top of page
atbrīvošana no parādsaistībām

Kā notiks fizisko personu atbrīvošana no parādsaistībām?

Atbrīvošana no parādiem saskaņā ar jauno Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu notiks īpašā kārtībā, kurā visas galvenās darbības veiks zvērināts notārs, un kas būtiski atšķirsies no maksātnespējas procesa.

ĪSUMĀ:

  

- Procesu uzsāks parādnieks, iesniedzot notāram attiecīgu pieteikumu.

- Pēc pieteikuma saņemšanas notārs pārbaudīs pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, apliecinās šo pieteikumu kā notariālo aktu un nosūtīs paziņojumus kreditoriem. 

- Tiesu izpildītājiem būs jāaptur parādu piedziņas darbības un pieteikumā norādītajām saistībām tiks apturēta līgumsodu, procentu un nokavējumu procentu pieaugums.

- Parādnieks pēc pieteikuma iesniegšanas un vēl divus gadus pēc atbrīvošanas no parādsaistībām nedrīkstēs slēgt jaunus patērētāja kreditēšanas līgumus.  

- Parādniekam būs pienākums pabeigt finanšu pratības kursus, apmeklēt konsultāciju sociālajā dienestā un, ja tas objektīvi iespējams, sākt strādāt. 

- Pēc 6 mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas notārs ar aktu atbrīvos parādnieku no parādsaistībām.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par kārtību, kādā notiks atbrīvošana no parādiem saskaņā ar jauno likumu, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA PARĀDNIEKIEM

Ja apsverat iespēju atbrīvoties no parādiem vai jums ir citi jautājumi par parādiem un to risinājumiem, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Procesu uzsāks parādnieks, iesniedzot notāram pieteikumu

Atbrīvošanu no parādsaistībām nevarēs ierosināt kreditors vai kāda cita persona. Tikai parādniekam pašam būs iespēja uzsākt šo procesu, iesniedzot pieteikumu notāram.  

Pieteikumu par atbrīvošanu no parādsaistībām būs jāiesniedz notāram, kurš praktizē tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā parādniekam ir deklarētā dzīvesvieta.

Pieteikumā būs jānorāda visi parādi un cita pieteikuma veidlapā prasītā informācija, un tam būs jāpievieno Latvijas bankas un kredītinformācijas biroju izsniegtas izziņas, kas nav vecākas par mēnesi, kā arī citi dokumenti, kas apliecina pieteikumā norādītos apstākļus.

Ko notārs darīs pēc pieteikuma saņemšanas?

Notārs pieteikumu pārbaudīs, un, ja tas būs pareizi noformēts un tam būs pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, apliecinās pieteikumu, taisot to kā notariālo aktu.

Par notāra atteikumu apliecināt pieteikumu parādnieks varēs iesniegt sūdzību tiesā.

Pēc tam, kad paies 14 dienas no pieteikuma iesniegšanas un parādnieks pieteikumu nebūs atsaucis, notārs nosūtīs paziņojumu par pieteikumu:

  • Uzņēmumu reģistram, kas izdarīs attiecīgu ierakstu Maksātnespējas reģistrā,

  • pašam parādniekam,

  • pieteikumā norādītajiem kreditoriem,

  • zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā būs izpildu lieta pret parādnieku.

 

Kādas būs pieteikuma iesniegšanas sekas?

Pēc pieteikuma iesniegšanas:

  • tiesu izpildītājiem būs jāaptur parādu piedziņa no parādnieka,

  • apstāsies līgumsodu, procentu un nokavējumu procentu pieaugums attiecībā uz pieteikumā norādītajām saistībām.

Nevienā likumā nav noteikts, ka parādu piedzinēji pēc pieteikuma iesniegšanas nedrīkst vairs traucēt parādnieku. Tomēr visdrīzāk līdzīgi kā pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas parādu piedzinēji pārtrauks zvanīt parādniekam.   

 

 

Parādnieks pēc pieteikuma iesniegšanas un vēl divus gadus pēc atbrīvošanas no parādsaistībām nedrīkstēs slēgt jaunus patērētāja kreditēšanas līgumus

Fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām likums paredz vienu būtisku ierobežojumu, kuru parādniekiem būs jāievēro vēl divus gadus pēc atbrīvošanas no parādsaistībām - parādnieks nedrīkstēs slēgt jaunus patērētāja kreditēšanas līgumus

Parādniekam būs pienākums pabeigt finanšu pratības kursus, apmeklēt konsultāciju sociālajā dienestā un, ja tas objektīvi iespējams, sākt strādāt

Parādnieka galvenie pienākumi pēc pieteikuma iesniegšanas notāram būs šādi:

- 6 mēnešu laikā pabeigt finanšu pratības kursus, kurus bez maksas nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūra;

- 3 mēnešu laikā apmeklēt sākotnējo konsultāciju sociālajā dienestā, lai konstatētu, vai parādnieks ir sociālā dienesta klients;

- ja tas objektīvi iespējams un parādnieks nestrādā, NEKAVĒJOTIES sākt strādāt, bet ja tas nav iespējams, reģistrēties kā bezdarbniekam, šis pienākums strādāt vai reģistrēties kā bezdarbniekam neattieksies uz personu, kas ir pensionēšanās vecumā vai saņem pensiju.

Par šo pienākumu izpildi parādniekam būs jāiesniedz notāram dokumenti. 

Pēc 6 mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas notārs ar aktu atbrīvos parādnieku no parādsaistībām

Pēc sešiem mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas notārs taisīs aktu par atbrīvošanu no parādsaistībām, kuru notārs nosūtīs:

  • Uzņēmumu reģistram, kas izdarīs attiecīgu ierakstu Maksātnespējas reģistrā,

  • parādniekam,

  • zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku,

  • sociālajam dienestam pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas.

Par notāra atteikumu atbrīvot parādnieku no parādsaistībām parādnieks varēs iesniegt pieteikumu tiesā. 

Ko darīt?

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma noteikumi nav vienkārši, atbrīvošanā no parādsaistībām piemēros arī atsevišķus Maksātnespējas likuma noteikumus, turklāt par nepatiesu ziņu norādīšanu pieteikumā parādniekam draud kriminālatbildība, tāpēc parādniekiem šajā procesā noteikti būs jālūdz palīdzība juristam. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Vairāk par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām:

bottom of page