top of page
uzturlīdzekļi

Uzturlīdzekļi un uzturlīdzekļu parādi

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

 

Uzturlīdzekļus parasti ir jāmaksā bērnu uzturam, bet reizēm arī vecāku vai vecvecāku uzturam

 

Pienākums maksāt uzturlīdzekļus ir tam vecākam, kas neuztur bērnu. Uzturlīdzekļus ir jāmaksā otram vecākam vai bērnam pašam, ja viņš ir sasniedzis pilngadību.

Uzturlīdzekļi bērnam minimālajā apmērā ir jāmaksā neatkarīgi no jebkādiem apstākļiem, arī tad, ja vecākam vispār nav ienākumi vai manta. Šī iemesla dēļ nav vērts tiesāties ar otru vecāku, ja viņš pieprasa uzturlīdzekļus minimālajā apmērā.

Parasti uzturlīdzekļus bērnu uzturam maksā tad, ja laulība ir šķirta vai vecāki nedzīvo kopā, tomēr fakts, ka laulība nav šķirta vai vecāki dzīvo kopā, nav šķērslis pieprasīt uzturlīdzekļus vai vienoties par uzturlīdzekļu maksāšanu.

Ja vecāks vai vecvecāks nevar pats sevi uzturēt, bērniem un mazbērniem ir pienākums uzturēt šādu vecāku vai vecvecāku. Par uzturlīdzekļu maksāšanu vecākiem vai vecvecākiem var noslēgt arī vienošanos.  

 

Pienākums maksāt uzturlīdzekļus rodas brīdī, kad ir iesniegta attiecīga prasība tiesā vai kad ir noslēgta vienošanās par uzturlīdzekļu samaksu

Uzturlīdzekļus nevar piedzīt ar atpakaļejošu datumu. Tas nozīmē, ka uzturlīdzekļus nevar prasīt maksāt par jau pagājušu laika periodu, arī tad, ja šajā pagājušā laikā periodā vecāks nav piedalījies bērna uzturēšanā. Pienākums maksāt uzturlīdzekļus rodas brīdī, kad otrs vecāks ir iesniedzis attiecīgu prasību tiesā vai vecāki ir noslēguši vienošanos par uzturlīdzekļu maksāšanu.

Lai uzturlīdzekļus varētu piedzīt ar tiesu izpildītāja palīdzību, nav obligāti nepieciešams tiesas spriedums vai lēmums. Tiesu izpildītāji uzturlīdzekļus var piedzīt arī uz vecāku vienošanās pamata, ja šī vienošanās ir noslēgta pie notāra kā notariālais akts.

 

Uzturlīdzekļu parāds neliedz uzsākt maksātnespējas procesu, bet uzturlīdzekļu parādus nevar dzēst maksātnespējas procesā

Ja parādniekam bez uzturlīdzekļiem ir arī citi parādi, maksātnespējas procesu var uzsākt, bet maksātnespējas procesa noslēgumā uzturlīdzekļu parādu tiesa nedzēš (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?). Pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas tiesu izpildītājs turpina piedzīt uzturlīdzekļu parādu parastā kārtībā (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

Piemēram, ja parādniekam ir kredītu parādi 10 000 eiro un uzturlīdzekļu parāds 10 000 eiro, parādnieks var uzsākt maksātnespējas procesu, kura noslēgumā tiks dzēsti kredītu parādi, bet uzturlīdzekļu parāds netiks dzēsts un to parādniekam būs jāturpina maksāt arī pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas. Bet, ja parādniekam ir tikai uzturlīdzekļu parāds 10 000 eiro, tiesa atteiks maksātnespējas procesa uzsākšanu.

Tāpēc, ja ir vairāki parādi un to skaitā ir uzturlīdzekļu parāds, un visus parādus nevar samaksāt, parasti izdevīgāk ir vispirms maksāt uzturlīdzekļus, it īpaši, ja citus parādus parādnieks gatavojas dzēst maksātnespējas procesā.

 

Tiesu izpildītāji, piedzenot uzturlīdzekļus, ietur no parādnieka ienākumiem vairāk nekā piedzenot citus parādus

 

Tiesu izpildītāji visus parādus nepiedzen vienādi (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?). Piedzenot uzturlīdzekļus nepilngadīgu bērnu uzturam, tiesu izpildītāji no algas var ieturēt ļoti daudz -  visu to algas daļu, kas pārsniedz pusi no minimālās mēneša darba algas. Papildus parādniekam atstāj 15% no minimālās mēneša darba algas (105 eiro) uz katru parādnieka apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu.

