top of page
iesniegums tiesu izpilditajam

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs nenāk pretim?

Tiesu izpildītāji reti ir pretimnākoši, neņem vērā parādnieka problēmas un nepiekrīt parādnieka priekšlikumiem un lūgumiem. Ja vēlaties uzzināt, kāpēc tā tas ir, un ko darīt, ja tiesu izpildītājs nenāk pretim, lasiet tālāk.

 

Šeit jūs uzzināsiet:

  

- kāpēc tiesu izpildītāji nav pretimnākoši,

  

- ko darīt, ja tiesu izpildītājs negrib vienoties par parāda samaksas kārtību,

  

- ko darīt, ja tiesu izpildītājs neatbloķē bankas kontu,

  

- ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir uzlicis aizliegumu automašīnai,

   

- ko darīt, ja tiesu izpildītājs grib pārdot parādnieka vai viņa laulātā nekustamo īpašumu vai automašīnu,

   

- ko darīt, ja tiesu izpildītājs neatbild uz parādnieka vēstulēm vai neizpilda parādnieka lūgumus.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Tiesu izpildītājs rīkojas nelikumīgi, neievēro jūsu tiesības vai neņem vērā jūsu lūgumus? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Kāpēc tiesu izpildītāji nav pretimnākoši?

Tiesu izpildītāja pienākums ir izpildīt tiesas lēmumu vai spriedumu – piedzīt naudu. Tomēr tiesu izpildītājs pats nevar izvēlēties kā izpildīt tiesas lēmumu, jo to nosaka likums un tiesu izpildītājam nav tiesības neievērot likuma prasības pēc parādnieka lūguma.

Minētā iemesla dēļ parasti nav vērts runāt ar tiesu izpildītāju, skaidrot viņam iemeslus, kāpēc ir radušies parādi un kāpēc tos nav iespējams samaksāt, un mēģināt vienoties par parāda sadalīšanu ikmēneša maksājumos. Bezjēdzīgi ir arī apelēt pie tiesu izpildītāja sirdsapziņas. Šādas sarunas tiesu izpildītājs neņems vērā. Tikai daži tiesu izpildītāji un tikai retos gadījumos nāk pretim parādniekam un parasti arī tikai tad, ja tam piekrīt kreditors.

Tā vietā daudz lietderīgāk ir iesniegt tiesu izpildītājam dokumentus (jo tiesu izpildītāji ņem vērā tikai dokumentus, bet ne parādnieka teikto) par ienākumiem un citām naudas summām, ko saņem parādnieks, kā arī par apgādībā esošajiem bērniem, lai tiesu izpildītājam nebūtu pamats atvilkt no parādnieka ienākumiem vai bankas konta vairāk naudu nekā atļauj likums (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

 

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs negrib vienoties par parāda samaksas kārtību?

Tiesu izpildītāju darbības stingri reglamentē likumu noteikumi, un likumos nav paredzēts, ka tiesu izpildītājam būtu tiesības vienoties ar parādnieku par parāda samaksu. Par parāda, kurš jau ir piedzīts ar tiesas spriedumu vai lēmumu, samaksas sadalīšanu termiņos vai atlikšanu var lemt tikai tiesa uz parādnieka attiecīga pieteikuma pamata. Parādnieks var vienoties arī ar kreditoru par parāda samaksas kārtību (sk. Maksātnespējas alternatīva - vienošanās (izlīgums) ar kreditoru).

Tiesu izpildītāji parasti uzspiež parādniekam vienošanos vai piekrīt parādnieka priekšlikumam par parāda samaksu ar ikmēneša maksājumiem tikai tajos gadījumos, kad parādnieka ienākumi ir tik mazi (mazāki par 700 vai 350 eiro), ka saskaņā ar likumu noteikumiem tiesu izpildītājs no parādnieka tāpat neko nevarētu piedzīt.

Parādniekam parasti ir vērts vienoties ar tiesu izpildītāju vai kreditoru par parāda samaksu tikai tajos gadījumos, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta, lai tiesu izpildītājs nevērstu piedziņu uz šo mantu. 

Tomēr pat tad, ja parādnieks panāk vienošanos ar tiesu izpildītāju vai kreditoru par parāda samaksas kārtību, jāatceras, ka šāda vienošanās nav juridiski saistoša, tāpēc tiesu izpildītājs vai kreditors jebkurā brīdī var no tās atkāpties.

 

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs neatbloķē bankas kontu?

Tiesu izpildītājs parādnieku nedrīkst atstāt pavisam bez iztikas līdzekļiem. Viņam ir pienākums atstāt parādniekam katru mēnesi 700 vai 350 eiro un vēl citu naudu, uz kuru nevar vērst piedziņu. Šī iemesla dēļ gadījumos, kad parādnieka ienākumi nav lieli, tiesu izpildītājam nav tiesības no parādnieka piedzīt neko.

