top of page
handshake-3382503_1920.jpg

Ārkārtējās situācijas laikā fiziskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt un turpināt neizejot no mājām

2020.gada 6.aprīlis

Šobrīd daudzas iestādes un uzņēmumi Covid-19 (Corona vīrusa) noteikto ierobežojumu dēļ ir pārtraukuši pieņemt apmeklētājus klātienē vai strādā attālināti, tāpēc var rasties priekšstats, ka fiziskās personas maksātnespējas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu savākšana un maksātnespējas procesa uzsākšana šobrīd nav iespējama, vai ir pārāk sarežģīta. Tomēr tas tā nav. Maksātnespējas procesu var veiksmīgi uzsākt un turpināt neizejot no mājām.

 

Parādniekam ir nepieciešams drošs elektroniskais paraksts

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu un maksātnespējas procesa norises laikā parādniekam ir jāsastāda un jāiesniedz dokumenti vairākām valsts iestādēm, tiesai un administratoram. To var izdarīt, neizejot no mājām tikai tad, ja parādnieks šos dokumentus var nosūtīt elektroniskā formā. Lai dokumentam elektroniskā veidā būtu juridisks spēks, to ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Kā var iegūt drošu elektronisko parakstu un kā to izmantot, var noskaidrot interneta vietnē eparaksts.lv.

 

Valsts iestādēm un administratoram ir pienākums pieņemt un izdot elektroniskus dokumentus

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu (6.panta 4.daļa) valsts un pašvaldības iestādēm ir pienākums saņemt un nosūtīt elektroniski parakstītus dokumentus.

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu ir nepieciešami vairāki dokumenti no valsts iestādēm vai tiesu izpildītājiem, tāpēc šos dokumentus parādnieks var gan pieprasīt, gan lūgt izdot elektroniskā formā.

Lielākajā daļā maksātnespējas procesu parādniekam administrators nemaz nav jāsatiek, bet visa komunikācija ar administratoru var notikt pa tālruni un nosūtot dokumentus. Maksātnespējas likums nosaka pienākumu administratoram saņemt un nosūtīt dokumentus elektroniskā veidā, tāpēc maksātnespējas procesā administratoram nepieciešamos dokumentus parādnieks var sūtīt uz administratora elektronisko pastu.

 

Vairums banku un parādu atgūšanas uzņēmumu pieņem un izdod dokumentus ar elektroniski drošu parakstu

Fiziskām un juridiskām personām nav pienākums saņemt un izdot elektroniskos dokumentus, tāpēc gadījumos, kad dokumenti ir nepieciešami, piemēram, no bankas, cita aizdevēja vai parādu piedziņas uzņēmuma, nevar rēķināties ar to, ka no šiem uzņēmumiem vienmēr varēs saņemt dokumentus elektroniskā veidā.

Tomēr praksē bankas, patēriņu kredītu devēji un parādu atgūšanas uzņēmumi parasti izsniedz nepieciešamos dokumentus arī elektroniskā veidā.

 

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikts izņēmums - tiesā var iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu ar elektroniski drošu parakstu

Civilprocesa likumā ir noteikts, ka maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt tikai personiski tiesā pats parādnieks vai viņa pilnvarota persona.

Saeima ir noteikusi izņēmumu no šī noteikuma ārkārtējās situācijas laikā. Likums “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.aprīlī ir papildināts ar noteikumu (36.pants), kas ārkārtējās situācijas laikā atļauj maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegt tiesai elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu.

 

Tiesas sēdes maksātnespējas procesa lietās parasti nenotiek

Spriedumu par maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa izskata rakstveida procesā, t.i., tiesa nerīko tiesas sēdi un spriedumu pieņem tikai uz tiesai iesniegto dokumentu pamata.

Tiesai likums atļauj nepieciešamības gadījumā rīkot tiesas sēdi un aicināt parādnieku uz tiesu, taču tiesas to gandrīz nekad neizmanto. Ja tiesa uzskata, ka ir nepieciešams noskaidrot kādus papildus apstākļus, tā parasti rakstveidā pieprasa parādniekam novērst trūkumus – izlabot pieteikumu vai iesniegt papildus pierādījumus (dokumentus).

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespēju vai jums ir citi jautājumi par maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Vairāk par šo tēmu: 

  • Maksātnespējas likums

  • Likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību"

  • Elektronisko dokumentu likums

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page