top of page

Kāda ir tiesu izpildītāja atlīdzība?

tiesu izpildītāju atlīdzība

Tiesu izpildītāji papildus parādam piedzen arī savu atlīdzību, kas ir aptuveni 10 līdz 25 procenti no parāda summas. Tiesu izpildītāja atlīdzības apmērs ir precīzi noteikts likumā, tiesu izpildītājam par to ir jāinformē parādnieku, un parādnieks atlīdzības aprēķinu var pārsūdzēt tiesā.

ĪSUMĀ:

- Tiesu izpildītāja atlīdzība ir stingri noteikta Ministru kabineta noteikumos.

- Tiesu izpildītāja atlīdzība par naudas piedziņu ir aptuveni 10 līdz 25 procenti no parāda summas.

- Parādniekam ir iespējas samazināt tiesu izpildītāja atlīdzības apmēru vai no tās pavisam izvairīties.​   

  

- Tiesu izpildītājam par atlīdzību ir jāsastāda aprēķinu. 

   

- Tiesu izpildītāja aprēķinu 10 dienu laikā var pārsūdzēt tiesā. 

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Jūs uzzināsiet visas iespējas un saņemsiet palīdzību piemērotākā risinājuma realizācijā.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Tiesu izpildītāja atlīdzību nosaka Ministru kabineta noteikumi

Tiesu izpildītāji nevar paši izvēlēties, kādu atlīdzību prasīt no parādnieka, un tiesu izpildītājam nav nekādas iespējas vai tiesības šo atlīdzību ietekmēt. Tiesu izpildītāju atlīdzību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 451 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”.

Tiesu izpildītāju atlīdzība par naudas piedziņu ir aptuveni 10 līdz 25 procenti no parāda summas

Tiesu izpildītāju atlīdzība par naudas piedziņu sastāv no divām daļām – atlīdzības, kas ir jāmaksā neatkarīgi no faktiski piedzītās summas, un atlīdzības, kas ir jāmaksā tikai tad, ja tiesu izpildītājs naudu ir piedzinis.  

 

Neatkarīgi no piedzītās summas tiesu izpildītājs ir tiesīgs saņemt no parādnieka šādu atlīdzību:

 • 18 eiro, ja piedzenamā summa ir līdz 10 eiro,

 • 25 eiro, ja piedzenamā summa ir no 10 līdz 30 eiro,

 • 31 eiro, ja piedzenamā summa ir no 30 līdz 50 eiro,

 • 43 eiro, ja piedzenamā summa ir no 50 līdz 100 eiro,

 • 62 eiro, ja piedzenamā summa ir no 100 līdz 300 eiro,

 • 92 eiro, ja piedzenamā summa ir no 300 līdz 700 eiro,

 • 123 eiro, ja piedzenamā summa ir no 700 līdz 3000 eiro,

 • 185 eiro, ja piedzenamā summa ir no 3000 līdz 1000 eiro,

 • 246 eiro, ja piedzenamā summa ir no 10000 līdz 100 000 eiro,

 • 308 eiro, ja piedzenamā summa ir lielāka par 100 000 eiro.

Ja tiesu izpildītājs parādu nevar piedzīt gada laikā, minētā atlīdzība palielinās par 50 %.

Papildus minētajai summai tiesu izpildītājs ir tiesīgs saņemt no parādnieka atlīdzību, kas ir atkarīga no faktiski piedzītās summas (tiesu izpildītājs to nevar saņemt, ja viņš nav piedzinis naudu). Šī atlīdzība ir šāda:

 • ja piedzītā summa ir līdz 4 269 eiro, atlīdzība ir 15 % no piedzītās summas,

 • ja piedzītā summa ir no 4 270 līdz 14 229 eiro, atlīdzība ir 640,35 eiro plus 10 % no faktiski piedzītās summas, kas pārsniedz 4 269 eiro,

 • ja piedzītā summa ir  14 230 līdz 142 287 eiro, atlīdzība ir 1 636,35 eiro plus 5% no faktiski piedzītās summas, kas pārsniedz 14 229 eiro.

Piemēram, ja saskaita abas atlīdzības kopā, kopējā tiesu izpildītāja atlīdzība, kam vēl ir jāpieskaita PVN, ir:

 • 250 eiro, ja tiesu izpildītājs piedzen 1000 eiro,

 • 550 eiro, ja tiesu izpildītājs iedzen 3000 eiro

 • 1363,45 eiro, ja tiesu izpildītājs piedzen 10 000 eiro.

