top of page
maksātnespēja vai atbrīvošana no saistīb
atbrīvošana no parādiem
atbrīvošana no parādiem

Kā atbrīvošana no parādsaistībām atšķirsies no maksātnespējas?

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā paredzētā atbrīvošana no parādiem būs līdzīga maksātnespējas procesam, kas notiek saskaņā ar Maksātnespējas likumu, tomēr tai būs arī būtiskas atšķirības  no maksātnespējas procesa.

Šeit jūs varat izlasīt par būtiskākajām atšķirībām starp maksātnespējas procesu un atbrīvošanu no parādsaistībām.

ĪSUMĀ:

- Maksātnespējas procesā var dzēst parādus, ja kopējā parādu summa ir lielāka par 5000 eiro, bet atbrīvoties no parādiem varēs, ja parādu summa ir mazāka par 5000 eiro.

- Maksātnespējas procesā dzēš visus parādus (ar dažiem izņēmumiem), bet saskaņā ar jauno likumu varēs atbrīvoties tikai no patērētāju kreditēšanas līgumu parādiem.

- Dzēst parādus maksātnespējas procesā var jebkura persona, bet atbrīvoties no parādiem varēs tikai ļoti ierobežots personu loks ar nelieliem ienākumiem.

- Maksātnespējas procesā visas darbības veic administrators un galvenos lēmumus pieņem tiesa, bet saskaņā ar jauno likumu visu darīs un lēmumus pieņems notārs.

- Maksātnespējas procesā tiek pārdota vērtīgā parādnieka manta, bet atbrīvošanā no parādsaistībām nav paredzēta mantas pārdošana.

- Maksātnespējas procesā kreditorus neviens neinformē par maksātnespējas procesa uzsākšanu, bet saskaņā ar jauno likumu notāram būs jāinformē kreditori.

- Maksātnespējas procesā kreditori saņem naudu no parādnieka, bet jaunais Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums neparedz maksājumu veikšanu kreditoriem.

   

- Par nepatiesas informācijas sniegšanu notāram atbrīvošanā no parādsaistībām draud kriminālatbildība, maksātnespējas procesā šāda kriminālatbildība nedraud. 

Ja vēlaties par to uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, kā rīkoties? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Izstāstīšu visas iespējas un palīdzēšu realizēt labāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar šeit

Maksātnespējas procesā var dzēst parādus, ja parādu summa ir lielāka par 5000 eiro, bet atbrīvoties no parādiem varēs, ja parādu summa būs mazāka par 5000 eiro

Maksātnespējas procesu var uzsākt tikai tad, ja parādniekam ir parādi vairāk kā 5000 eiro apmērā, kuriem ir iestājies samaksas termiņš.

Saskaņā ar jauno likumu atbrīvoties no parādiem varēs tikai tad, ja kopējā parādu summa (arī tā, kurai vēl nav iestājies samaksas termiņš) būs no 500 eiro līdz 5000 eiro.

 

Maksātnespējas procesā dzēš visus parādus (ar dažiem izņēmumiem), bet saskaņā ar jauno likumu varēs atbrīvoties tikai no patērētāju kreditēšanas līgumu parādiem

Maksātnespējas procesā var dzēst visa veida naudas parādus ar dažiem izņēmumiem (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?)

Saskaņā ar jauno likumu varēs atbrīvoties tikai no parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līgumiem (sk. No kādiem parādiem varēs atbrīvoties saskaņā ar Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likumu?)

 

Dzēst parādus maksātnespējas procesā var jebkura persona, bet atbrīvoties no parādiem varēs tikai ļoti ierobežots personu loks ar nelieliem ienākumiem

Maksātnespējas procesā parādus var dzēst jebkura persona, kura nevar samaksāt parādus, un kuras kopējais parādu apmērs ir lielāks par 5000 eiro (sk. Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?).

Saskaņā ar jauno likumu no parādiem varēs atbrīvoties tikai trūcīgās vai mazturīgās personas vai viņu ģimenes locekļi (vienā mājsaimniecībā esošās personas), kurām ir nelieli ienākumi un kuras saņem sociālos maksājumus no valsts vai pašvaldības (sk. Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?)

 

Maksātnespējas procesā visas darbības veic administrators, un galvenos lēmumus pieņem tiesa, bet saskaņā ar jauno likumu visu darīs un lēmumus pieņems notārs

Maksātnespējas process tiek uzsākts, pabeigts un saistības tiek dzēstas ar tiesas nolēmumu (spriedumu vai lēmumu), bet pārējās darbības dara administrators  - veic mantas pārdošanu, kreditoru prasījumu pārbaudi, naudas sadali kreditoriem utml. (sk. Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?).

Saskaņā ar jauno likumu visas darbības veiks un lēmumus pieņems notārs, bet tiesa šajā procesā lēmumus pieņems tikai retos gadījumos, kad starp parādnieku un kreditoru būs strīds par parādu, kad kreditors lūgs atcelt atbrīvošanu no parādsaistībām, vai kad notārs atteiksies pieņemt pieteikumu vai atbrīvot parādnieku no parādsaistībām.

 

Maksātnespējas procesā tiek pārdota parādnieka manta, bet atbrīvošanā no parādsaistībām nav paredzēta mantas pārdošana

Maksātnespējas procesā administrators pārdod parādnieka vērtīgo mantu - nekustamo īpašumu un automašīnas (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?).

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā nav paredzēta parādnieka mantas pārdošana.

 

Tomēr saskaņā ar jauno likumu parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādiem, saglabājot savā īpašumā vērtīgu mantu. Atbrīvoties no parādiem likums atļauj tikai tādām personām, kurām nav IESPĒJU samaksāt parādus, bet, ja parādniekam pieder vērtīga manta, viņam ir iespējas samaksāt parādus, pārdodot šo mantu. 

 

Maksātnespējas procesā kreditorus neviens neinformē par maksātnespējas procesa uzsākšanu, bet saskaņā ar jauno likumu notāram būs jāinformē kreditori

Maksātnespējas likumā nav paredzēts, ka kāds informē kreditorus par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Kreditori par maksātnespējas procesu var uzzināt tikai no ierakstiem Maksātnespējas reģistrā, un kreditoriem ir jāiesniedz savi kreditora prasījumi, lai varētu saņemt naudu un piedalīties procesā.

Par atbrīvošanu no parādiem kreditorus informē notārs, nosūtot viņiem paziņojumu par parādnieka iesniegto pieteikumu. Kreditoriem šajā procesā nav jāiesniedz savi kreditoru prasījumi.

 

Maksātnespējas procesā kreditori saņem naudu, bet jaunais Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums neparedz maksājumu veikšanu kreditoriem

Maksātnespējas procesā kreditori saņem naudu, kas tiek iegūta no parādnieka mantas pārdošanas. Kreditori arī saņem maksājumus katru mēnesi no parādnieka, ko saistību dzēšanas procedūras laikā parādniekam ir pienākums maksāt kreditoriem no saviem ienākumiem.  

Jaunais Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums neparedz neviena maksājuma veikšanu kreditoriem.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu notāram atbrīvošanā no parādsaistībām draud kriminālatbildība, maksātnespējas procesā šāda kriminālatbildība nedraud

Par nepatiesas informācijas sniegšanu tiesai un administratoram maksātnespējas procesā kriminālatbildība nedraud. Šādas parādnieka rīcības dēļ var tikai izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, bet tas neliedz parādniekam vēlāk atkārtoti uzsākt maksātnespējas procesu.

 

Turpretim atbrīvošanā no parādsaistībām parādnieks parakstās par to, ka viņš ir brīdināts par kriminālatbildību par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu.  

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page