top of page
money-2696235_1920_edited_edited_edited.

Atbrīvošana no parādiem
līdz 5000 eiro

Jums ir patērētāja kreditēšanas parādi līdz 5000 eiro, kurus jūs nevarat samaksāt?
Zvaniet un noskaidrojiet jau tagad, kas ir jādara, lai jūs varētu atbrīvoties no parādiem. 

Kuri parādnieki var atbrīvoties no parādsaistībām?

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums vienkāršā kārtībā ļauj dzēst parādus līdz 5000 eiro cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Taču saskaņā ar likuma noteikumiem šo procesu var izmantot tikai ļoti ierobežots personu loks, kam ir tiešām ļoti nelieli ienākumi ...

  

Lasīt tālāk..

No kādiem parādiem var atbrīvoties saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu?

  

Saskaņā ar likumu nevar dzēst visus parādus, bet tikai patērētāju kreditēšanas līgumu parādus, kuru nodrošināšanai nav ieķīlāts nekustamais īpašums vai cita manta. Patērētāju kreditēšanas līgumi ir visi patēriņa kredīti, ko ir devušas bankas vai citi patērētāju kreditētāji ...

  

Lasīt tālāk..

atbrīvošana no parādsaistībām

Cik izmaksā atbrīvošana no parādsaistībām?  

Likuma mērķis ir dot iespēju parādniekiem  atbrīvoties no parādiem līdz 5000 eiro par nelielu samaksu. Par pieteikuma izskatīšanu par atbrīvošanu no parādsaistībām ir jāmaksā notāram 100 eiro (+PVN), bet šajā procesā ir jārēķinās ar papildus izmaksām par notāra konsultāciju un citām izmaksām  ...

  

Lasīt tālāk..

Kādi parādnieki nevar atbrīvoties no parādiem?  

Parādus Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā var dzēst tikai ierobežots personu loks, jo likumā ir noteikti daudzi apstākļi, kuru dēļ parādnieks nemaz nevarēs izmantot likumā paredzētās iespējas, piemēram, no parādiem nevarēs atbrīvoties parādnieki, kam ir nodrošināti parādi  ..

  

Lasīt tālāk..

Kā notiek fizisko personu atbrīvošana no parādsaistībām?  

Atbrīvošana no parādiem saskaņā ar Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likumu notiek īpašā kārtībā, kurā visas galvenās darbības veic zvērināts notārs un kas būtiski atšķiras no maksātnespējas procesa. Procesu var uzsākt tikai pats parādnieks, iesniedzot pieteikuma veidlapu notāram ...

  

Lasīt tālāk..

Kā atbrīvošana no parādsaistībām atšķiras no maksātnespējas?  

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā paredzētā atbrīvošana no parādiem būtiski atšķiras no maksātnespējas procesa, kas notiek saskaņā ar Maksātnespējas likumu. Atbrīvošanu no parādsaistībām var izmantot tikai ierobežots personu loks, tā notiek pavisam citā, vienkāršākā kārtībā, tā neietver mantas pārdošanu ...

  

Lasīt tālāk..

atbrīvošana no parādsaistībām

Kuri parādnieki var atbrīvoties no parādiem saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu?

Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādsaistībām
kuri parādnieki var atbrīvoties

Šeit jūs uzzināsiet, kādām prasībām parādniekam ir jāatbilst, lai viņš varētu izmantot Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā paredzēto iespēju atbrīvoties no parādiem.  

ĪSUMĀ:

- No parādsaistībām nevar atbrīvoties parādnieki, kam pieder nekustamais īpašums.

- Parādnieka kopējam parādsaistību apmēram jābūt no 700 līdz 5000 eiro.

- Parādniekam pēdējā gada laikā vismaz 3 mēnešus jābūt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusā vai trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošas personas statusā.

- Parādiekam ir jāsaņem sociālie maksājumi.

- Parādniekam pēdējā gada laikā jābūt Latvijas Republikas nodokļu maksātājam (kas nenozīmē, ka šajā laikā obligāti jāmaksā nodokļi) un jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā.

- Likumā ir paredzēti arī izņēmumi -  ir noteikts, kādas personas nevar izmantot likumā paredzēto atbrīvošanu no parādsaistībām.

No parādsaistībām nevar atbrīvoties parādnieki, kam pieder nekustamais īpašums

 

Likumā ir noteikts, ka no parādsaistībām var atbrīvot tikai tādas personas, kurām  NAV IESPĒJU nokārtot parādsaistības. Ja parādniekam pieder nekustamais īpašums, tā vērtība parasti ir vismaz vairāki tūkstoši eiro, tāpēc parādniekam, pārdodot īpašumu, gandrīz vienmēr ir iespējas nokārtot parādsaistības, kuru kopējais apmērs nepārsniedz 5000 eiro.

