top of page

Kādi parādnieki nevarēs atbrīvoties no parādiem saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu?

atbrīvošanās no parādsaistībām

Parādus Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā varēs dzēst tikai ierobežots personu loks, jo likumā ir noteiktas ne tikai prasības, kādām parādniekam būs jāatbilst, lai varētu dzēst parādsaistības (sk. Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?), bet ir arī noteikti izņēmumi, t.i., ir noteikts, kādi parādnieki nevarēs dzēst savas parādsaistības.

ĪSUMĀ:

- Lielākā problēma - no parādsaistībām nevarēs atbrīvoties parādnieki, kas negodprātīgi izmanto likumā noteiktās tiesības.

- Parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādiem, ja parādsaistību kopējais apmērs būs mazāks par 500 eiro vai lielāks par 5000 eiro.

- Parādus nevarēs dzēst parādnieki, kam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta.

- Atbrīvoties no parādiem nevarēs parādnieki, kuriem kāds no parādiem ir nodrošināts ar komercķīlu vai hipotēku.

- Parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādiem, ja viņš būs sniedzis nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.

- Iespēju atbrīvoties no parādiem ierobežos iepriekš uzsāktie maksātnespējas procesi un atbrīvošana no saistībām.

- Iespējas atbrīvoties no parādiem būs ierobežotas parādniekiem, kuri būs sodīti krimināllietās par kredītu izmantošanu likumā neparedzētiem mērķiem un par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, kā rīkoties? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com. Izstāstīšu visas iespējas un palīdzēšu realizēt piemērotāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Lielākā problēma - no parādsaistībām nevarēs atbrīvoties parādnieki, kas negodprātīgi izmanto likumā noteiktās tiesības

Jēdziens "negodprātīgi" ir tā saucamā ģenerālklauzula, kas tai personai, kas piemēro likumu (notāram, tiesai) ir jāpiepilda ar saturu. Tas nozīmē, ka notāram un tiesai būs liela rīcības brīvība lemt, vai parādnieks godprātīgi izmanto likumā noteiktās tiesības

Parādu nemaksāšana vienmēr ir negodprātīga rīcība, it īpaši, ja parādi nav lieli. Šī iemesla dēļ parādniekiem vienmēr būs liels risks, ka parādsaistības nedzēsīs, tāpēc ka viņu rīcību uzskatīs par negodprātīgu. 

Lielākas iespējas atbrīvoties no parādsaistībām būs tiem parādniekiem, kuri parādus nevarēs samaksāt tādēļ, ka kādu objektīvu iemeslu dēļ viņiem būs samazinājušies ienākumi vai palielinājušies izdevumi. 

 

Parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādiem, ja parādsaistību kopējais apmērs būs mazāks par 500 eiro vai lielāks par 5000 eiro

Likumā ir noteikts, ka šajā likumā paredzētās priekšrocības varēs izmantot parādnieki, kuru kopējais parādsaistību apmērs ir lielāks par vienu minimālo mēnešalgu, bet ir mazāks par 5000 eiro. Ja parādnieka kopējais parādu apmērs ir lielāks par 5000 eiro, parādnieki jau šobrīd var dzēst parādus fiziskās personas maksātnespējas procesā.

No likuma teksta nav viennozīmīgi izsecināms, vai parādsaistību apmērā tiks ieskaitīti VISI parādnieka parādi, vai tikai tie parādi, no kuriem varēs atbrīvoties saskaņā ar šī likuma noteikumiem, t.i., patērētāju kredītu parādi. 

 

  

Parādus nevarēs dzēst parādnieki, kam piederēs nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

 

Likumā ir noteikts, ka no parādsaistībām šajā likumā noteiktajā kārtībā var atbrīvoties tikai tie parādnieki, kuriem NAV IESPĒJU nokārtot parādsaistības. Ja parādniekam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta, kuru pārdodot var iegūt naudu parādu segšanai, nevar uzskatīt, ka parādniekam nav iespēju samaksāt parādsaistības. 

