top of page

Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādiem saskaņā ar jauno likumu?

Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādsaistībām

Daudzi parādnieki gaida jauno likumu par atbrīvošanu no parādiem, lai atbrīvotos no nelielajiem patēriņa un ātro kredītu parādiem, ko viņi nevar samaksāt. Saskaņā ar jauno likumu tiešām varēs atbrīvoties no patēriņa un ātro kredītu parādiem, tomēr ne visi parādnieki.

Šeit jūs uzzināsiet, kādām prasībām parādniekam būs jāatbilst, lai viņš varētu izmantot Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā paredzēto iespēju atbrīvoties no parādiem.  

ĪSUMĀ:

- No parādsaistībām nevarēs atbrīvoties parādnieki, kam pieder nekustamais īpašums.

- Parādnieka kopējam parādsaistību apmēram būs jābūt no 500 līdz 5000 eiro.

- Parādniekam pēdējā gada laikā vismaz 3 mēnešus būs jābūt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusā vai trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošas personas statusā.

- Parādiekam ir jāsaņem sociālie maksājumi.

- Parādniekam pēdējā gada laikā būs jābūt Latvijas Republikas nodokļu maksātājam un būs jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā.

- Likumā ir paredzēti arī izņēmumi -  ir noteikts, kādas personas nevar izmantot jaunajā likumā paredzēto atbrīvošanu no parādsaistībām.

- Parādnieki jau šobrīd var veikt darbības, lai viņi atbilstu likumā noteiktajām prasībām.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, kā rīkoties? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Izstāstīšu visas iespējas un palīdzēšu realizēt piemērotāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

No parādsaistībām nevarēs atbrīvoties parādnieki, kam pieder nekustamais īpašums

 

Likumā ir noteikts, ka no parādsaistībām var atbrīvot tikai tādas personas, kurām  NAV IESPĒJU nokārtot parādsaistības. Ja parādniekam pieder nekustamais īpašums, tā vērtība parasti ir vairāki tūkstoši eiro, tāpēc parādniekam, pārdodot īpašumu, gandrīz vienmēr ir iespēju nokārtot parādsaistības, kuru kopējais apmērs nepārsniedz 5000 eiro.

 

 

Parādnieka kopējam parādsaistību apmēram būs jābūt no 500 līdz 5000 eiro

 

Likums paredz, ka no parādiem varēs atbrīvoties tie parādnieki, kuru parādsaistību kopējais apjoms būs lielāks par 500 eiro, bet mazāks par 5000 eiro.

Kopējā parādaistību apmērā netiks ieskaitītas parādsaistības:

- kuru segšanai samaksāta nauda mazāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgo parādsaistību sākotnējā apmēra,

- kuras radušās pēdējo trīs mēnešu laikā. 

 

 

Parādniekam pēdējā gada laikā vismaz 3 mēnešus būs jābūt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusā vai trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošas personas statusā 

 

Jaunais likums nosaka, ka personām, kas vēlēsies atbrīvoties no parādiem, pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz 3 mēnešus būs jābūt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusā vai trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošas personas statusā.

 

Trūcīgās un maznodrošinātās personas statusu piešķir, vadoties no ienākumu apmēra uz vienu ģimenes locekli, tāpēc vislielākās iespējas izmantot jaunā likuma sniegtās priekšrocības būs ģimenēm ar bērniem.

 

 

Parādiekam ir jāsaņem sociālie maksājumi

 

Likumā ir noteikts, ka tikai tāda persona, kas saņem sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, varēs atbrīvoties no parādsaistībām. Likumā ir arī piemēru veidā (nedodot izsmeļošu uzskaitījumu) paskaidrots, kas ir sociālie maksājumi - pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.  

 

 

Parādniekam pēdējā gada laikā būs jābūt Latvijas Republikas nodokļu maksātājam un būs jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā

 

Tikai tādas personas, kas pēdējos 12 mēnešus būs bijušas Latvijas Republikas nodokļu maksātāji un kam pēdējos 12 mēnešus būs bijusi deklarēta dzīvesvieta Latvijā, varēs atbrīvoties no parādsaistībām ar jauno likumu.

 

Latvijas Republikas nodokļu maksātājs nav tikai persona, kas maksā nodokļus Latvijā. Nodokļu maksātājs ir statuss, kuru nosaka likums “Par nodokļiem un nodevām”. Parasti visi Latvijas Republikas iedzīvotāji, pat tie, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji, un parasti ārvalstu pilsoņi, ja vien viņi nestrādā Latvijā, nav Latvijas Republikas nodokļu maksātāji.

 

 

Parādnieka vidējā izpeļņa pēdējā gada laikā nedrīkstēs pārsniegt vienu minimālo mēnešalgu

 

Parādnieka vidējā izpeļņa pēdējos 12 mēnešos nedrīkstēs pārsniegt vienas minimālās mēneša darba algas apmēru. Ja parādniekam būs apgādājamie, tad papildus šai summai katru mēnesi vēl būs jāpieskaita 64 eiro uz katru apgādājamo.

 

 

Likumā ir arī noteikts, kādas personas nevar izmantot jaunajā likumā paredzēto atbrīvošanu no parādsaistībām

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā ir paredzēti arī atsevišķi izņēmumi, t.i., ir noteikts kādas personas nevar izmantot jaunajā likumā noteiktās priekšrocības, piemēram, parādnieki, kas ir snieguši apzināti nepatiesu informāciju kreditoriem, kuri pēdējo desmit gadu laikā ir pabeiguši maksātnespējas procesu, dzēšot saistības, kas jau vienu reizi ir izmantojuši likumā paredzēto atbrīvošanu no parādsaistībām, neatkarīgi no tā vai parādnieks ir vai nav atbrīvots no saistībām, u.c. (sk. Kādi parādnieki nevarēs atbrīvoties no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?).

Ko darīt?

Fiziskās personas atbīvošanas no parādsaistībām likums stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, tāpēc pagaidām parādnieki vēl nevar iesniegt pieteikumus notāram parādsaistību dzēšanai. Taču ir zināms, kādām prasībām parādniekiem būs jāatbilst, lai varētu uzsākt šo parādsaistību dzēšanas procesu. Daļa no šīm prasībām ir tādas, kuras parādnieks var ietekmēt, piemēram, parādnieks var nokārtot trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu vai atrast citu, mazāk apmaksātu darbu, lai parādnieka ienākumi nepārsniegtu likumā noteikto apmēru. 

bottom of page