 

Parādniekam ir iespējas  samazināt tiesu izpildītāja atlīdzības apmēru vai no tās pavisam izvairīties

Ja parādnieks ir izlēmis atbrīvoties no parādiem maksātnespējas procesā vai saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu, parasti nav nozīmes tam, vai parāda summa palielinās tāpēc, ka tai tiek pieskaitīta tiesu izpildītāja atlīdzība vai nē, jo visi parādi tiks dzēsti.

Tomēr gadījumos, kad parādnieks ir nolēmis savus parādus samaksāt vai parādus nav iespējams dzēst, izdevīgāk ir izdarīt visu iespējamo, lai tiesu izpildītāja atlīdzība būtu mazāka, vai to nebūtu jāmaksā vispār. To var izdarīt šādā veidā:

 • uzreiz pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā laikā, kas ir dots parāda labprātīgai izpildei, samaksāt visu parādu (tomēr šim risinājumam ir nepieciešami uzreiz lieli naudas līdzekļi),

 • vienoties ar kreditoru par parāda labprātīgu samaksu bez tiesu izpildītāja starpniecības (tomēr kreditors var atteikties piekrist šādai parāda samaksas kārtībai),

 • lūdzot tiesai pieņemt lēmumu par parāda samaksas sadalīšanu termiņos, un pildīt šo tiesas lēmumu, lai kreditoram nebūtu iemesls lūgt tiesu izpildītāju piedzīt parādu,

 • citai personai nopērkot parādu no kreditora, noslēdzot cesijas līgumu.

No pienākuma maksāt tiesu izpildītāja atlīdzību nevar izvairīties, ja parādu samaksā kreditoram nevis tiesu izpildītājam laikā, kad kreditors ir iesniedzis izpildu rakstu tiesu izpildītājam.

Tiesu izpildītājam par atlīdzību ir jāsastāda aprēķinu

Likums nosaka pienākumu tiesu izpildītājam sastādīt un nosūtīt parādniekam aprēķinu, kurā ir jānorāda arī tiesu izpildītāja atlīdzību un tās aprēķins.

 

Tomēr likumā nav noteikts, kad šis aprēķins ir jāsastāda, tāpēc parasti tiesu izpildītāji piedzen savu atlīdzību pirms tam neinformējot parādnieku par piedzenamās summas apmēru un tās aprēķinu. Tikai tad, kad tiesu izpildītājs ir piedzinis visu summu, kuru viņš uzskata par pamatotu, parādnieks saņem aprēķinu un var pārbaudīt tiesu izpildītāja atlīdzības pamatotību.  Turklāt daudzi tiesu izpildītāji šādu aprēķinu nemaz nesastāda vai nenosūta parādniekam, tādejādi nodrošinoties, ka parādnieki nevar pārbaudīt piedzītās summas pamatotību un nezina par savām tiesībām pārsūdzēt tiesu izpildītāja aprēķinu, iesniedzot par to sūdzību tiesā.

Tiesu izpildītāja aprēķinu 10 dienu laikā var pārsūdzēt tiesā

Ja tiesu izpildītāja sastādītais aprēķins nav pareizs, ir jārīkojas ļoti ātri, jo par tiesu izpildītāja sastādīto aprēķinu var iesniegt sūdzību tiesā tikai 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas

Ja tiesu izpildītājs nav atsūtījis aprēķinu vai atsakās atsūtīt aprēķinu, arī šādu rīcību var pārsūdzēt tiesā 10 dienu laikā no dienas, kad parādnieks ir uzzinājis par to.

Tomēr tiesu izpildītāja aprēķinu ir ieteicams pārsūdzēt tikai tad, ja aprēķins tiešām ir nepareizs, un sūdzību ir jāprasa sagatavot juristam, jo par sūdzību ir jāmaksā drošības naudu 70 eiro, kuru parādniekam atmaksā tikai tad, ja sūdzību tiesa atzīst par pamatotu.

 

Ko darīt?

Parasti parādnieki tad, ja parādu piedzen tiesu izpildītājs, samierinās ar parādu piedziņu, tiesu izpildītāju piedzītās atlīdzības apmēru un visu, ko dara tiesu izpildītājs. Tomēr ne vienmēr tiesu izpildītāju rīcība ir likumīga. Tāpēc, ja jums ir parādi, un nezināt, kā pareizāk rīkoties, šķiet, ka tiesu izpildītājs piedzen par daudz vai rīkojas citādi nelikumīgi, vai vēlaties iesniegt sūdzību par tiesu izpildītāju, rakstiet vai zvaniet.

Tiesu izpildītāju veiktā piedziņa ir arī pēdējais brīdis, kad apsvērt, vai fiziskās personas maksātnespējas process vai atbrīvošanās no parādsaistībām nav piemērotākais parādu risinājums.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Jūs uzzināsiet par jums piemērotākajiem risinājumiem.

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page