summu, novirzīt visu ieturēto naudu uzturlīdzekļu samaksai vai nemaksāt tos parādus, kurus tāpat vēlāk varēs nodzēst maksātnespējas procesā. Ja vēlaties noskaidrot, kā to izdarīt, vai arī vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, rakstiet vai zvaniet.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un ir nepieciešama jurista palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

bottom of page