top of page
credit-card-851506_1280.jpg

Tiesu izpildītāji piedzīs parādus arī no maziem ienākumiem, bet atstās vairāk naudu uzturlīdzekļu parādniekiem

2023.gada 25.oktobris

 

Saeimā ir iesniegts grozījumu projekts Civilprocesa likumā, kas būtiski mainīs noteikumus par tiesu izpildītāju veiktajiem ieturējumiem no parādnieku ienākumiem. Šie grozījumi ļaus tiesu izpildītājiem veikt ieturējumus arī no ļoti maziem ienākumiem, vairāk naudu atstās uzturlīdzekļu nemaksātājiem, bet lielākie zaudētāji būs parādnieki ar bērniem un ar maziem ienākumiem.

 

ĪSUMĀ:

  

- Parādus 10% apmērā no ienākumiem piedzīs arī no tiem parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi.

  

- Daudz vairāk naudu tiesu izpildītāji atstās uzturlīdzekļu parādniekiem.

  

- Tiesu izpildītāji mazāk naudu atstās parādniekiem, kam ir mazi ienākumi un kam ir bērni.

   

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURISTA PALĪDZĪBA PARĀDNIEKIEM

Jums ir parādi un nezināt, kā pareizi rīkoties un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādus 10% apmērā no ienākumiem piedzīs arī no tiem parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi

Šobrīd Civilprocesa likuma noteikumi, kas regulē tiesu izpildītāju veikto piedziņu, nosaka mēneša ienākumu limitu, kuru parādniekam ir jāatstāj jebkurā gadījumā, un, ja ienākumi šo limitu nepārsniedz, piedziņu nevar veikt vispār (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus). Šie limiti ir šādi:

  • parādniekiem, no kuriem piedzen uzturlīdzekļus, administratīvo sodu vai krimināllietās piedzītās kompensācijas vai sodus, limits ir puse no minimālās mēneša darba algas (šobrīd 310 eiro);

  • parādniekiem, no kuriem piedzen citus parādus, limits ir minimālā mēneša darba algas apmērā (šobrīd 620 eiro),

  • šis limits tiek palielināts par 93 eiro par katru parādnieka apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu.

 

Likuma grozījumu projektā šāds neaizskaramais minimums vairs nav paredzēts un ir noteikts, ka ieturējumus 10% apmērā no ienākumiem varēs veikt neatkarīgi no ienākumu apmēra.

Piemēram, ja parādnieka ienākumi ir 600 eiro mēnesī un no viņa piedzen kredīta parādus, šobrīd tiesu izpildītājs nedrīkst veikt ieturējumus, savukārt pēc izmaiņām likumā no šādiem ienākumiem tiks veikti ieturējumi 60 eiro katru mēnesi.

 

Daudz vairāk naudas tiesu izpildītāji atstās uzturlīdzekļu parādniekiem

Šobrīd tiesu izpildītāji, piedzenot uzturlīdzekļu parādu nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, atstāj tikai pusi no minimālās mēneša darba algas (310 eiro), neatkarīgi no darba algas apmēra.

Likuma grozījumu projektā ir paredzēts, ka šādos gadījumos ieturējumus veiks daudz mazākā apmērā - 10% apmērā no minimālās mēneša darba algas (620 eiro), un papildus tam 75% no ienākumiem, kas pārsniegs minimālo mēneša darba algu.

Piemēram, uzturlīdzekļu parāda samaksai no ienākumiem 1200 eiro apmērā pēc nodokļu samaksas tiesu izpildītājs šobrīd atvelk 890 eiro, atstājot parādniekam tikai 310 eiro. Savukārt pēc izmaiņām no šādiem parādnieka ienākumiem ieturēs tikai 497 eiro (10% no 620 + 75% no 1200-620), tādejādi atstājot parādniekam katru mēnesi 703 eiro.

 

Tiesu izpildītāji mazāk naudas atstās parādniekiem, kam ir mazi ienākumi un kam ir bērni

Šobrīd parādniekiem vienmēr ir jāatstāj mēneša minimums – 620 eiro (vai 310 eiro) un papildus tam 93 eiro uz katru parādnieka nepilngadīgo bērnu (15% no minimālās mēneša darba algas).

Saskaņā ar likuma grozījumiem šāds neizskaramais minimums vairs nebūs, un parādniekiem, kam ir bērni, būs tiesības uz papildus minimumu par katru bērnu tikai 12,40 eiro apmērā (2% no minimālās mēneša darba algas).

Piemēram, šobrīd parādniekam, kurš saņem 700 eiro pēc nodokļu samaksas, kuram ir viens bērns un no kura piedzen divus parādus, no ienākumiem nevar atvilkt naudu parāda dzēšanai. Turpretī pēc izmaiņām likumā tiesu izpildītājam no šāda parādnieka būs jāietur 89,60 eiro (8% no 620 eiro + 50% no 700-620).

 

Ko darīt?

Līdz šim tie parādnieki, kam bija mazi ienākumi, varēja neuztraukties par parādiem un tiesu izpildītājiem, jo no viņiem naudu parādu piedziņai nedrīkstēja ieturēt. Diemžēl tas var mainīties, jo ļoti iespējams, ka drīzumā parādu samaksai atvilks naudu pat no ļoti maziem ienākumiem. Tāpēc, ja vēlaties noskaidrot kā vispareizāk un finansiāli izdevīgāk atrisināt parādu problēmas, zvaniet vai rakstiet (sk. arī Ar ko sākt, ja ir radušās grūtības samaksāt parādus?).

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un ir nepieciešama jurista palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page