Lai apietu šos likumu noteikumus un lai tiesu izpildītājs vismaz varētu nopelnīt savu atlīdzību (jo tiesu izpildītājs no iegūtās naudas vispirms sedz savus izdevumus un atlīdzību), tiesu izpildītāji ņem palīgā nelikumīgu parādnieku šantāžu, proti, lai piespiestu parādnieku tomēr kaut ko samaksāt, tiesu izpildītāji uzliek aizliegumus lietot bankas kontus (bloķē kontus) vai draud ar kontu bloķēšanu, un tiešā vai netiešā veidā dara zināmu parādniekam, ka kontu atbloķēs un visu kontā ienākošo naudu neatvilks tikai tādā gadījumā, ja parādnieks labprātīgi katru mēnesi tiesu izpildītājam maksās noteiktu naudas summu (sk. Kāda ir tiesu izpildītāju atlīdzība?)

Šādai tiesu izpildītāja šantāžai nav jēgas pakļauties, tā vietā ir jāuzraksta tiesu izpildītājam vēstuli ar lūgumu atbloķēt kontu vai noteikt tādu aizliegumu (palielināt konta limitu), lai parādnieks varētu lietot visu naudu, uz kuru tiesu izpildītājam nav tiesības vērst piedziņu.

 

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir uzlicis aizliegumu automašīnai?

Bieži tiesu izpildītāji parādnieka šantažēšanai izmanto arī aizliegumu ierakstīšanu CSDD reģistrā attiecībā uz parādnieka vai parādnieka laulātā automašīnām, proti, tiesu izpildītāji aizliedz vai nu tikai pārdot automašīnu, vai nu aizliedz veikt jebkādas darbības ar automašīnu, tai skaitā aizliedz iziet automašīnas tehnisko apskati, kā rezultātā automašīnu vairs vispār nevar lietot. Reizēm tiesu izpildītāji apmaiņā pret atļauju iziet tehnisko apskati pieprasa noteiktas naudas summas samaksu.

Šāda tiesu izpildītāju rīcība ir nelikumīga. Tiesu izpildītājam vai nu ir jāpārdod automašīna, vai jānoņem aizliegumi, jo aizliegumi ir paredzēti tikai tam, lai neļautu parādniekam pašam pārdot automašīnu, bet nevis lai ar to palīdzību piespiestu parādnieku maksāt parādu.

Lai izbeigto šādu absurdu situāciju, parādnieks var rakstīt tiesu izpildītājam iesniegumu ar lūgumu pārdot automašīnu vai noņemt vismaz liegumu iziet tehnisko apskati.

 

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs grib pārdot parādnieka vai viņa laulātā nekustamo īpašumu vai automašīnu?

Tiesu izpildītājam ir pienākums pārdot parādnieka māju vai dzīvokli, neskatoties uz to, ka tas ir parādnieka vienīgais mājoklis, ar parādnieku kopā dzīvo nepilngadīgi bērni, parādnieks ir maznodrošināta persona u.tml.

Tiesu izpildītājs nekustamo īpašumu nepārdod uzreiz pēc piedziņas uzsākšanas izņemot, ja tas tiek pārdots kā ķīla. Tomēr, ja parādnieks saprātīgā laikā nevar samaksāt parādu vai nemaksā parādu, tiesu izpildītājam nekustamais īpašums ir jāpārdod neskatoties ne uz kādiem citiem apstākļiem.

Ja parādniekam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta, ko parādnieks nevēlas pazaudēt, ir jāizdara viss iespējamais, lai tiesu izpildītājs šo mantu nepārdotu, piemēram, jāvienojas ar tiesu izpildītāju vai kreditoru par katru mēnesi maksājamo summu (un šo vienošanos arī jāpilda), jāpārkreditējas (jāpaņem aizņēmumu, lai segtu parādu), jālūdz tiesai ar lēmumu sadalīt parāda samaksu termiņos.

Ja tiesu izpildītājs gatavojas pārdot laulātā mantu, kuru viņš nedrīkst pārdot (laulātā atsevišķo mantu), parādnieka laulātajam ir jāsniedz prasību tiesā (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas? un Kam un kā iesniegt sūdzību par tiesu izpildītāju?).

 

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs neatbild uz parādnieka vēstulēm vai neizpilda parādnieka lūgumus?

 

Daudzi tiesu izpildītāji (bet ne visi), neizpilda parādnieka lūgumus arī tad, ja parādnieka lūgumi ir pamatoti un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, reizēm pat vispār neatbild uz iesniegumiem vai neatbild pēc būtības. Tādā gadījumā vienīgā iespēja ir iesniegt sūdzību vai prasību tiesā, bet reizēm var iesniegt sūdzību arī Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei un Tieslietu ministrijai ar lūgumu ierosināt disciplinārlietu (sk. Kam un kā iesniegt sūdzību par tiesu izpildītāju?).

 

 

Noteikumi, kas regulē tiesu izpildītāju veikto piedziņu ir sarežģīti, turklāt katra situācija ir atšķirīga un arī katrs tiesu izpildītājs var rīkoties savādāk, tāpēc, ja vēlaties noskaidrot, ko darīt, ja tiesu izpildītājs neatbild uz priekšlikumiem, neņem vērā jūsu iesniegumus vai ar tiesu izpildītāju par kaut ko nevar vienoties, zvaniet vai rakstiet.

Anchor 1
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 2

Palīdzība ir viena zvana attālumā

No jums parādu piedzen tiesu izpildītājs un jūs un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page