top of page
parāda piedziņas izdevumi.jpg

Cik kredīta ņēmējam izmaksā parāda piedziņa?

Kredīta devēji bieži baida parādniekus, ka parādu nemaksāšana vai savlaicīga nemaksāšana viņiem dārgi izmaksās, jo parādniekam būs jāmaksā līgumsodi, kavējuma procenti, parāda piedziņas izdevumi un tiesu izpildītāja atlīdzība.

Kredīta nemaksāšana palielina parādnieka izmaksas, tomēr ne vienmēr. Un šīs izmaksas ir iepriekš paredzamas, tās nav nemaz nav tik nesamērīgi lielas, un pastāv arī vairākas iespējas kā tās samazināt.

Šeit jūs uzzināsiet:

  

- cik daudz kredīta devējs ir tiesīgs prasīt papildus, ja kredīta ņēmējs nepilda kredīta līgumu,

  

- cik daudz kredīta ņēmējam ir jāmaksā par parādu piedzinēju veikto piedziņu,

- cik daudz parādniekam ir jāmaksā par parāda piedziņu tiesā,

  

- cik parādniekam izmaksā tiesu izpildītāja veiktā piedziņa.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Cik daudz kredīta devējs ir tiesīgs prasīt papildus, ja kredīta ņēmējs nepilda kredīta līgumu?

Līdz brīdim, kamēr kredīta devējs vienpusēji neizbeidz kredīta līgumu (neatkāpjas no līguma) kredīta līguma nepildīšanas dēļ, kreditors ir tiesīgs papildus procentiem aprēķināt un pieprasīt parādniekam maksāt arī nokavējuma procentus un līgumsodu

No brīža, kad kreditors ir vienpusēji izbeidzis kredīta līgumu, kreditors vairs nedrīkst aprēķināt un prasīt parādniekam maksāt līgumā paredzētos procentus, bet tikai likumā paredzētos 6 procentus

"Līgumiskie procenti un līgumsods gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma, ir atlīdzināmi līdz brīdim, kad līgums beidz pastāvēt" (30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-644/2013).

Likumā ir noteikts, ka procentu pieaugums apstājas, kad tas ir sasniedzis pamatparāda apmēru, kas nozīmē, ka gadījumos, kad kredīta ņēmējs neveic maksājumus saskaņā ar līguma noteikumiem, kredīta devējs var prasīt procentos tikai tādu summu, kas nav lielāka par pamatparādu.  

 

Piemēram, ja kredīta ņēmēja pamatparāda apmērs ir 500 eiro, parādniekam nav jāmaksā vairāk kā 1000 eiro un arī tiesa nepiedzīs vairāk kā 1000 eiro. 

Tomēr jāņem vērā, ka jau samaksātie procenti netiek ieskaitīti šajā limitā, tāpēc bieži gadījumos, kad kredīta devējs vēl nav vienpusēji atkāpies no līguma, maksāt "cik iespējams", t.i., maksāt mazākas naudas summas nekā ir paredzēts līgumā, nav izdevīgi, jo tādejādi parādnieks tikai samaksā nokavējuma procentus, kas pēc tam pieaug no jauna.  

Cik daudz parādniekam ir jāmaksā par parādu piedzinēju veikto piedziņu?

Parāda nodošana piedziņai parāda piedzinējam izmaksā pavisam maz – 17 eiroNeskatoties uz to, cik daudz rakstiskus brīdinājumus un telefona zvanus parādnieks saņem, parādu piedzinēji nevar prasīt vairāk.

Par laiku, kamēr parādu piedzen parādu piedzinēji, drīkst aprēķināt un prasīt tikai likumiskos 6 procentus gadā, turklāt nepārsniedzot likumā noteikto procentu limitu, t.i., ne vairāk kā 100 procentu apmērā no pamatparāda.

 

Cik daudz parādniekam ir jāmaksā par parāda piedziņu tiesā?

Izdevumi, kas parādniekam ir papildus jāmaksā par parādu piedziņu tiesā, ir valsts nodeva, kas ir noteikta Civilprocesa likuma 34.pantā. Ja kreditoru tiesā pārstāv advokāts, parādniekam ir jāapmaksā arī advokāta izdevumi, taču bankas un citi kredītu devēji ļoti reti prasa advokātu palīdzību.

Valsts nodeva par parāda piedziņu īpašajā kārtībā, ko sauc par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtību (sk. Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā), un ko kreditori vienmēr izmanto kā pirmo piedziņas veidu, ir maza – tikai 2 % no prasības summas. Piemēram, par parāda 1000 eiro piedziņu tiesā valsts nodeva ir tikai 20 eiro.

Ja parādu piedziņa notiek parastajā kārtībā vai vienkāršotajā procedūrā, valsts nodevas ir lielākas un ir atkarīgas no parāda summas. Piemēram, par parādu 1000 eiro valsts nodeva ir 150 eiro, bet par parādu 3000 eiro apmērā valsts nodeva ir 354,64 eiro.

Tiesas lēmumā vai spriedumā parasti ir arī paredzēts, ka parādniekam papildus parāda summai turpmāk būs jāmaksā arī procenti – 6% gadā no parāda summas, bet nepārsniedzot kopējo procentu limitu (100 % apmērā no parāda pamatsummas).

 

Cik parādniekam izmaksā tiesu izpildītāja veiktā piedziņa?

Tiesu izpildītājs par savu darbu saņem atlīdzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 451 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”. Šo atlīdzību tiesu izpildītājs piedzen no parādnieka (sk. Kāda ir tiesu izpildītāju atlīdzība?).

Tiesu izpildītāju atlīdzība ir:

- fiksētā atlīdzība no 18 līdz 308 eiro atkarībā no piedzenamās summas,

- atlīdzība, kas ir atkarīga no piedzītās summas, piemēram, par parādu līdz 4269 eiro piedziņu tiesu izpildītāja atlīdzība ir 15 % no summas, ko tiesu izpildītājs ir piedzinis (nevis no piedzenamās summas).

 

Ko darīt?

Kredītu un citu parādu nemaksāšana parasti palielina parāda apmēru un parādniekam ir finansiāli neizdevīga, tāpēc labāk ir parādus maksāt labprātīgi, savlaicīgi un līgumā noteiktajā termiņā. Tomēr ne vienmēr ir izdevīgi kredītu maksāt saskaņā ar līguma noteikumiem un ne vienmēr kredītus ir iespējams samaksāt, tāpēc vispareizākā rīcība tad, kad rodas pirmās grūtības samaksāt parādus, ir noskaidrot, kā rīkoties, lai nevajadzīgi nepalielinātu savas izmaksas. Ja gribat to uzzināt, zvaniet vai rakstiet.

Ja ir radušās grūtības veikt kredīta maksājumus, vai parādu jau piedzen parādu piedzinēji vai tiesu izpildītāji, vienmēr ir vērts apsvērt, vai fiziskās personas maksātnespējas process vai atbrīvošanās no parādsaistībām nav piemērotākais parādu risinājums.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page