top of page
6-red-grunge-prohibition-sign-3.png

Ko parādnieks nedrīkst darīt maksātnespējas procesa laikā? 

Parādniekam maksātnespējas procesa laikā ir noteikti daudzi ierobežojumi, kuru neievērošanas sekas var būt maksātnespējas procesa izbeigšana pirms termiņa, nedzēšot saistības, vai saistību nedzēšana maksātnespējas procesa beigās.

ĪSUMĀ:

- Parādnieks nedrīkst ignorēt administratora un tiesas pieprasījumus un sūtītos dokumentus.

  

- Parādnieks nedrīkst pēc savas izvēles maksāt naudu kreditoriem.

      

- Parādnieks nedrīkst uzņemties saistības un slēgt darījumus par lielām summām.

  

- Parādnieks nedrīkst bez iemesla nestrādāt.

   

- Parādnieks nedrīkst kontā saņemt naudu no citām personām.

   

- Parādnieks nedrīkst darīt neko, kas var radīt aizdomas par ienākumu slēpšanu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu vai meklējat citu parādu risinājumu?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādnieks nedrīkst ignorēt administratora un tiesas pieprasījumus un sūtītos dokumentus

Parādnieka pienākums maksātnespējas procesa laikā ir sniegt administratoram un tiesai nepieciešamo informāciju, kas nozīmē, ka:

 • uzreiz pēc tiesas sprieduma par maksātnespējas procesa pasludināšanu parādniekam ir jāinformē administrators par savu adresi, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru, kā arī jānorāda administratoram, kādā veidā parādnieks vēlas saņemt dokumentus (uz elektronisko pastu vai pa pastu),

 • parādniekam ir regulāri jāpārbauda savs elektroniskais pasts un jānodrošina, lai saņemtu arī pa pastu sūtītos dokumentus,

 • parādniekam uz pieprasījumiem ir jāatbild norādītājā termiņā,

 • parādniekam administrators ir jāinformē, ja viņam nav pieprasītā informācija un jāpaskaidro, kāpēc parādnieka rīcībā šāda informācija nav,

 • ir jāsniedz patiesa informācija,

 • ir jāatbild uz visiem jautājumiem un jāatbild precīzi un izsmeļoši,

 • atbildes un dokumentus ir vēlams sūtīt elektroniski (par elektroniski nosūtītu dokumentu nosūtīšanas faktu vai nosūtīto dokumentu saturu nemēdz būt strīdi vai pārpratumi),

 • ja parādniekam informācijas pieprasījums nav skaidrs, viņam ir jālūdz administratoram izskaidrot savu pieprasījumu, bet ja dokuments ir atnācis no tiesas, ir jāprasa palīdzību juristam.  

 

Parādnieks nedrīkst pēc savas izvēles maksāt kreditoriem naudu parādu dzēšanai

Parādnieki dažreiz dažādu iemeslu dēļ vēlas kādu no parādiem maksāt, bet citus nē. Tā var darīt pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, tomēr pēc tam, kad ir uzsākts maksātnespējas process, parādnieks vairs nevar izvēlēties, kuram kreditoram maksāt un kuram nē.

Maksātnespējas procesā visiem kreditoriem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt naudu, tāpēc parādnieks drīkst maksāt kreditoriem tikai saskaņā ar tiesā apstiprinātu saistību dzēšanas plānu.

 

Parādnieks nedrīkst uzņemties saistības un slēgt darījumus par lielām summām

Likums nosaka, ka maksātnespējas procesa laikā parādnieks nedrīkst:

 • bez administratora piekrišanas biežāk kā reizi mēnesī slēgt darījumus, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu,

 • bez administratora piekrišanas uzņemties jaunas saistības, tai skaitā aizņemties naudu arī no saviem radiniekiem.

Šie likuma noteikumi nav viennozīmīgi, tāpēc parādniekam labāk ir jebkuru šaubu gadījumā prasīt administratora piekrišanu (rakstiski) vai  ir neslēgt nekādus lielākus darījumus un neveikt lielus pirkumus, vai vismaz darīt to tā, lai par šiem darījumiem vēlāk nav iespējams uzzināt no parādnieka bankas konta izraksta, Valsts ieņēmumu dienestam sniegtās informācijas, sociālajiem tīkliem un tml.

 

Parādnieks nedrīkst bez iemesla nestrādāt

Likums nosaka, ka parādniekam maksātnespējas procesa laikā ir pienākums gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām, kas nozīmē, ka:

 • parādnieks nedrīkst nestrādāt, ja vien tam nav kādi pamatoti iemesli, piemēram, veselības stāvoklis, kas liedz strādāt, vai nepieciešamība kopt mazu bērnu,

 • ja parādnieks ir atbrīvots no darba, viņam ir jāpiesakās bezdarbnieka statusam un jāmeklē jauna darba vieta,

 • parādniekam nav vēlams aiziet no darba pēc paša vēlēšanās, ja nav iespējams ātri atrast jaunu darba vietu.

 

Parādnieks nedrīkst kontā saņemt naudu no citām personām

Parādniekam maksātnespējas procesa laikā ir pienākums maksāt kreditoriem 1/3 no saviem ienākumiem, un ir aizliegts uzņemties jaunas saistības.

Tiesai un administratoram ir tiesības pieprasīt no parādnieka konta izrakstu, tāpēc parādniekam, ja viņš ir saņēmis naudu no citām personām, var nākties izskaidrot, kāpēc saņemtā nauda nav uzskatāma par ienākumiem vai aizņēmumu.

 

Parādnieks nedrīkst darīt neko, kas var radīt aizdomas par ienākumu slēpšanu

Maksātnespējas procesa laikā ļoti negatīvi tiek uztverts tas, ja parādnieks “dzīvo pāri saviem līdzekļiem”, un pat mazāko aizdomu gadījumā tiesa var izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības.

Tāpēc parādniekam ir vēlams izvairīties no jebkādām darbībām, kas jebkādā veidā var radīt aizdomas par ienākumu slēpšanu, piemēram, došanās dārgos ceļojumos, pēkšņu ienākumu samazināšanās pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, vai palielināšanās pēc tā pabeigšanas, un tml.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai ir nepieciešama jurista palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page