 

 

Parādnieka kopējam parādsaistību apmēram jābūt no 700 līdz 5000 eiro

 

Likums paredz, ka no parādiem var atbrīvoties tie parādnieki, kuru parādsaistību kopējais apjoms ir lielāks par vienu minimālo mēneša darba algu, bet mazāks par 5000 eiro.

Kopējā parādaistību apmērā netiks ieskaitītas parādsaistības:

- kuru segšanai samaksāta nauda mazāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgo parādsaistību sākotnējā apmēra,

- kuras radušās pēdējo trīs mēnešu laikā. 

 

 

Parādniekam pēdējā gada laikā vismaz 3 mēnešus jābūt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusā vai trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošas personas statusā 

 

Jaunais likums nosaka, ka personām, kas vēlas atbrīvoties no parādiem, pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz 3 mēnešus jābūt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusā vai trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošas personas statusā.

 

Trūcīgās un maznodrošinātās personas statusu piešķir, vadoties no ienākumu apmēra uz vienu ģimenes locekli, tāpēc vislielākās iespējas izmantot jaunā likuma sniegtās priekšrocības būs ģimenēm ar bērniem.

 

 

Parādiekam ir jāsaņem sociālie maksājumi

 

Likumā ir noteikts, ka tikai tāda persona, kas saņem sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, var atbrīvoties no parādsaistībām. Likumā ir arī piemēru veidā (nedodot izsmeļošu uzskaitījumu) paskaidrots, kas ir sociālie maksājumi - pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.  

 

 

Parādniekam pēdējā gada laikā jābūt Latvijas Republikas nodokļu maksātājam (kas nenozīmē, ka šajā laikā obligāti jāmaksā nodokļi) un jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā

 

Tikai tādas personas, kas pēdējos 12 mēnešus ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji un kam pēdējos 12 mēnešus ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā, var atbrīvoties no parādsaistībām.

Latvijas Republikas nodokļu maksātājs nav tikai persona, kas maksā nodokļus Latvijā. Nodokļu maksātājs ir statuss, kuru nosaka likums “Par nodokļiem un nodevām”. Parasti visi Latvijas Republikas iedzīvotāji, pat tie, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji, un parasti ārvalstu pilsoņi, ja vien viņi nestrādā Latvijā, nav Latvijas Republikas nodokļu maksātāji.

 

 

Parādnieka vidējā izpeļņa pēdējā gada laikā nedrīkst pārsniegt vienu minimālo mēnešalgu

 

Parādnieka vidējā izpeļņa pēdējos 12 mēnešos nedrīkst pārsniegt vienas minimālās mēneša darba algas apmēru. Ja parādniekam būs apgādājamie, tad papildus šai summai katru mēnesi vēl būs jāpieskaita 15 procenti no minimālās mēneša darba algas eiro uz katru apgādājamo.

 

 

Likumā ir arī noteikts, kādas personas nevar izmantot jaunajā likumā paredzēto atbrīvošanu no parādsaistībām

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā ir paredzēti arī atsevišķi izņēmumi, t.i., ir noteikts kādas personas nevar izmantot jaunajā likumā noteiktās priekšrocības, piemēram, parādnieki, kas ir snieguši apzināti nepatiesu informāciju kreditoriem, kuri pēdējo desmit gadu laikā ir pabeiguši maksātnespējas procesu, dzēšot saistības, kas jau vienu reizi ir izmantojuši likumā paredzēto atbrīvošanu no parādsaistībām, neatkarīgi no tā vai parādnieks ir vai nav atbrīvots no saistībām, u.c. (sk. Kādi parādnieki nevar atbrīvoties no parādsaistībām?).

Ko darīt?

Daļa no prasībām ir tādas, kas nav atkarīgas no parādnieka, bet daļu no šīm prasībām parādnieks var ietekmēt, piemēram, parādnieks var nokārtot trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu vai atrast citu, mazāk apmaksātu darbu, lai parādnieka ienākumi nepārsniegtu likumā noteikto apmēru. Tāpēc, ja jūs apsverat iespēju atbrīvoties no parādiem, jums jau iepriekš ir jānoskaidro un jāizdara viss, lai jums būtu iespēja to izdarīt. Ja jums ir nepieciešama palīdzība šajā jautājumā, zvaniet vai rakstiet.

no kādiem parādiem varēs atbrīvoties

No kādiem parādiem var atbrīvoties saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu?

Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām  likums ir paredzēts tikai atsevišķa veida parādu - patērētāju kreditēšanas līgumu parādu - dzēšanai, turklāt šiem parādiem ir jāatbilst vēl citiem likumā noteiktajiem kritērijiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

ĪSUMĀ:

- Var atbrīvoties tikai no tādām parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līgumiem.

- Dažus patērētāja kreditēšanas līguma parādus nevar dzēst.

- Parādu kopējais apmērs nedrīkst būt mazāks kā 700 eiro un lielāks par 5000 eiro.

- Parādu kopējā summā netiek ieskaitīti parādi, kuri nav nomaksāti vismaz 20% apmērā.

Var atbrīvoties tikai no tādām parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līgumiem 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētāja kreditēšanas līgums ir tāds līgums, ar kuru persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, piešķir vai apsola piešķirt patērētājam kredītu atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir norādījis, ka parādi, kas ir radušies no patērētāja kreditēšanas līguma, ir šādi:

 • patēriņa parāds,

 • parādkartes parāds,

 • parādlīnijas parāds,

 • ātrais parāds,

 • studiju parāds,

 • studējošā parāds,

 • parāds par precēm uz nomaksu,

 • finanšu līzinga parāds,

 • operatīvā līzinga jeb nomas parāds,

 • pilna servisa līzinga parāds,

 • lombarda parāds.

Patērētāju kreditēšana nav gadījumos, ja fiziska persona ir ņēmusi kredītu vai noslēgusi citu kreditēšanas līgumu savas saimnieciskās darbības vajadzībām, noslēgusi līgumu ar fizisku personu, noslēgusi līgumu ar juridisku personu, kas nenodarbojas ar patērētāju kreditēšanu vai preču pārdošanu ar atliktu maksājumu, piemēram, ir aizņēmusies naudu no sava darba devēja.

Šajā likumā paredzētajā kārtībā nevar atbrīvoties, piemēram, no komunālo pakalpojumu un īres maksas parādiem, parādiem par telefona sakariem, aizņēmumiem no citām fiziskajām personām, nodokļu un nodevu parādiem, administratīvajiem sodiem, pienākuma maksāt kompensācijas, galvojuma parādiem utml.

 

Dažus patērētāja kreditēšanas līguma parādus nevar dzēst

Saskaņā ar  likumu nevar atbrīvoties no atsevišķiem parādiem, neskatoties uz to, ka tie ir patērētāja kreditēšanas līguma parādi:

 • ja parādsaistības ir radušās pēdējo trīs mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas;

 • ja parādu segšanai parādnieks nav veicis maksājumus vismaz 20 procentu apmērā no parāda sākotnēja apmēra neatkarīgi no tā, vai tie ir novirzīti procentu maksājumu vai pamatparāda segšanai;

 • ja parāds ir nodrošināts ar komercķīlu vai hipotēku (nodrošināta parāda esamība būs šķērslis attiecīgajam parādniekam izmantot likumā paredzēto parādu dzēšanu).

 

Parādu kopējais apmērs nedrīkst būt mazāks kā 700 eiro un lielāks par 5000 eiro

 

Likumā ir noteikts, ka atbrīvoties var no parādiem, ja kopējā parādnieka parādu summa ir vismaz vienas minimālās mēnešalgas apmērā, bet nav lielāka par 5000 eiro. Taču no likuma teksta nav viennozīmīgi skaidrs, vai parādsaistību apmērā tiks ieskaitīti visi parādnieka parādi, vai tikai tie parādi, no kuriem var atbrīvoties saskaņā ar šī likuma noteikumiem.

Parādu kopējā summā netiek ieskaitīti parādi, kuru segšanai nav samaksāta summa, kas ir vismaz 20 % no pamatparāda

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā ir noteikts, ka kopējā parādsaistību apmērā netiek ieskaitītas parādsaistības, kuru segšanai novirzīti līdzekļi mazāk nekā 20 procentu apmērā no attiecīgo parādsaistību sākotnējā apmēra neatkarīgi no tā, vai tie novirzīti procentu maksājumu vai pamatparāda segšanai.

Likumā nav konkretizēts, vai parādnieku no šādiem parādiem neatbrīvo, vai tikai šos parādus neieskaita kopējo parādsaistību apmērā.  

Ko darīt?

