top of page

Ar ko sākt, ja ir radušās grūtības samaksāt parādus?

parādu risinājumi

Nesamaksājami parādi apgrūtina parādnieka dzīvi, un ne tikai finansiāli. Pirmo reizi nonākot šādā situācijā, parādnieki nezina, ar ko sākt, kā pareizāk rīkoties un kas viņu sagaida, tāpēc bieži nevajadzīgi uztraucas, izdara kļūdas un lieki iztērē naudu.

Šeit Jūs īsumā varat izlasīt, kādi ir pirmie soļi, kas jums jāveic, ja jums ir parādi, ko nevarat samaksāt vai drīzumā nevarēsiet samaksāt, un kādi ir iespējamie parādu risinājumi.

ĪSUMĀ:

  

- Pirmais solis – pēc iespējas ātrāk noskaidrot un izlemt kā risināt parādu problēmas.

   

- Ir trīs iespējamie parādu risinājumi - maksāt parādus, dzēst parādus, nedarīt neko vai pagaidām nedarīt neko.

  

- Kā izvēlēties pareizāko risinājumu.

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Pirmais solis – pēc iespējas ātrāk noskaidrot un izlemt kā risināt parādu problēmas

Baidoties no parādu piedzinējiem, tiesas vai tiesu izpildītājiem, parādnieki brīdī, kad kredītu vai parādu samaksai pietrūkst naudas, mēģina nekavējoties atrisināt savas finansiālās problēmas vai pasargāt savu mantu no piedziņas, tāpēc daudz neko nenoskaidrojot, neapdomājot un neizplānojot, steidzīgi kaut ko dara, vai arī tieši otrādi - uzskata, ka tāpat neko nevar līdzēt, tāpēc ilgi nemeklē nekādus risinājumus. Bieži šādas rīcības rezultāts ir lieki iztērēta nauda, vēl lielāki parādi un finansiālas problēmas, vai citas problēmas, kuras vēlāk ir grūti novērst (sk. Parādnieku biežāk pieļautās kļūdas).

Pareizākais solis ir vispirms noskaidrot pēc iespējas vairāk par visiem iespējamiem risinājumiem, rūpīgi izvērtēt katra risinājuma plusus, mīnusus, ieguvumus, zaudējumus un riskus, pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību un tikai pēc tam kaut ko darīt vai nedarīt saistībā ar parādiem.

 

Ir trīs iespējamie parādu risinājumi – maksāt parādus, dzēst parādus un nedarīt neko vai pagaidām nedarīt neko

1. Parādu maksāšana parasti ir vienīgais risinājums gadījumos, kad:

 • parādniekam vai viņa laulātajam pieder nekustamais īpašums, kura vērtība ir lielāka par parādu summu, īpašumu nav iespējams vai nav izdevīgi pārdot vai parādnieks negrib īpašumu pazaudēt,

 • parādu summa ir salīdzinoši neliela, tāpēc maksātnespējas procesu nav lietderīgi uzsākt,

 • visi parādi vai lielākā daļa no tiem ir tādi, no kuriem nevar atbrīvoties maksātnespējas procesā (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?) vai saskaņā ar Likumu par atbrīvošanu no parādsaistībām,

 • par parādu ir galvojusi cita persona, un nav vēlams, ka no galvotāja piedzen parādu (sk. Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā),

 • parāda nodrošināšanai cita persona ir ieķīlājusi savu nekustamo īpašumu, ko šī persona nevēlas pazaudēt.

 

Tomēr arī parādu maksāšana atkarībā no apstākļiem var notikt dažādi – gan pārkreditējoties, gan pārtraucot maksāt kredītus saskaņā ar līguma noteikumiem un tā vietā maksājot tos kā parādu (kas bieži ir izdevīgi, ja parādi ir ātrie vai patēriņa kredīti), gan ļaujot tiesu izpildītājam piedzīt parādu saskaņā ar likuma noteikumiem (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

 

2. Parādu dzēšana maksātnespējas procesā vai atbrīvošanās no parādsaistībām parasti ir piemērotākais risinājums šādos gadījumos:

 • ja parādu kopējā summa ir lielāka par parādniekam piederošā nekustamā īpašuma vērtību,

 • ja parādniekam vai parādnieka laulātajam nepieder nekustamais īpašums,

 • ja visi parādi vai lielākā daļa no tiem ir tādi parādi, kurus ir iespējams dzēst maksātnespējas procesā vai no kuriem ir iespējams atbrīvoties saskaņā ar Likumu par atbrīvošanos no parādsaistībām;

 • ja par parādu ir galvojusi cita persona un galvotājs ir atradis risinājumu vai sagatavojies tam, ka pret viņu vērsīs piedziņu (sk. Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā),

 • ja parāda nodrošināšanai cita persona ir ieķīlājusi savu nekustamo īpašumu un šī persona ir gatava zaudēt šo ieķīlāto īpašumu.

