top of page
tiesas_zāle.jpg

Kā notiek parādu līdz 2500 eiro piedziņa tiesā?

Parādu piedziņai piespiedu kārtā (ar tiesu izpildītāja palīdzību) ir nepieciešams tiesas spriedums vai lēmums. Viens no veidiem, kā iegūt spriedumu, ir vienkāršotā procedūra, kuru kreditors var izmantot, ja galvenā parāda summa ir nav lielāka par 2500 eiro.

ĪSUMĀ: 

   

- Vienkāršotās procedūras lietās ir jāizmanto prasības pieteikumu un paskaidrojumu paraugi.

   

- Vienkāršotās procedūras lietās parasti nenotiek tiesas sēdes.

   

- Vienkāršotās procedūras lietās pieņemto spriedumu ir grūtāk pārsūdzēt.

   

- Tiesa var atteikties pieņemt apelācijas sūdzību.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un neziniet kā rīkoties?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Vienkāršotās procedūrās lietā ir jāizmanto prasības pieteikuma un paskaidrojumu paraugi

Vienkāršotās procedūras lietās galvenos dokumentus – kreditora prasības pieteikumu un atbildētāja paskaidrojumus -  nedrīkst gatavot brīvā formā, bet gan tikai stingi pieturoties pie Ministru kabineta apstiprinātajiem paraugiem.

Vienkāršotās procedūras dokumentu veidlapas ir noteiktas Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumos Nr. 305 “Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantotajām veidlapām”.

 

Vienkāršotās procedūras lietās parasti nenotiek tiesas sēdes

Vienkāršotās procedūras lietās tiesas sēdes netiek rīkotas, bet lietas tiek izskatītas rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata, un tiesa tikai paziņo pusēm datumu, kad tiesas kancelejā būs iespējams saņemt spriedumu.

Gan kreditors, gan parādnieks var lūgt tiesu iztiesāt lietu tiesas sēdē, bet šādam lūgumam jābūt pamatotam.

 

Vienkāršotās procedūras lietās pieņemto spriedumu ir grūtāk pārsūdzēt

Vienkāršotās procedūras lietās tiesas spriedumu var pārsūdzēt tikai vienu reizi (apelācijas kārtībā) un pārsūdzēšana ir sarežģītāka nekā parastajā kārtībā.

Pārsūdzēšana notiek divos posmos:

  • Vispirms 10 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas ir jāiesniedz tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu (vienkāršotās procedūras lietās tiesas sastāda saīsinātu spriedumu),

  • 20 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas ir jāiesniedz apelācijas sūdzība.

Parādniekam par apelācijas sūdzības iesniegšanu ir jāmaksā valsts nodeva.

 

Tiesa var atteikties pieņemt apelācijas sūdzību

Apelācijas instances tiesa (apgabaltiesa) var arī nepieņemt apelācijas sūdzību.

Ja tiesnesis, kuram apelācijas sūdzība nodota izlemšanai, uzskata, ka apelācijas tiesvedības ierosināšana nav pamatota, par atteikumu pieņemt apelācijas sūdzību lemj trīs tiesneši. Apelācijas sūdzību pieņem un apelācijas tiesvedību ierosina tikai tad, ja kāds no šiem trim tiesnešiem uzskata, ka apelācijas sūdzība ir pamatota.

Ja tiesa nepieņem apelācijas sūdzību, apelācijas sūdzības iesniedzējam pusi no viņa samaksātās valsts nodevas atmaksā atpakaļ.

 

Ko darīt?

 

Par nelieliem parādiem kreditors var salīdzinoši ātri (parasti aptuveni pusgada līdz gada laikā) dabūt spriedumu un nodot to piespiedu izpildei tiesu izpildītājam, tāpēc parādniekam pēc iespējas ātrāk, vislabāk jau pirms kreditors ir griezies tiesā, ir jānoskaidro un jāizvērtē visi iespējamie parādu risinājumi un jāatrod sev finansiāli un juridiski izdevīgākais rīcības variants. Ja vēlaties to izdarīt, rakstiet vai zvaniet.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page