top of page
parādu piedziņa

Kā parādu piedzinēji piedzen parādus?

Parādu piedzinēju darbība ir apvīta ar visdažādākajiem mītiem - un parādu piedzinēju interesēs ir, lai parādnieks šiem mītiem turpina ticēt. Tas atļauj piedzinējiem psiholoģiski terorizēt parādniekus un sagādāt viņiem ļoti nepatīkamus brīžus. Parādu piedzinēji kļūst bezspēcīgi, ja esat bruņojies ar pilnīgu informāciju par parādu piedziņas procesu, metodēm, un pieļaujamajām darbībām.

 

Šeit izskaidrošu, kādēļ parādu piedzinēju rīcība ir tik nepatīkama, kādas metodes tie visbiežāk pret jums izmantos, kāpēc nav vērts baidīties, un ko darīt, lai šo darboņu rīcība sagādātu pēc iespējas mazāk raižu.

 

ĪSUMĀ:

   

- Parādu piedzinēji nevar izdarīt neko vairāk kā tikai atgādināt par parādu un ielikt parādnieku parādnieku reģistrā.

    ​

- Parādu piedzinēji kā piedziņas līdzekļus izmanto vainošanu, kaunināšanu, draudus un bezjēdzīgas, neloģiskas un pazemojošas sarunas.

  

- Parādu piedzinēji melo un nesniedz pilnīgu informāciju, kas parādniekam rada nepareizu priekšstatu par parāda nemaksāšanas sekām.

   

- Parādu piedzinēji grauj parādnieka reputāciju.

   

- Parādu piedzinēji kā piedziņas līdzekli izmanto vajāšanu.

   

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu piedzinēji nevar izdarīt neko vairāk kā tikai atgādināt par parādu un ielikt parādnieku parādnieku reģistrā

 

Parādu piedzinējus (jeb parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējus) nereti mēdz jaukt ar tiesu izpildītājiem, taču jāatceras, ka parādu piedzinēju un tiesu izpildītāju tiesības un iespējas būtiski atšķiras (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

Saskaņā ar likumu parādu piedzinēji nedrīkst darīt neko citu kā tikai aicināt parādnieku labprātīgi izpildīt saistības un iekļaut informāciju par parādnieku parādnieku reģistrā. Parādu piedzinēji atgadināt par parādu var mutiski (zvanot pa telefonu) vai rakstiski (sūtot vēstules pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi). Pie parādnieka ierasties personīgi drīkst tikai tad, ja parādnieks tam piekrīt.

 

Ja parādnieks labprātīgi nepilda savas saistības, parādu piedzinējs neko citu darīt nedrīkst, tai skaitā nedrīkst ienākt parādnieka mājvietā, atņemt mantu, pieprasīt parādniekam sniegt atbildi vai veikt kādas citas darbības (sk. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt parādu piedzinēji?).

 

Patiesībā parādu piedzinēju darbības ir nepatīkamas un tām ir rezultāti ne jau tāpēc, ka viņi aicina parādniekus samaksāt parādus. Parādu piedzinēju darbības ir sekmīgas tikai tāpēc, ka viņi izmanto sen pārbaudītas, efektīvas un nepatīkamas psiholoģiskās ietekmēšanas metodes, ko pielieto vardarbīgi cilvēki, manipulatori, kulti, reizēm arī politiķi.

 

 

Parādu piedzinēji kā piedziņas līdzekli izmanto vainošanu

 

Vainošana ir parādnieka rīcības nosodīšana un negatīva novērtēšana. Tā parasti ir pirmā, visbiežāk izmantotā un ļoti efektīva parādu piedziņas metode, jo nevienam nepatīk justies vainīgam.