 

Atbrīvoties no parādiem nevarēs parādnieki, kuriem kāds no parādiem ir nodrošināts ar komercķīlu vai hipotēku

 

Likums paredz, ka parādnieks nevar izmantot likumā paredzēto iespēju atbrīvoties no parādiem, ja kāds no viņa parādiem ir nodrošinātas ar ķīlu vai hipotēku, t.i. parāda nodrošināšanai ir ieķīlāta kāda manta, kas parasti ir nekustamais īpašums vai automašīna.

 

 

Parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādsaistībām, ja viņam būs manta citās valstīs

 

Likums viennozīmīgi pasaka, ka parādnieks nevar atbrīvoties no prādsaistībām, ja viņam ir manta citās valstīs. Turklāt, parādnieks nedrīkstēs slēpt informāciju par savu mantu, jo viņam par to draudēs kriminālatbildība.

 

Parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādiem, ja viņš būs sniedzis nepatiesu informāciju saviem kreditoriem

 

Likumā ir paredzēts, ka no parādiem nevar atbrīvoties to pašu iemeslu dēļ, kuru dēļ nevar dzēst parādus saskaņā ar Maksātnespējas likumu.

 

Ļoti bieži saskaņā ar Maksātnespējas likumu uzsāktu maksātnespējas procesu izbeidz un parādus nedzēš tā iemesla dēļ, ka parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.

 

Parasti nepatiesu informāciju parādnieks kreditoram sniedz kredīta pieteikumā, norādot lielākus ienākumus, nenorādot citus kredītus, apgādājamos utml., tāpēc šādiem parādniekiem vienīgā iespēja atbrīvoties no parādiem būs gaidīt, kamēr ir pagājuši trīs gadi kopš pēdējā kredīta ņemšanas.

Iespēju atbrīvoties no parādiem ierobežos iepriekš uzsāktie maksātnespējas procesi un atbrīvošana no saistībām

 

Parādnieks nevarēs izmantot jaunajā likumā paredzēto iespēju atbrīvoties no parādiem, ja:

  • viņš jau vienreiz būs atbrīvojies no parādiem šajā likumā paredzētajā kārtībā (iespēju atbrīvoties no parādiem saskaņā ar jauno likumu katrs cilvēks varēs izmantot tikai vienu reizi mūžā),

  • parādniekam pēdējo 10 gadu laikā būs dzēsti parādi fiziskās personas maksātnespējas procesā saskaņā ar Maksātnespējas likumu, t.i., parādnieks veiksmīgi būs pabeidzis maksātnespējas procesu,

  • parādniekam pēdējā gada laikā saskaņā ar Maksātnespējas likumu būs izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības, t.i., parādniekam ir neveiksmīgi beidzies saskaņā ar Maksātnespējas likumu uzsāktais maksātnespējas process.

 

 

Iespējas atbrīvoties no parādiem būs ierobežotas parādniekiem, kuri ir sodīti krimināllietās par kredītu izmantošanu likumā neparedzētiem mērķiem un par izvairīšanos no nodokļu samaksas

 

Parādnieks nevarēs atbrīvoties no parādiem jaunajā likumā paredzētajā kārtībā, ja:

  • viņš būs ar spriedumu krimināllietā sodīts par kredīta izmantošanu likumā neparedzētiem mērķiem,

  • parādnieks pēdējo piecu gadu laikā būs ar spriedumu krimināllietā sodīts par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Ko darīt?

Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likums stāsies spēkā tikai 2022.gada 1.janvārī, tomēr jau šobrīd parādnieki var noskaidrot, vai viņi varēs dzēst parādus saskaņā ar jauno likumu. Vislabāk to var izdarīt ar jurista palīdzību, kas varēs izvērtēt, vai parādniekam būs iespējas atbrīvoties no parādsaistībām, izskaidros, ko parādniekam ir jāizdara, lai viņš atbilstu jaunajā likumā noteiktajām prasībām, kā arī ieteiks parādniekam citus parādu risinājumus, ja parādnieks tomēr nevarēs atbrīvoties no parādiem saskaņā ar jauno likumu. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page