top of page
money-2696235_1920_edited_edited_edited.

Atbrīvošana no parādiem
līdz 5000 eiro

Jums ir patērētāja kreditēšanas parādi līdz 5000 eiro, kurus jūs nevarat samaksāt?
Zvaniet un noskaidrojiet jau tagad, kas ir jādara, lai jūs varētu atbrīvoties no parādiem. 

Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?  

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums vienkāršā kārtībā ļaus dzēst parādus līdz 5000 eiro cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Taču saskaņā ar likuma noteikumiem šo procesu varēs izmantot tikai ļoti ierobežots personu loks, kam ir tiešām ļoti nelieli ienākumi ...

  

Lasīt tālāk..

No kādiem parādiem varēs atbrīvoties saskaņā ar jauno likumu?

  

Saskaņā ar jauno likumu nevarēs dzēst visus parādus, bet tikai patērētāju kreditēšanas līgumu parādus, kuru nodrošināšanai nav ieķīlāts nekustamais īpašums vai cita manta. Patērētāju kreditēšanas līgumi ir visi patēriņa kredīti, ko ir devušas bankas vai citi patērētāju kreditētāji ...

  

Lasīt tālāk..

atbrīvošana no parādsaistībām

Cik izmaksās atbrīvošana no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?  

Likuma mērķis ir dot iespēju parādniekiem  atbrīvoties no parādiem līdz 5000 eiro par nelielu samaksu. Likuma izstrādātāji plāno, ka samaksa notāram par atbrīvošanu no parādsaistībām būs 100 eiro, bet ņemot vērā, cik daudz darba būs jāveic notāram, visticamāk, ka izmaksas būs lielākas  ...

  

Lasīt tālāk..

Kādi parādnieki nevarēs atbrīvoties no parādiem saskaņā ar jauno likumu?  

Parādus Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā varēs dzēst tikai ierobežots personu loks, jo likumā ir noteikti daudzi apstākļi, kuru dēļ parādnieks nemaz nevarēs izmantot likumā paredzētās iespējas, piemēram, no parādiem nevarēs atbrīvoties parādnieki, kam ir nodrošināti parādi  ..

  

Lasīt tālāk..

Kā notiks fizisko personu atbrīvošana no parādsaistībām?  

Atbrīvošana no parādiem saskaņā ar jauno Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likumu notiks īpašā kārtībā, kurā visas galvenās darbības veiks zvērināts notārs un kas būtiski atšķirsies no maksātnespējas procesa. Procesu varēs uzsākt tikai pats parādnieks, iesniedzot pieteikuma veidlapu notāram ...

  

Lasīt tālāk..

Kā atbrīvošana no parādsaistībām atšķirsies no maksātnespējas?  

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā paredzētā atbrīvošana no parādiem būtiski atšķirsies no maksātnespējas procesa, kas notiek saskaņā ar Maksātnespējas likumu. Atbrīvošanu no parādsaistībām varēs izmantot tikai ierobežots personu loks, tā notiks pavisam citā, vienkāršākā kārtībā, tā neietvers mantas pārdošanu ...

  

Lasīt tālāk..

atbrīvošana no parādsaistībām

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma pieņemšanas gaita

jauns maksātnespējas veids.jpg

Saeima ir apstiprinājusi fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu

 

2021.gada 16.jūnijs

 

Saeima 2021.gada 15.jūnijā apstiprināja likumu, ar kuru tiek ieviests jauns maksātnespējas veids kredītu un citu kreditēšanas pakalpojumu parādu līdz 5000 eiro dzēšanai, un kuru varēs izmantot personas ar nelieliem ienākumiem. Pagaidām jauno likumu vēl nevar izmantot, jo tas stāsies spēkā tikai 2022.gada 1.janvārī ..

  

Lasīt tālāk ...

likumprojekts par atbrīvošanu no parādiem

Saeima 1.lasījumā ir apstiprinājusi likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām"

 

2020.gada 20.jūnijs

 

2020.gada 11.jūnijā Saeima apstiprināja 1.lasījumā likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām".  Likumā paredzētā procedūra būs lēts un atsevišķos gadījumos ļoti izdevīgs veids, kā atbrīvoties no  nelieliem parādiem, nezaudējot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu un automašīnu, tomēr šī procedūra nebūt nebūs tik vienkārša, un to varēs izmantot tikai ļoti ierobežots personu loks....

  

Lasīt tālāk ...

atbrīvošana no parādsaistībām

2019.gada 21.septembris

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu, kurš ļaus dzēst kredītu parādus un parādus par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti uz parāda, arī personām, kuru parādsaistību kopējais apjoms ir mazāks par 5000 eiro, taču šajā likumā paredzēto iespēju varēs izmantot tikai ļoti ierobežots parādnieku loks.

bottom of page