top of page
credit-card-851506_1280.jpg

Tiesu izpildītāji piedzīs parādus arī no maziem ienākumiem, bet atstās vairāk naudu uzturlīdzekļu parādniekiem

2023.gada 25.oktobris

 

Saeimā ir iesniegts grozījumu projekts Civilprocesa likumā, kas būtiski mainīs noteikumus par tiesu izpildītāju veiktajiem ieturējumiem no parādnieku ienākumiem. Šie grozījumi ļaus tiesu izpildītājiem veikt ieturējumus arī no ļoti maziem ienākumiem, vairāk naudu atstās uzturlīdzekļu nemaksātājiem, bet lielākie zaudētāji būs parādnieki ar bērniem un ar maziem ienākumiem.

 

ĪSUMĀ:

  

- Parādus 10% apmērā no ienākumiem piedzīs arī no tiem parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi.

  

- Daudz vairāk naudu tiesu izpildītāji atstās uzturlīdzekļu parādniekiem.

  

- Tiesu izpildītāji mazāk naudu atstās parādniekiem, kam ir mazi ienākumi un kam ir bērni.

   

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURISTA PALĪDZĪBA PARĀDNIEKIEM

Jums ir parādi un nezināt, kā pareizi rīkoties un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādus 10% apmērā no ienākumiem piedzīs arī no tiem parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi

Šobrīd Civilprocesa likuma noteikumi, kas regulē tiesu izpildītāju veikto piedziņu, nosaka mēneša ienākumu limitu, kuru parādniekam ir jāatstāj jebkurā gadījumā, un, ja ienākumi šo limitu nepārsniedz, piedziņu nevar veikt vispār (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus). Šie limiti ir šādi:

  • parādniekiem, no kuriem piedzen uzturlīdzekļus, administratīvo sodu vai krimināllietās piedzītās kompensācijas vai sodus, limits ir puse no minimālās mēneša darba algas (šobrīd 310 eiro);

  • parādniekiem, no kuriem piedzen citus parādus, limits ir minimālā mēneša darba algas apmērā (šobrīd 620 eiro),

  • šis limits tiek palielināts par 93 eiro par katru parādnieka apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu.

 

Likuma grozījumu projektā šāds neaizskaramais minimums vairs nav paredzēts un ir noteikts, ka ieturējumus 10% apmērā no ienākumiem varēs veikt neatkarīgi no ienākumu apmēra.

Piemēram, ja parādnieka ienākumi ir 600 eiro mēnesī un no viņa piedzen kredīta parādus, šobrīd tiesu izpildītājs nedrīkst veikt ieturējumus, savukārt pēc izmaiņām likumā no šādiem ienākumiem tiks veikti ieturējumi 60 eiro katru mēnesi.

 

Ja parādnieka ienākumi pārsniegs minimālo mēneša darba algu, tiesu izpildītājs papildus šiem 10 % no tiem ienākumiem, kas pārsniegs minimālo darba algu, piedzīs: 

- 75 %, ja parāds būs uzturlīdzekļi nepilngadīgam bērnam vai parāds Uzturlīdzekļu garantijas fondam;

- 40 %  (ja pret parādnieku būs tikai viena izpildu lieta) vai 50% (ja pret parādnieku būs vairākas izpildu lietas) un parāds būs administratīvais sods, ar lēmumu krimināllietā piedzīti zaudējumi vai kompensācija, parāds, kas jāmaksā valstij, daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas izdevumi, komunālie pakalpojumi vai maksājums dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumu fondā, vai zaudējumi vai kompensāciju par personai radīto sakropļojumu, citu veselības bojājumu vai nāvi;

- 30 % (ja pret parādnieku būs viena izpildu lieta) vai 50% (ja pret parādnieku būs vairākas izildu lietas), ja parāds būs cita veida parāds, piemēram, kredīta parāds.

 

Piemēram, ja tiesu izpildītājs piedzīs no parādnieka divus kredītu parādus, parādnieks pelnīs 1000 eiro mēnesī, bet minimālā darba alga būs 700 eiro, tiesu izpildītājs no parādnieka algas ieturēs 220 eiro (10% no 700 eiro + 50% no 300 eiro).

Daudz vairāk naudas tiesu izpildītāji atstās uzturlīdzekļu parādniekiem

Šobrīd tiesu izpildītāji, piedzenot uzturlīdzekļu parādu nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, atstāj tikai pusi no minimālās mēneša darba algas (310 eiro), neatkarīgi no darba algas apmēra.

Likuma grozījumu projektā ir paredzēts, ka šādos gadījumos ieturējumus veiks daudz mazākā apmērā - 10% apmērā no minimālās mēneša darba algas (620 eiro), un papildus tam 75% no ienākumiem, kas pārsniegs minimālo mēneša darba algu.

Piemēram, uzturlīdzekļu parāda samaksai no ienākumiem 1200 eiro apmērā pēc nodokļu samaksas tiesu izpildītājs šobrīd atvelk 890 eiro, atstājot parādniekam tikai 310 eiro. Savukārt saskaņā ar jaunajiem noteikumiem no šādiem parādnieka ienākumiem ieturētu 497 eiro (10% no 620 + 75% no 1200-620), tādejādi atstājot parādniekam katru mēnesi 703 eiro.

 

Tiesu izpildītāji mazāk naudas atstās parādniekiem, kam ir mazi ienākumi un kam ir bērni

Šobrīd parādniekiem vienmēr ir jāatstāj mēneša minimums – minimālā darba alga 620 eiro (vai puse no minimālās darba algas 310 eiro) un papildus tam 93 eiro uz katru parādnieka nepilngadīgo bērnu (15% no minimālās mēneša darba algas).

Saskaņā ar likuma grozījumiem šāds neizskaramais minimums vairs nebūs, un parādniekiem, kam ir bērni, būs tiesības uz papildus minimumu par katru bērnu tikai 12,40 eiro apmērā (2% no minimālās mēneša darba algas).

Piemēram, šobrīd parādniekam, kurš saņem 700 eiro pēc nodokļu samaksas, kuram ir viens bērns un no kura piedzen divus parādus, no ienākumiem nevar atvilkt naudu parāda dzēšanai. Turpretī saskaņā likumprojektā plānotajiem noteikumiem tiesu izpildītājam no šāda parādnieka būtu jāietur 89,60 eiro (8% no 620 eiro + 50% no 700-620).

 

Ko darīt?

Līdz šim tie parādnieki, kam bija mazi ienākumi, varēja neuztraukties par parādiem un tiesu izpildītājiem, jo no viņiem naudu parādu piedziņai nedrīkstēja ieturēt. Diemžēl tas var mainīties, jo ļoti iespējams, ka drīzumā parādu samaksai tiesu izpildītāji atvilks naudu pat no ļoti maziem ienākumiem. Tāpēc, ja vēlaties noskaidrot kā vispareizāk un finansiāli izdevīgāk atrisināt parādu problēmas, zvaniet vai rakstiet (sk. arī Ar ko sākt, ja ir radušās grūtības samaksāt parādus?).

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un ir nepieciešama jurista palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

bottom of page