Saskaņā ar Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likumu no visiem parādiem nevar atbrīvoties, tāpēc, ja jums ir parādi un plānojat no tiem atbrīvoties, svarīgi ir jau savlaicīgi noskaidrot, no kuriem parādiem jūs varat atbrīvoties un no kuriem nē, ko var izdarīt, lai varētu izmantot likumā paredzētās iespējas, kā arī kurus parādus maksāt un kurus nē. Ja jums ir nepieciešama palīdzība šajā jautājumā, rakstiet vai zvaniet.

Cik parādniekam izmaksā atbrīvošanās no parādiem saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu?

cik izmaksā atbrīvošana no parādsaistībām

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma mērķis ir ne tikai dot iespēju parādniekiem ar maziem ienākumiem atbrīvoties no nelieliem parādiem, bet arī dot iespēju atbrīvoties no parādiem par nelielu samaksu.

Atbrīvošanas no parādsaistībām procesā visas darbības veic un lēmumus pieņem notāri, kuru atlīdzības apmērs ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"

Atbrīvošanas no parādsaistībām procesā parādniekam ir jāmaksā:

 • atlīdzība zvērinātam notāram 100 eiro (+PVN) apmērā par pieteikumu, 

 • atlīdzība par konsultāciju 30 eiro (+PVN);

 • valsts nodeva par notariālā akta taisīšanu 3,56 eiro.  

Taču notāram šajā procesā var būt jāveic vēl citas darbības, par kurām ir jāmaksā, tāpēc parādniekam ir jārēķinās ar vēl citām papildus izmaksām.

Kādi parādnieki nevar atbrīvoties no parādiem saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu?

atbrīvošanās no parādsaistībām

Parādus Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā var dzēst tikai ierobežots personu loks, jo likumā ir noteiktas ne tikai prasības, kādām parādniekam ir jāatbilst, lai varētu dzēst parādsaistības (sk. Kuri parādnieki var atbrīvoties no parādsaistībām?), bet ir arī noteikti izņēmumi, t.i., ir noteikts, kādi parādnieki var dzēst savas parādsaistības.

ĪSUMĀ:

- Lielākā problēma - no parādsaistībām nevar atbrīvoties parādnieki, kas negodprātīgi izmanto likumā noteiktās tiesības.

- Parādnieks nevar atbrīvoties no parādiem, ja parādsaistību kopējais apmērs ir mazāks par 700 eiro vai lielāks par 5000 eiro.

- Parādus nevar dzēst parādnieki, kam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta.

- Atbrīvoties no parādiem nevar parādnieki, kuriem kāds no parādiem ir nodrošināts ar komercķīlu vai hipotēku.

- Parādnieks nevar atbrīvoties no parādiem, ja viņš ir sniedzis nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.

- Iespēju atbrīvoties no parādiem ierobežo iepriekš uzsāktie maksātnespējas procesi un atbrīvošana no saistībām.

- Iespējas atbrīvoties no parādiem ir ierobežotas parādniekiem, kuri ir sodīti krimināllietās  par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, kā rīkoties? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Izstāstīšu visas iespējas un palīdzēšu realizēt piemērotāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Lielākā problēma - no parādsaistībām nevar atbrīvoties parādnieki, kas negodprātīgi izmanto likumā noteiktās tiesības

Jēdziens "negodprātīgi" ir tā saucamā ģenerālklauzula, kas tai personai, kas piemēro likumu (notāram, tiesai) ir jāpiepilda ar saturu. Tas nozīmē, ka notāram un tiesai būs liela rīcības brīvība lemt, vai parādnieks godprātīgi izmanto likumā noteiktās tiesības

Parādu nemaksāšana vienmēr ir negodprātīga rīcība, it īpaši, ja parādi nav lieli. Šī iemesla dēļ parādniekiem vienmēr būs risks, ka parādsaistības nedzēsīs, tāpēc ka viņu rīcību uzskatīs par negodprātīgu. 

Lielākas iespējas atbrīvoties no parādsaistībām ir tiem parādniekiem, kuri parādus nevar samaksāt objektīvu iemeslu dēļ, t.i., tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no paša parādnieka, piemēram, parādnieku atlaida no darba vai viņam ir samazinājušies ienākumi.  

 

Parādnieks nevar atbrīvoties no parādiem, ja parādsaistību kopējais apmērs būs mazāks par 700 eiro vai lielāks par 5000 eiro

Likumā ir noteikts, ka šajā likumā paredzētās priekšrocības varēs izmantot parādnieki, kuru kopējais parādsaistību apmērs ir lielāks par vienu minimālo mēnešalgu, bet ir mazāks par 5000 eiro. Ja parādnieka kopējais parādu apmērs ir lielāks par 5000 eiro, parādnieks var dzēst parādus fiziskās personas maksātnespējas procesā.