 

Parādu piedzinēji dažādos veidos parādniekam dara zināmu, ka viņa rīcība ir ar likumu aizliegta, ir likuma pārkāpums, ir neētiska, negodprātīga utml. Parādu piedzinēji vaino parādnieku par darbībām, par kurām tiešām parādnieku var vainot, piemēram, par saistību nepildīšanu, bet bieži vaino arī par to, par ko parādnieku nemaz nevar vainot, piemēram, ka parādnieks nesadarbojas ar parādu piedzinēju, lai gan parādnieks atbild uz tālruņa zvaniem un vēstulēm, vai ka parādu piedzinējiem nav zināms parādnieka ienākumu apmērs, lai gan neviens likums nenosaka, ka parādniekam būtu jāinformē parādu piedzinēji par savu ienākumu apmēru, vai ka parādnieks telefona sarunā ir nepieklājīgs, paceļ balsi vai pārtrauc parādu piedzinēju, pat ja tā ir tikai reakcija uz parādu piedzinēju pazemojošo un aizvainojošo izturēšanos. 

 

 

Parādu piedzinēji kā piedziņas līdzekli izmanto kaunināšanu

 

Kaunināšana ir cilvēka personīgo īpašību, rakstura vai spēju negatīvs vērtējums. Un, lai arī šķiet, ka tas, ko par tevi domā un saka citi, it īpaši sveši cilvēki, nevajadzētu nevienu pārāk uztraukt, tomēr tā tās nav. Jebkuram cilvēkam ir ļoti nepatīkami dzirdēt, ka viņu zemu un negatīvi novērtē, arī tad, ja ir skaidrs, ka šāds vērtējums nav pamatots.

 

Parādu piedzinēji reizēm izmanto atklātu kaunināšanu, piemēram, raksta, ka ikviens saprātīgs cilvēks maksā savus parādus, taču biežāk kaunināšana ir slēpta un netieša, taču ne mazāk sāpīga, piemēram, parādu piedzinējs var uzdot jautājumu, vai parādnieks nezina, ka parādi ir jāmaksā, tādejādi netieši norādot, ka parādnieks nezina pašsaprotamas un vienkāršas lietas.

 

 

Parādu piedzinēji kā piedziņas līdzekli izmanto draudus

 

Parādu piedzinēji bieži parādniekiem draud, gan tieši, gan netiešā veidā, gan ar izpildāmiem draudiem, gan ar darbībām, kas nemaz nav iespējamas, ir aizliegtas vai ko parādu piedzinēji nemaz negrasās veikt.

 

Piemēram, parādu piedzinēji draud ar parāda piedziņu tiesā, kas ir izpildāms drauds un ko parādu piedzinēji pēc kāda laika parasti arī izpilda. Taču, piemēram, drauds uzsākt kriminālprocesu pret parādnieku ir izpildāms tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos (sk. Kriminālatbildība par parādu nemaksāšanu), bet tādas parādu piedziņas darbības kā ierašanās pie parādnieka uz mājām vai uz darba vietu, ar ko draud parādu piedzinēji, ir pat aizliegtas, un tās, piedzenot parādus no fiziskajām personām, nekad netiek veiktas.  

 

Taču bieži draudi tiek izteikti ar dažādi saprotamām frāzēm un mājieniem, kas rada ne mazākas bailes, piemēram, parādu piedzinēji var rakstīt, ka parādu nemaksāšana ir ceļš uz nekurieni, vai ieteikt parādniekam, lai padomā, ar ko var beigties parādu nemaksāšana, neko tuvāk nepaskaidrojot, kas ar to ir domāts.

Parādu piedzinēji kā piedziņas līdzekli izmanto bezjēdzīgas, neloģiskas un pazemojošas sarunas

Sarunas pa telefonu ar parādu piedzinēju darbiniekiem parādniekam ir ļoti nepatīkamas, bet ne tikai tāpēc, ka parādniekam prasa samaksāt parādu, bet arī citu iemeslu dēļ - tādēļ, ka šīs sarunas ir bezjēdzīgas, neloģiskas, aizvainojošas un bezmērķīgas. Parādu piedzinēji neskaitāmas reizes uzdod vienu un to pašu jautājumu, neņem vērā parādnieka teikto, pagriež parādnieka teikto pavisam savādāk nekā parādnieks to ir domājis, izrauj parādnieka teikto no konteksta, apgalvo, ka parādnieks ir teicis to, ko viņš nemaz nav teicis, piedēvē parādniekam tādus nodomus, kas parādniekam nemaz nav, pazemo un provocē parādnieku utml. Piemēram, ļoti tipiski parādu piedzinējiem ir sarunā apgalvot, ka parādnieks ļaunprātīgi negrib parādu samaksāt, lai gan parādnieks jau neskaitāmas reizes ir izstāstījis, ka viņš nevar parādu samaksāt, un ir pateicis arī iemeslus, kāpēc viņš to nevar izdarīt. 