Piemēram, ja parādnieka darba alga ir 900 eiro mēnesī pēc nodokļu samaksas un viņam ir uzkrājies uzturlīdzekļu parāds, saskaņā ar tiesu izpildītāja rīkojumu darba devējs pārskaitīs tiesu izpildītājam 550 eiro, parādniekam atstājot tikai 350 eiro mēnesī.

Savukārt, ja uzturlīdzekļu parāds nav uzkrājies, un ir jāmaksā tikai kārtējie (ikmēneša) uzturlīdzekļi 200 eiro mēnesī, un parādnieka darba alga ir 900 eiro mēnesī pēc nodokļu samaksas, tiesu izpildītājs katru mēnesi no parādnieka darba algas ieturēs 200 eiro un papildus tam savu atlīdzību, tādejādi atstājot parādniekam darba algu gandrīz 700 eiro mēnesī.

 

Tiesu izpildītāji no parādnieka piedzīto naudu vispirms novirza uzturlīdzekļu samaksai

Uzturlīdzekļi ir pirmās kārtas prasījumi, kas nozīmē, ka tiesu izpildītājs vispirms naudu maksā uzturlīdzekļu piedzinējam, un atlikušo naudu, ja tāda vispār ir, pārskaita citu parādu samaksai. Šis noteikums attiecas gan uz kārtējiem (ikmēneša) uzturlīdzekļiem, gan uz uzturlīdzekļu parādu.

Tāpēc bieži gadījumos, kad no parādnieka piedzen arī citus parādus, izdevīgāk ir ļaut uzturlīdzekļus piedzīt tiesu izpildītājam, nevis maksāt tos labprātīgi, it īpaši, ja šos citus parādus parādnieks gatavojas dzēst maksātnespējas procesā.

Piemēram, ja no parādnieka piedzen kārtējos uzturlīdzekļus (nevis uzkrājušos uzturlīdzekļu parādu) 300 eiro katru mēnesī un arī citus parādus, un parādnieks pelna 900 eiro mēnesī pēc nodokļu samaksas, tiesu izpildītājs katru mēnesi ieturēs no parādnieka ienākumiem 300 eiro uzturlīdzekļus un papildus tam savu atlīdzību, tādejādi atstājot parādniekam algu gandrīz 600 eiro. Turpretī, ja parādnieks uzturlīdzekļus maksā labprātīgi bez tiesu izpildītāja starpniecības, tiesu izpildītājs citu parādu segšanai no parādnieka algas katru mēnesi ieturēs 200 eiro, un papildus tam parādnieks pats no atlikušās algas samaksās uzturlīdzekļus 300 eiro, tādejādi parādniekam paliks darba alga tikai 400 eiro.

Tomēr jāņem vērā, ka ne vienmēr no parādnieka piedzītā nauda vispirms tiek novirzīta uzturlīdzekļu parādu segšanai kā to prasa Civilprocesa likuma noteikumi, jo tiesu izpildītāji šo likuma noteikumu ne vienmēr ievēro, atsaucoties uz procesuālo noteikumu neesamību, kas viņiem neļauj šo likuma prasību izpildīt.

 

Par uzturlīdzekļu nemaksāšanu draud kriminālatbildība

Par parādu nemaksāšanu kriminālatbildība nedraud, vienīgais izņēmums ir uzturlīdzekļi (sk. Kriminālatbildība par parādu nemaksāšanu).

Par uzturlīdzekļu nemaksāšanu saskaņā ar Krimināllikuma 170.pantu var ierosināt kriminālprocesu:

  • ja uzturlīdzekļi ir piedzīti ar tiesas spriedumu vai lēmumu vai Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas lēmumu,

  • un ja parādnieks izvairās no šo uzturlīdzekļu maksāšanas, t.i., bez objektīva iemesla negūst ienākumus vai gūst ienākumus, bet nemaksā uzturlīdzekļus.

Policijai ir ļoti viegli pierādīt un novest līdz parādnieka sodīšanai krimināllietas par uzturlīdzekļu nemaksāšanu, tāpēc policija šādas lietas labprāt ierosina un izmeklē. Šī iemesla dēļ pat tad, ja ir ļoti maz naudas vai ir jāmaksā arī citi parādi vai kredīti, uzturlīdzekļi ir regulāri jāmaksā, kaut vai pavisam nelielā apmērā.

 

Ko darīt?

No uzturlīdzekļu maksāšanas nevar izvairīties un uzturlīdzekļu parāda piedziņa parādnieku var atstāt gandrīz pavisam bez ienākumiem, tāpēc, ja jums citu parādu dēļ nepietiek naudas bērnu uzturēšanai vai uzturlīdzekļu samaksai, ir ļoti svarīgi laicīgi atrast izdevīgāko parādu risinājumu vai parādu samaksas kārtību. Ja jums ir nepieciešama palīdzība šajā jautājumā, zvaniet vai rakstiet.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page