top of page
parādus piedzīs arī no maziem ienākumiem

Pēc 1.oktobra tiesu izpildītāji veiks piedziņu arī no maziem ienākumiem

 

2024.gada 26.jūnijā

 

Saeima ir apstiprinājusi jaunus likuma noteikumus par piedziņas veikšanu no parādnieka ienākumiem. Šie likuma grozījumi stāsies spēkā 2024.gada 1.oktobrī un tie paredz, ka tiesu izpildītājiem vairs nebūs jāsaglabā parādniekiem ienākumi minimālās mēneša darba algas apmērā un ieturējumus varēs veikt arī no maziem ienākumiem.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURISTA PALĪDZĪBA PARĀDNIEKIEM

Jums ir parādi un nezināt, kā pareizi rīkoties un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

 

Šobrīd Civilprocesa likuma noteikumi nosaka, ka piedziņu uz parādnieka darba algu vai citiem ienākumiem vispār nevar veikt, ja parādnieka ienākumi mēnesī pēc nodokļu samaksas nepārsniedz minimālās mēneša darba algas apmēru (700 eiro). Mazāk (pusi no minimālās mēneša darba algas jeb 350 eiro) tiesu izpildītājs atstāj gadījumos, kad piedzen uzturlīdzekļus, administratīvos sodus un ar spriedumu vai citu dokumentu krimināllietās piedzīto naudu (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?)

Sākot ar 2024.gada 1.oktobri ienākumi, no kuriem vispār nevarēs veikt piedziņu (neaizskaramais minimums), būs puse no minimālās mēneša darba algas (šobrīd tas ir 350 eiro). Parādniekiem, kuriem ir nepilngadīgi bērni, šis neaizskaramais minimums būs lielāks – papildus par katru bērnu 15 % no minimālās mēneša darba algas (šobrīd 105 eiro), bet kopā ne vairāk kā 50 % no minimālās mēneša darba algas.

Piemēram, parādniekam, kuram ir divi bērni, neaizskaramais minimums būs 560 eiro, bet parādniekam, kuram ir četri bērni, neaizskaramais minimums būs 700 eiro.

Piedzenamo summu aprēķinās procentos no tās ienākumu daļas, kas pārsniedz likumā noteiktos ienākumus, no kuriem vispār nevar veikt piedziņu (neaizskaramo minimumu). Tiesu izpildītāji, ja no parādnieka piedzīs vienu parādu, ieturēs 30 % no ienākumu daļas, kas pārsniedz parādnieka neaizskaramo minimumu, bet, ja no parādnieka piedzīs divus vai vairākus parādus, nedaudz vairāk -  40 %.

1.piemērs

Parādnieks pēc nodokļu samaksas saņem 400 eiro, no viņa piedzen vienu kredīta parādu un viņam nav nepilngadīgi bērni.

Šobrīd tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem nevar izdarīt ieturējumus, jo parādnieka ienākumi nesasniedz minimālās mēneša darba algas apmēru.

Pēc 1.oktobra tiesu izpildītājs no šāda parādnieka piedzīs 15 eiro (30% no 400-350).

2.piemērs

Parādnieks saņem 600 eiro pēc nodokļu samaksas, viņam ir viens nepilngadīgs bērns un no viņa piedzen divus kredīta parādus.

Šobrīd tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem nevar izdarīt ieturējumus, jo viņa ienākumi nesasniedz minimālās mēneša darba algas apmēru.

Pēc 1.oktobra no šāda parādnieka ienākumiem tiesu izpildītājs ieturēs 58 eiro (40% no 600-350-105).

3.piemērs

Parādnieks saņem 900 eiro pēc nodokļu samaksas, viņam nav nepilngadīgi bērni un no viņa piedzen vienu kredīta parādu.

Šobrīd tiesu izpildītājs no šāda parādnieka piedzen 200 eiro, jo tiesu izpildītājam ir jāietur 30% no darba algas, bet ir jāatstāj parādniekam minimumu vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā (700 eiro). 

