top of page
uzturlīdzekļu maksāšana liedz piedzīt citus parādus

Uzturlīdzekļu piedziņa liedz tiesu izpildītājam piedzīt citus parādus

Klients bija paņēmis daudzus patēriņa kredītus, kurus nevarēja samaksāt, un daļu no tiem jau piedzina tiesu izpildītājs. Viņam bija izveidojies arī neliels uzturlīdzekļu parāds un katru mēnesi bija jāmaksā uzturlīdzekļi, jo tiesu izpildītāju piedziņas dēļ viņam nepietika naudas uzturlīdzekļu samaksai.

Klients interesējās par maksātnespējas procesa uzsākšanu, bet konsultācijā noskaidroja, ka uzturlīdzekļu maksājumu parādu maksātnespējas procesā nevarēs dzēst, uzturlīdzekļus viņam būs jāmaksā arī maksātnespējas procesa laikā papildus maksājumiem kreditoriem, kā arī noskaidroja, ka tiesu izpildītājam ir pienākums no piedzītās summas kā pirmos maksāt uzturlīdzekļus.

Viņš vienojās ar bijušo sievu, ka uzturlīdzekļu piedziņai viņa iesniegs izpildu rakstu tiesu izpildītājam. Turpmāk visa tiesu izpildītāja piedzītā nauda tika pārskaitīta uzturlīdzekļu samaksai bijušajai sievai, bet pārējo kreditoru parādu segšanai nauda netika maksāta, tāpēc klientam pēc tam, kad tiesu izpildītājs bija piedzinis uzturlīdzekļu parādu, palika vairāk naudas no ienākumiem viņa paša rīcībā, neskatoties uz to, ka tiesu izpildītāji veica piedziņu.

Maksātnespējas procesa uzsākšanu viņš atlika gan tādēļ, ka viņam nebija nepieciešamie līdzekļi maksātnespējas procesa uzsākšanai, gan arī tādēļ, ka neviens cits kreditors pagaidām (kamēr viņam bija jāmaksā uzturlīdzekļi) parādu samaksai naudu no viņa  nevarēja piedzīt, tāpēc maksātnespējas procesa uzsākšana viņam nekādu tūlītēju finansiālu ieguvumu nedotu.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page