top of page
face masks.jpg

Ikmēneša maksājumu kreditoriem var samazināt, ja maksātnespējīgā fiziskā persona zaudē darbu vai tai samazinās ienākumi

2020.gada 21.marts

 

Covid-19 (Corona vīrusa) un ieviesto ierobežojumu un aizliegumu dēļ šobrīd daudzi jau ir zaudējuši darbu un daudzi vēl pazaudēs, darbiniekiem tiek samazinātas algas un samazinās ģimenes kopīgie ienākumi. Taču pagaidām jaunie likumi neparedz  izņēmumus attiecībā uz fizisko personu maksātnespējas procesu, tāpēc maksātnespējīgajām fiziskajām personām jāievēro visi Maksātnespējas likuma noteikumi, tai skaitā jāveic likumā un saistību dzēšanas plānā paredzētie maksājumi kreditoriem

Tomēr maksātnespējīgajām fiziskajām personām, kam ir samazinājušies ienākumi vai kas ir atlaistas no darba, ir iespējas samazināt savu ikmēneša maksājumu kreditoriem.

Pirmkārt, ja saistību dzēšanas procedūras laikā parādniekam samazinās ienākumi, parādnieks var sagatavot un apstiprināt tiesā saistību dzēšanas plāna grozījumus, paredzot attiecīgi mazāku ikmēneša maksājumu kreditoriem.

Otrkārt, Maksātnespējas likums atļauj ar tiesas lēmumu vienu reizi saistību dzēšanas procedūras laikā uz vienu gadu uz pusi samazināt saistību dzēšanas plānā paredzētos maksājumus, ja maksātnespējīgā fiziskā persona:

  • nespēj atrast algotu darbu vai

  • ir kļuvusi darbnespējīga.

 

Uz pusi samazināt saistību dzēšanas plānā paredzētos ienākumus ir iespējams tikai tad, ja parādnieks nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai citus pabalstus. Ja maksātnespējīgā fiziskā persona nestrādā vai nespēj strādāt, bet saņem pabalstu no valsts, šis pabalsts tiek uzskatīts par ienākumiem, no kuriem 1/3 ir jāmaksā kreditoriem.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Vairāk par šo tēmu: 

  • Maksātnespējas likums (162.pants)

  • MK rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

  • Likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page