Pēc 1.oktobra tiesu izpildītājs no šāda parādnieka ienākumiem ieturēs 165 eiro (30% no 900-350).

4.piemērs

Parādnieks saņem algu 1400 eiro pēc nodokļu samaksas, no viņa piedzen vienu galvojuma parādu un viņam ir viens nepilngadīgs bērns.

Šobrīd no šāda parādnieka ienākumiem tiesu izpildītājs ietur 450 eiro (30% no 1500).

Pēc 1.oktobra tiesu izpildītājs no šāda parādnieka ieturēs 313,50 eiro (30% no 1500-350-105).

 

Lielākie ieguvēji no likuma grozījumiem būs tie parādnieki, no kuriem tiesu izpildītāji piedzen uzturlīdzekļu parādus (sk. Uzturlīdzekļi un to parādi), administratīvos sodus un ar spriedumu vai citu dokumentu krimināllietā piedzītus parādus vai sodus, jo likumā ar grozījumiem ir izslēgti noteikumi, kas ļauj no šādiem parādniekiem piedzīt daudz lielāku ienākumu daļu nekā no citiem parādniekiem.

Piemēram, ja parādniekam alga pēc nodokļu samaksas ir 1500 eiro un no viņa piedzen uzturlīdzekļu parādu 5000 eiro, un viņam nav citi nepilngadīgi bērni, šobrīd tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem ietur 1150 eiro. Pēc 1.oktobra no šāda parādnieka tiesu izpildītājs ieturēs tikai 345 eiro (30% no 1500-350).

Sliktākā situācijā pēc likuma grozījumu spēkā stāšanās būs tie parādnieki, no kuriem tiesu izpildītāji šobrīd nevar piedzīt parādus mazo ienākumu dēļ, jo pēc likuma grozījumu spēkā stāšanās tiesu izpildītāji, lai gan nevarēs piedzīt daudz, tomēr katru mēnesi atvilks nelielu naudas summu arī no maziem ienākumiem.

Piemēram, ja parādniekam ir vairāki kredīta parādi, viņš saņem katru mēnesi 700 eiro pēc nodokļu samaksas un viņam nav nepilngadīgi bērni, šobrīd tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem ieturējumus nevar veikt. Pēc 1.oktobra no šāda parādnieka tiesu izpildītājs piedzīs 140 eiro (40% no 700-350).

Tāpēc, ja parādi ir tik lieli, ka tos saprātīgā termiņā nav iespējams samaksāt vai parādnieks neplāno tos maksāt, savlaicīgi ir jāapsver citi risinājumi (sk. Ar ko sākt, ja ir radušās grūtības samaksāt parādus?). Dzēst parādus maksātnespējas procesā gandrīz vienmēr ir finansiāli izdevīgāks risinājums nekā maksāt parādus, jo maksātnespējas procesā parādniekam ir jāsamaksā tikai neliela daļa no parādiem (sk. Cik izmaksā maksātnespējas process?), bet pārējo parādu daļu tiesa dzēš. Ja parādu summa ir zem 5000 eiro, tie ir kredītu vai preču pirkumu parādi un parādnieka ienākumi ir mazi, iespējams, ka no parādiem var atbrīvoties saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu (sk. Atbrīvošana no parādiem līdz 5000 eiro). Un pat gadījumos, ja šos procesus nevar uzsākt nekavējoties, bieži ir atrodami arī citi risinājumi, kas atvieglo parādnieka situāciju vai samazina maksājamo summu.

Ja jums ir parādi, ko jūs nevarat samaksāt, vai parādu jau piedzen tiesu izpildītājs, rakstiet vai zvaniet jau tagad, lai noskaidrotu, kā jums ir visizdevīgāk rīkoties.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un ir nepieciešama jurista palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

bottom of page