 

Ja maksātnespējas process vai atbrīvošanās no parādsaistībām ir piemērotākais risinājums, parasti maksājumu veikšana kreditoriem pirms attiecīgā procesa uzsākšanas nav nepieciešama un ir tikai lieka naudas tērēšana.

 

3. Nedarīt neko, tai skaitā arī neveikt maksājumus tiesu izpildītājam vai kreditoram, ir piemērotākais risinājums, ja no parādnieka nevar un arī nākotnē nevarēs piedzīt naudu parāda dzēšanai. Tas parasti ir gadījumos, ja parādniekam nepieder un arī nākotnē nepiederēs nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta, un parādnieka ienākumi ir tik mazi, ka tiesu izpildītājs tāpat no tiem neko nedrīkstēs ieturēt parādu dzēšanai, un nepastāv iespēja, ka parādnieka ienākumi varētu ievērojami palielināties.

 

Piemēram, ja parādnieks saņem pensiju 350 eiro apmērā un viņam nav vecāki, no kuriem nākotnē būs iespējams mantot nekustamo īpašumu vai citu vērtīgu mantu, parādniekam nav finansiāli izdevīgi dzēst parādus maksātnespējas procesā.

Tomēr reizēm dzēst parādus maksātnespējas procesā vai atbrīvoties no tiem ir vērts citu apsvērumu dēļ, piemēram, lai parādnieku ar saviem zvaniem un vēstulēm vairs netraucētu parādu piedzinēji (sk. Kā parādus piedzen parādu piedzinēji?), vai lai visu atlikušo mūžu tiesu izpildītājs neierobežotu banku kontu lietošanas iespējas un nesūtītu aicinājumus labprātīgi veikt parādu samaksu (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

 

Pagaidām nedarīt neko ir piemērots pagaidu risinājums šādos gadījumos:

 • ja maksātnespējas procesu vai atbrīvošanās no parādsaistībām procesu dažādu iemeslu dēļ nevar uzreiz uzsākt (sk. Kad ir piemērotākais laiks maksātnespējas procesa uzsākšanai?),

 • ja parādu vēl nepiedzen tiesu izpildītājs (nav tiesas lēmums par parādu piedziņu) vai tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem pagaidām naudu nevar ieturēt vai var ieturēt pavisam maz,

 • ja parādniekam nav sakrāta nepieciešamā nauda maksātnespējas procesa uzsākšanai un parādu vēl nepiedzen tiesu izpildītājs vai tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem pagaidām naudu nevar ieturēt vai var ieturēt pavisam maz (sk. Ko darīt, ja nav naudas maksātnespējas procesa uzsākšanai?),

 • ja pastāv iespēja, ka parādniekam nākotnē varētu rasties jauni parādi, kurus ir iespējams dzēst maksātnespējas procesā, piemēram, parādnieks ir galvojis par citas personas saistībām vai norit tiesas process, kura rezultātā var tikt pieņemts lēmums par naudas piedziņu pret parādnieku.

 

Piemēram:

 • Ja parādnieks pēdējo triju gadu laikā ir sniedzis kreditoriem nepatiesu informāciju, un tāpēc maksātnespējas procesu nevar uzreiz uzsākt, parādnieks var nemaksāt parādus un dažādos veidos novilcināt tiesas sprieduma stāšanos spēkā līdz brīdim, kad varēs uzsākt maksātnespējas procesu.

 • Ja parādniekam ir trīs bērni, viņam nepieder vērtīga manta (nekustamais īpašums vai automašīna) un alga ir tikai 900 eiro, parādnieks var pagaidām neuzsākt maksātnespējas procesu, jo no viņa tiesu izpildītājs naudu nevar piedzīt.

Tomēr jāņem vērā, ka minētie noteikumi, kas regulē parādu piedziņu no ienākumiem var drīzumā mainīties, jo Saeimā tiek izskatīti grozījumi Civilprocesa likumā, kas būtiski mainīs piedziņas noteikumus (sk. Tiesu izpildītāji piedzīs parādus arī no maziem ienākumiem, bet atstās vairāk naudu uzturlīdzekļu parādniekiem).

 

Ja parādnieks plāno nākotnē uzsākt maksātnespējas procesu vai atbrīvoties no parādiem, parasti nav nepieciešams veikt maksājumus kreditoriem vai tiesu izpildītājam.

 

Kā izvēlēties pareizāko risinājumu?

Šeit ir īsumā un vispārējos vilcienos aprakstītas tipiskākās situācijas un to risinājumi. Tomēr ne vienmēr situācija var būt tipiska, arī likumu noteikumi, kas attiecas uz parādu piedziņu, maksātnespēju un atbrīvošanu no parādiem, ir komplicēti, tāpēc, ja jūs pats vai pati nevarat izlemt kā rīkoties, jums ir jautājumi, uz kuriem nevarat atrast atbildes, vai jūsu situācija ir sarežģīta, zvaniet vai rakstiet.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page