Ar parādu piedzinējiem runāt pa telefonu ir bezjēdzīgi. Tā vietā labāk sarunas ir risināt rakstiski, jo rakstiskas sarunas ir mazāk emocionālas, loģiskākas un drīzāk var novest pie risinājuma.

 

 

Parādu piedzinēji melo un nesniedz pilnīgu informāciju, kas parādniekam rada nepareizu priekšstatu par parāda nemaksāšanas sekām

 

Lai gan parādu piedzinējiem ar likumu ir aizliegts sniegt nepatiesu informāciju par parāda nemaksāšanas sekām, tomēr parādu piedzinēji bieži melo, nepastāsta būtiskus faktus un sniedz nepilnīgu un sagrozītu informāciju.

 

Piemēram, parādu piedzinēji parasti parādniekam draud ar to, ka no parādnieka konta tiks noskaitīta nauda parāda segšanai, neizstāstot visu, t.i., ka to varēs izdarīt tikai tiesu izpildītājs un tikai pēc tam, kad par parāda piedziņu būs tiesas lēmums, un arī tad visus parādnieka ienākumus tiesu izpildītājs nedrīkstēs paņemt (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?). Parādu piedzinēji arī mēdz melot, maz iespējamus notikumus vai retus izņēmumus pasniedzot kā neizbēgamas parādu nemaksāšanas sekas, piemēram, stāsta parādniekam, ka viņš nevarēs uzsākt maksātnespējas procesu, ka konkrēto parādu maksātnespējas procesā nedzēsīs (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?), vai ka parāda dzēšanai tiks pārdota parādnieka laulātā manta (Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?).

 

 

Parādu piedzinēji grauj parādnieka reputāciju

 

Parādu nemaksāšana nav nekas ārkārtējs vai pārāk nosodāms, un no nesamaksājamiem parādiem ir pat iespējams likumīgā veidā atbrīvoties maksātnespējas procesā. Tomēr parādu nemaksāšanu vairāk vai mazāk negatīvi vērtē lielākā daļa sabiedrības. Šī iemesla dēļ parādniekam nav patīkami, ja par parādiem uzzina citi.

 

Parādu piedzinēji to izmanto, lai piespiestu parādnieku maksāt parādu. Un lai gan parādu piedzinējiem likums aizliedz citām personām atklāt informāciju par parādnieku un parādu, tomēr parādu piedzinēji mēdz šo noteikumu pārkāpt un par parādiem informēt parādnieka tuviniekus un darba kolēģus, it īpaši gadījumos, kad parādnieks neatbild uz telefona zvaniet vai elektroniskā pasta vēstulēm.

 

 

Parādu piedzinēji kā piedziņas līdzekli izmanto vajāšanu

 

Parādu piedzinējiem likums atļauj zvanīt un rakstīt parādniekam cik bieži tie vēlas un arī tad, ja parādnieks lūdz to nedarīt. Likums vienīgi aizliedz to darīt tā, ka parādniekam tiek apgrūtināta iespēja izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus.

 

Parādu piedzinēji izmanto šīs tiesības zvanīt un rakstīt.  Parādnieki pilnībā no zvaniem un vēstulēm nevar izvairīties, vienīgi var neatbildēt vai izbeigt telefona sarunu.  

 

 

Ko darīt?

 

Parādi nekur nepazudīs un ātrāk vai vēlāk nāksies meklēt risinājumu vai samierināties ar tiesu izpildītāju veikto piedziņu. Tāpēc vienmēr labāk ir pēc iespējas ātrāk meklēt jums piemērotāko risinājumu vai iespējamo risinājumu nākotnē, lai parādu piedzinēji neradītu liekus pārdzīvojumus un nepiespiestu veikt kādu finansiāli neizdevīgu soli. Ja vēlaties to izdarīt, zvaniet vai rakstiet man.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page