No likuma teksta nav viennozīmīgi izsecināms, vai parādsaistību apmērā tiek ieskaitīti VISI parādnieka parādi, vai tikai tie parādi, no kuriem var atbrīvoties saskaņā ar šī likuma noteikumiem, t.i., patērētāju kredītu parādi. 

 

  

Parādus nevar dzēst parādnieki, kam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

 

Likumā ir noteikts, ka no parādsaistībām šajā likumā noteiktajā kārtībā var atbrīvoties tikai tie parādnieki, kuriem NAV IESPĒJU nokārtot parādsaistības. Ja parādniekam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta, kuru pārdodot var iegūt naudu parādu segšanai, nevar uzskatīt, ka parādniekam nav iespēju samaksāt parādsaistības. 

 

Atbrīvoties no parādiem nevar parādnieki, kuriem kāds no parādiem ir nodrošināts ar komercķīlu vai hipotēku

 

Likums paredz, ka parādnieks nevar izmantot likumā paredzēto iespēju atbrīvoties no parādiem, ja kāds no viņa parādiem ir nodrošinātas ar ķīlu vai hipotēku, t.i. parāda nodrošināšanai ir ieķīlāta kāda manta, kas parasti ir nekustamais īpašums vai automašīna.

 

 

Parādnieks nevar atbrīvoties no parādsaistībām, ja viņam būs manta citās valstīs

 

Likums viennozīmīgi pasaka, ka parādnieks nevar atbrīvoties no prādsaistībām, ja viņam ir manta citās valstīs. Turklāt, parādnieks nedrīkst slēpt informāciju par savu mantu, jo viņam par to draud kriminālatbildība.

 

Parādnieks nevar atbrīvoties no parādiem, ja viņš ir sniedzis nepatiesu informāciju saviem kreditoriem

 

Likumā ir paredzēts, ka no parādiem nevar atbrīvoties to pašu iemeslu dēļ, kuru dēļ nevar dzēst parādus saskaņā ar Maksātnespējas likumu (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst saistības (parādus)?) .

 

Bieži saskaņā ar Maksātnespējas likumu uzsāktu maksātnespējas procesu izbeidz un parādus nedzēš tā iemesla dēļ, ka parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.

 

Parasti nepatiesu informāciju parādnieks kreditoram sniedz kredīta pieteikumā, norādot lielākus ienākumus, nenorādot citus kredītus, apgādājamos utml., tāpēc šādiem parādniekiem vienīgā iespēja atbrīvoties no parādiem būs gaidīt, kamēr ir pagājuši trīs gadi kopš pēdējā kredīta ņemšanas.

Iespēju atbrīvoties no parādiem ierobežo iepriekš uzsāktie maksātnespējas procesi un atbrīvošana no saistībām

 

Parādnieks nevar izmantot likumā paredzēto iespēju atbrīvoties no parādiem, ja:

 • viņš jau vienreiz ir atbrīvojies no parādiem šajā likumā paredzētajā kārtībā (iespēju atbrīvoties no parādiem katrs cilvēks varēs izmantot tikai vienu reizi mūžā),

 • parādniekam pēdējo 10 gadu laikā ir dzēsti parādi fiziskās personas maksātnespējas procesā saskaņā ar Maksātnespējas likumu, t.i., parādnieks veiksmīgi būs pabeidzis maksātnespējas procesu (sk. Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana),

 • parādniekam pēdējā gada laikā saskaņā ar Maksātnespējas likumu būs izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības, t.i., parādniekam ir neveiksmīgi beidzies saskaņā ar Maksātnespējas likumu uzsāktais maksātnespējas process.

 

 

Iespējas atbrīvoties no parādiem būs ierobežotas parādniekiem, kuri ir sodīti krimināllietās par izvairīšanos no nodokļu samaksas

 

Parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādiem parādnieks pēdējo piecu gadu laikā vai procesa laikā ir ar spriedumu krimināllietā vai citu lēmumu sodīts par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Ko darīt?

Uz fizisko personu atbrīvošana no parādsaistībām attiecas daudzi izņēmumi un ierobežojumi, tāpēc ne katrs parādnieks var šo procesu veiksmīgi izmantot. Ja vēlaties noskaidrot, vai jūs varat atbrīvoties no parādiem, zvaniet vai rakstiet. 

bottom of page